Update

Vleespluimveehouderij: sterke positie door gevarieerder aanbod

28 augustus 2020 15:06

Nederland is de grootste im- en exporteur van pluimveevlees in Europa. De Nederlandse vleesindustrie importeert bewerkt pluimveevlees (bevroren, gezouten en gekookt) vanuit lagekostenlanden als Brazilië, Thailand en Oekraïne. Qua productie is de Nederlandse vleespluimveehouderij de zevende speler in Europa, Polen is de grootste producent. Welke ontwikkelingen zien we op korte en lange termijn voor deze branche? Wat gaat er goed, en waar liggen de kansen en uitdagingen? Je leest het in dit artikel.

Twee kippen in een stal

Korte termijn: vraag en aanbod uit balans door corona

Door corona is het evenwicht tussen vraag en aanbod in de pluimveemarkt weg. Ondanks dat er nog steeds vraag is naar pluimveeproducten, heeft het wegvallen van afnemers als horeca, restaurants, catering en kantines zijn sporen nagelaten. Opbrengstprijzen van pluimveevlees staan onder druk. In de tweede helft van 2020 is het belangrijk om de balans in vraag en aanbod te herstellen, door bijvoorbeeld een lagere bezetting van stallen.

Lange termijn: concurrentie binnen Europa neemt toe

Na het opheffen van de coronamaatregelen verwachten we dat de vraag naar pluimveevlees in de EU verder groeit met circa 1,5% per jaar. De productie (geslacht gewicht) neemt in Nederland niet toe. In 2019 werd er net onder de 1 miljoen ton geproduceerd, bijna gelijk aan de productie in 2018. Omdat er in Nederland maatregelen zijn genomen tot een lagere stalbezetting, groeit de afhankelijkheid van import van levende kuikens. Van de totale productie wordt naar schatting 45% levend geïmporteerd. Ondertussen groeit de sector in Polen, Hongarije en Roemenië snel, waardoor het aanbod pluimveevlees harder stijgt dan de vraag. Het gevolg is een toenemende concurrentie op kostprijs.

Gevarieerder aanbod biedt concurrentie het hoofd

De stijgende vraag naar pluimveevlees komt onder andere door het gezonde imago en de lage prijs. Groei van pluimveeproductie in Nederland is echter beperkt, vanwege maatregelen op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

“De wensen van consumenten in Noordwest-Europa veranderen, dit is een kans voor ondernemers.”

De kansen voor ondernemers liggen in het inspelen op consumentenvoorkeuren in Noordwest-Europa, door het aanbieden van een bredere variatie productvormen zoals ready-to-eat, garneringen en ‘de-boned’ (zonder bot). Afstemming met alle betrokken partijen in de keten is nodig, om in te spelen op de wensen van de consument. Door dit te doen kan de kostprijsconcurrentie binnen Europa worden ontlopen.

Uitdagingen op het gebied van milieu en dierenwelzijn

Naast innovatie in het aanbod zijn er nog een aantal voorwaarden voor een succesvolle vleespluimveehouderij. Zowel de maatschappij als de overheid uit namelijk grote zorg over dierenwelzijn en de impact van schadelijke stoffen op de volksgezondheid. De sector moet transparanter worden, meer aandacht geven aan dierenwelzijn en minder uitstoot genereren. Een toename in methoden voor energiebesparing, zoals zonne-energie en biomassaketels, is hiervoor noodzakelijk. Ook mestverbranding biedt een oplossing. Hierdoor wordt niet alleen groene energie geproduceerd, het draagt ook bij aan een circulaire economie.

De overheid voert noodzakelijke wet- en regelgeving in op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid. Zo moet in 2027 de fijnstofuitstoot met 50% zijn gereduceerd bij bestaande bedrijven, bij nieuwe bedrijven is dat 70%. Vanwege de hoge concentratie van veehouderijen in Noord-Brabant en Gelderland gelden hier aanvullende maatregelen, zoals de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en het Gelders Plussen Systeem (GPS). Ondernemers in deze provincies moeten bij bedrijfsontwikkeling 8% van de bouwsom extra investeren in maatregelen om de gezondheid van de dieren en de omgeving te garanderen.

Successen voor duurzamere en toekomstbestendige pluimveehouderijen

In de afgelopen jaren zijn er al veel stappen gezet naar een duurzamere en toekomstbestendige vleespluimveehouderij. Dankzij strenge gebruiksvoorschriften en goede samenwerking van alle betrokken partijen in de sector, is het antibioticagebruik bij ziek pluimvee wel 70% gedaald ten opzichte van 2009. Het leefoppervlak voor dieren wordt groter en consumenten kiezen in de supermarkt steeds vaker voor kip met het Beter Leven Keurmerk. In Europa is het Chicken Commitment door meerdere grote partijen als KFC, Sodexo en Marks & Spencer ondertekend. Deze overeenkomst betekent dat voor 2026 hun aanvoer van pluimveevlees van trager groeiende rassen komt.

De Rabobank volgt de ontwikkelingen in de pluimveehouderijen op de voet. Benieuwd naar de laatste trends en ontwikkelingen? Lees onze updates en blijf op de hoogte.