Update

Stijgende zorgvraag vraagt om innovatie

15 januari 2019 15:46

De vergrijzing in Nederland zorgt voor een grotere vraag naar zorg en leidt tot extra kosten. Tegelijkertijd groeien zorgbudgetten minder hard en komen de extra kosten steeds vaker voor rekening van de ouderen zelf. Daardoor krijgen ouderen meer inspraak in hun zorgkeuze, in plaats van de overheid. Wie bepaalt, betaalt tenslotte. Ook staat er druk op de mantelzorgers. Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft effect op de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Benieuwd? Lees hieronder de laatste cijfers en trends.

Stijgende zorgvraag vraagt om innovatie
“De maatschappelijke druk op de zorg is groot. Voor het personeel, de instanties en de patiënt.”

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg

Door de vergrijzing en langere levensverwachting, maar ook door personeelskrapte en de druk om nieuwe zorgtechnieken onder de knie te krijgen, is het stressvol in de zorg. Ouderen worden steeds ouder en door bezuinigingen vanuit de overheid, komen veel kosten voor rekening van de ouderen zelf. Zij beslissen ook steeds vaker over hun zorg. Daarom moeten veel verpleeg- en thuiszorgorganisaties nadenken over een zorgconcept dat toekomstbestendig is, waarbij ze service op maat kunnen leveren. De verschillen in soort, prijs en locatie van zorginstellingen worden op de lange termijn steeds groter en de concurrentie neemt toe. Naast de reguliere vvt-instellingen, ontstaan er ook steeds meer particuliere, kleinschalige wooninitiatieven.

Naast zorginstanties zelf wordt ook het sociale netwerk van mantelzorgers steeds belangrijker. Verpleeg-, verzorg- en thuiszorginstanties spelen hierop in door mantelzorgers te ontzorgen met nieuwe vormen van dienstverlening. Zo wonen ouderen steeds langer thuis waarbij ze digitale zorg op afstand krijgen, of service op afroep. Gezien de tekorten en wachtlijsten voor seniorenhuisvesting is dit een goede tussenoplossing.

Tekort aan geschikte zorgwoningen: duurzaam bouwen

De zorgvastgoedmarkt is een groeimarkt. Om de huidige tekorten en wachtlijsten voor seniorenhuisvesting op te vangen zijn er nog zo’n duizend nieuwe verpleeghuizen nodig in Nederland. Het gaat daarbij vooral om huizen waarbij ouderen zelf huur betalen en de zorg vergoed krijgen door de overheid.

Naast het tekort aan woningen, is ook de mate van duurzaamheid belangrijk. Zo worden zorginstellingen steeds vaker afgerekend op hun duurzame activiteiten. Bij nieuwe investeringen wordt steeds duurzamer en energieneutraal gebouwd met warmtepompen en recyclebare grondstoffen. Duurzaam bouwen betekent ook dat gebouwen flexibel ingericht worden zodat ze later als zelfstandige woningen verhuurd kunnen worden.

Groot personeelstekort in de zorg

Nederland vergrijst de komende jaren sterk: er zijn steeds meer ouderen. En de ouderen die er zijn, worden steeds ouder. Ook hebben de ouderen steeds vaker meer dan een aandoening. Hierdoor dreigt er een tekort aan medewerkers in de ouderenzorg. In 2022 wordt een tekort van 63.000 fte verwacht in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en thuiszorg.

Daarnaast zorgen de veranderingen in de manier van werken ervoor dat personeel regelmatig geschoold moet worden op het gebied van digitalisering en robotisering. Wij verwachten dat zorginstanties die tijd en energie steken in hun personeel, gemakkelijker gekwalificeerd personeel kunnen krijgen. En zo betere zorg en een goede servicebeleving aan ouderen kunnen geven.

De Rabobank is een belangrijke maatschappelijke partner van zorginstellingen. Wij zetten in op verduurzaming van zorgvastgoed en nieuwe technologische ontwikkelingen in de zorg. Meer weten? Lees de laatste cijfers en trends.