Update

QRID test artikel

27 september 2012 17:54 RaboResearch

QRID: Wij verwachten tragere groei en zelfs een krimp in het vierde kwartaal van 2022 en het 1ste kwartaal van 2023. Harde data schetst een positiever beeld. Wij verwachten tragere groei en zelfs een krimp in het vierde kwartaal van 2022 en het 1ste kwartaal van 2023. Harde data schetst een positiever beeld.Wij verwachten tragere groei en zelfs een krimp in het vierde kwartaal ... Test intro tekst..

Verzend het artikel per e-mail
THE HAGUE, 24 January 2019 - Sunset on the center city and the spring shopping mall

QR par #1: Huidig economisch overzicht 2

De bbp-cijfers voor het tweede kwartaal zijn nog gepubliceerd, maar wanneer ze worden vrijgegeven, verwachten we dat de Nederlandse economie licht groeide en dat de maakindustrie en dienstensector een belangrijke bijdrage leverden. De productie van de verwerkende industrie was in mei 3,9 procent hoger dan het gemiddelde in het eerste kwartaal. Nadat ze waren bevrijd van corona-gerelateerde beperkingen die nog steeds van kracht waren in een deel van het eerste kwartaal, profiteerde de dienstensector van heropeningseffecten in het tweede kwartaal. De consumptie van huishoudens groeide in mei met 7,3 procent op jaarbasis en was volledig toe te schrijven aan het hogere gebruik van diensten, dat op jaarbasis met 19,4 procent steeg. Daarentegen daalde het goederenverbruik met 6 procent op jaarbasis. Ook het energie- en waterverbruik daalde in mei met ongeveer 20 procent op jaarbasis, gedreven door iets hogere temperaturen en torenhoge energieprijzen, wat energiebesparend gedrag aanmoedigde.

In juli kwam de Economic Sentiment Indicator (ESI) van de Europese Commissie voor de tweede maand op rij onder de 100, wat onder het langetermijngemiddelde ligt. Deze relatief lage score wordt vooral gedreven door pessimisme onder consumenten (zie figuur 1). Bedrijven daarentegen zijn optimistischer (zie figuur 1). Het sentiment onder bedrijven is positiever geweest, maar het verschil met de huidige stemming is niet groot. Ook het vertrouwen onder Nederlandse producenten is min of meer onveranderd en blijft boven het langjarig gemiddelde, al komt dit door optimisme over de orderportefeuilles en niet verwachte bedrijvigheid (zie figuur 2). De daling van de Composite PMI in Duitsland tot 48,0, wat meestal overeenkomt met een economische krimp, zou kunnen wijzen op een toekomstige verslechtering van de Nederlandse economie... versie 23

Figuur 1: Bedrijven optimistischer dan consumenten

Bron: Europese Commissie, Macrobond

Figuur 2: Producenten hebben meer vertrouwen in orderboekniveaus dan verwachte activiteit

Bron: CBS, Macrobond