Update

3 uitdagingen voor grond-, water- en wegenbouw

10 mei 2019 16:17

De infrasector profiteert van de toegenomen overheidsbudgetten waardoor we een productiegroei tussen de 5 en 7 procent verwachten. Zo investeren gemeenten meer, vooral in wijkinfrastructuur en riolering. Ook de Unie van Waterschappen investeert in aanpassingen van kanalen, gemalen en waterbergingen om beter om te gaan met gevolgen van de klimaatverandering, zoals zware regen en droogte. Ondertussen staat de grond-, water- en wegenbouw voor drie grote uitdagingen. Hoe zet je die om in kansen? Je leest het hieronder.

3 uitdagingen voor grond-, water- en wegenbouw
“MKB-bedrijven in grond-, water- en wegenbouw zijn vaak innovatief en verhogen zo hun kans op opdrachten.”

Bespaar kosten door risico’s te beperken

Verschillende bedrijven hebben door grote infraprojecten (zoals Vaanplein A15 en de A2-tunnel bij Maastricht) verlies geleden. Dat komt door scherpe prijszetting en onvoldoende risicomanagement. Nieuwe contractvormen zorgen ook voor extra risico voor uitvoerende partijen. Door deze ‘geïntegreerde’ contracten verdwijnt de traditionele grens tussen ontwerp en uitvoering namelijk, waardoor veel zaken onbesproken blijven en pas later aan het licht komen. We verwachten dat de sector snel beseft dat alleen een lage prijs aanbieden geen optie is en bedrijven kritischer worden over risico’s voor ze zich inschrijven op projecten. Tegelijkertijd is er inmiddels een betere dialoog tussen opdrachtnemers en publieke opdrachtgevers, wat mogelijk gaat helpen.

Vergrijzing in grond-, water- en wegenbouw vraagt om innovatie

De grond-, water- en wegenbouwbranche heeft te maken met vergrijzing en heeft moeite jongeren aan zich te binden, met personeelstekort als gevolg. Maar door slimme technologie zoals prefabrikaten, drones en 3D-printing in te zetten, worden bedrijven minder afhankelijk van personeel. Deze innovaties zijn ook nuttig op andere vlakken. Zo ontstaan er nieuwe businessmodellen en worden er nieuwe materialen ontwikkeld.

Daarnaast is het slim om te investeren in Bouw Informatie Modellering (BIM). Dit is een belangrijke innovatie met grote invloed op het ontwerp-, bouw- en onderhoudsproces. Partners in de bouw kunnen hierdoor beter met elkaar communiceren, snel en goed een ontwerp verbeteren en daarmee onnodige fouten voorkomen. Bouwbedrijven die onvoldoende investeren in innovatie en nieuwe technologie zoals BIM lopen hierdoor achter. Wil je overleven, zorg dan dat je innovatieve keuzes maakt.

Duurzaamheid belangrijker bij aanbestedingen

Volgens de afspraken in Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) mogen opdrachtgevers hun keuze niet alleen baseren op de prijs. Daarom zullen andere criteria een grotere rol gaan spelen. Vooral criteria voor duurzaamheid en de maatschappij zien we terug. Denk bijvoorbeeld aan de CO₂-uitstoot, het betrekken van lokale aannemers en leveranciers, leerling-werkplaatsen en grondstoffen hergebruiken. Per criterium zijn punten te verdienen, waardoor de kans op een aanbesteding groter wordt.

De Rabobank biedt steeds meer financiële producten aan voor bedrijven met innovatieve ideeën, zoals de Achtergestelde Innovatielening. Hiermee kunnen bestaande en nieuwe klanten in de idee-, plan- of startfase tot maximaal € 150.000 lenen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met de Rabobank in jouw regio.