Update

Woningbouw en utiliteitsbouw: productie, innovatie en duurzaamheid

15 mei 2019 15:26

De productie van woning- en utiliteitsbouw groeit de komende tijd, maar minder krachtig dan voorgaande jaren. Tegelijkertijd worstelt de bouw met verschillende uitdagingen. Een personeelstekort dwingt de branche bijvoorbeeld om te innoveren in efficiënte bouwvormen en duurzaamheid wordt ook steeds belangrijker. In deze update lees je meer over de cijfers, trends en kansen voor de woning- en utiliteitsbouw.

Bouwvakker
“Bouwbedrijven kunnen het beste investeren in innovatie.”

Productie woningbouw en utiliteitsbouw groeit nog steeds

Er is meer behoefte aan nieuwbouwwoningen waardoor de productie van de woningbouw nog steeds stijgt. De verwachting is wel dat de productiegroei iets afneemt. Het tempo van de productie neemt ook af door een tekort aan bouwlocaties, bouwmateriaal, personeel en trage procedures. De hoop is dat de Omgevingswet vanaf 2021 het proces eenvoudiger en sneller maakt. Deze wet voegt namelijk een groot aantal wetten met betrekking tot ondergrond, omgeving en milieu samen waardoor de regels nu simpeler zijn.

De productie van utiliteitsbouw neemt ook toe, vooral op het gebied van logistieke distributiecentra. De kantoorbouw groeit wel veel minder hard, met uitzondering van een aantal grote steden zoals Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Daar is namelijk een steeds groter tekort aan kantoorruimte van hoge kwaliteit.

Innovatie en industrialisatie noodzakelijk in de bouw

De bouw concurreert sterk op prijs, waardoor de marges klein zijn en tegenvallers in projecten lastig op te vangen zijn. Om de inkomsten in de bouw structureel te verbeteren, moet de bouwsector meer innoveren, beter samenwerken met bijvoorbeeld toeleveranciers en onderscheidend zijn om zo beter te concurreren. Industrieel flexibel en demontabel bouwen, duurzaamheid en circulariteit zijn hierbij belangrijke thema’s.

Door het personeelstekort worden bedrijven bijna gedwongen om het bouwproces te verbeteren door technieken zoals prefabrikaten, robotica en 3D-printen toe te passen. Innovatie en industrialisatie zijn dus noodzakelijk om het aantal nieuwbouwwoningen aan te kunnen. Daarnaast houden ze met deze innovaties de prijs van een bouwwerk op langere termijn betaalbaar.

Duurzaamheid is groot thema in de bouw

Duurzaamheid, circulair bouwen en een positieve maatschappelijke impact: dat wordt steeds belangrijker in de woning- en utiliteitsbouw. Dat geldt voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw. Zo zien we dat duurzaamheid ook een belangrijk thema is in de onderhouds- en verbouwwerkzaamheden van de branche.

Vanaf 2023 is het namelijk verplicht dat kantoorgebouwen in de verhuur minimaal energielabel C hebben. De nieuwbouw moet al sinds 1 januari 2020 voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en voor overheidsgebouwen geldt deze verplichting al sinds 1 januari 2019.

Steeds meer klanten hebben behoefte aan inzicht in de kosten. Dat doe je met de life cycle costing-methode. Met deze methode kunnen klanten investeringskosten, onderhoudskosten en sloop- of demontagekosten over de totale levensduur van een gebouw onderling vergelijken. Met dit inzicht blijf je onderscheidend, maar deze methode vraagt om andere kennis en expertise waarin bouwbedrijven serieus moeten investeren.

Nieuwe contractvormen zorgen voor meer samenwerking

Door nieuwe ‘geïntegreerde’ contractvormen in de branche verdwijnt de traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering. Bij deze contractvormen neemt de aannemer dus verschillende disciplines op zich. Dit zorgt wel voor meer risico’s voor bijvoorbeeld vergunningen en vraagt dus om specifieke juridische kennis. Door deze nieuwe contractvormen worden middelgrote bedrijven wel gestimuleerd om te investeren in ontwerp en samenwerkingen. En kleinere bedrijven kunnen zich juist onderscheiden met specialisaties waardoor ze slimmer en sneller kunnen bouwen.

De Rabobank biedt steeds meer financiële producten aan voor bedrijven met innovatieve ideeën, zoals de Achtergestelde Innovatielening. Hiermee kunnen bestaande en nieuwe klanten in de idee-, plan- of startfase tot maximaal € 150.000 lenen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met de Rabobank in jouw regio.