Onderzoek

Wat is circulaire economie?

15 mei 2019 15:34

Grondstoffenuitputting en broeikasgasuitstoot behoren tot de grootste milieu-uitdagingen van deze tijd. Het huidige grondstofgebruik is niet houdbaar met de wereldwijde groei van productie. Behalve de energietransitie is de circulaire economie van groot belang om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Circulaire bedrijfsmodellen helpen bij beter gebruik van grondstoffen en minder uitstoot van broeikasgassen.

Meteen de diepte in?Lees de volledige studie
Circulaire-economie