Update

Biomassa steeds vaker vervanger van fossiele brandstoffen

1 december 2020 15:26

Biomassa-resttromen worden steeds vaker ingezet als vervanging van fossiele brandstoffen. Biogas is gas dat wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten zoals over de datum en afgekeurde producten. Vandaag de dag wordt ongeveer de helft van het biogas opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit en vervangt hiermee 1 op 1 fossiel aardgas. De andere helft wordt nog omgezet in groene stroom en warmte. Welke ontwikkelingen zien we voor de toekomst? We praten je bij.

Biomassa bol dak

Biogas krijgt belangrijke rol in energietransitie

Biogas is een duurzamer alternatief voor aardgas.. Ongeveer de helft van het opgewekte biogas wordt nu nog omgezet door warmtekrachtkoppeling (wkk’s) in groene stroom en warmte. Groene stroom kan inmiddels veel goedkoper worden geproduceerd door wind- en zonne-energie. Voor de lange termijn heeft biogas daarom de meeste toegevoegde waarde als het wordt gebruikt in processen waar groene stroom niet geschikt is, zoals bij zwaartransport. Bovendien is biogas momenteel nog de enige groene brandstof die zeer hoge temperaturen kan bereiken, iets wat nodig is voor bepaalde industriële processen. Biogas is dus een goede aanvulling naast het gebruik van groene stroom.

Grondstofkosten essentieel voor succes: druk neemt toe

De afgelopen twee jaar is de biogassector met ongeveer 15% gegroeid nadat het jaren gelijk bleef. Deze groei zorgt ervoor dat de grondstofkosten licht stegen. Of verdere groei mogelijk is, hangt af van de beschikbaarheid van biomassa-reststromen en de prijsvorming ervan. Dit is tegelijkertijd weer afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden in de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) en de subsidies in het buitenland.

Het aandeel duurzame energie is in 2021 in Nederland slechts 10%, terwijl de doelstelling voor 2023 16% is. Dit zorgt voor verruiming en verlenging van de subsidiebudgetten zodat duurzame projecten niet stil komen te vallen zodra subsidie wegvalt. Vanaf eind 2020 is de SDE-subsidie meer gericht op het verminderen van CO2 en niet meer alleen op het opwekken van duurzame energie. We beseffen steeds meer dat fossiele energie eindig is en dat vermindering van broeikasgassen noodzakelijk is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit betekent dat de ‘biobased economy’ steeds meer voet aan de grond krijgt: biomassa wordt steeds vaker ingezet als vervanging van fossiele brandstoffen.

“Vermindering van broeikasgassen is noodzakelijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan.”

Duurzaamheid en circulaire economie steeds populairder in maatschappij

Steeds meer bedrijven streven naar het verminderen van broeikasgassen en maken duurzamere keuzes. De vergisting van biomassareststromen als vervanging van fossiele energie past hier volledig bij. Uit biomassareststromen kunnen steeds meer nutriënten worden gehaald die geschikt zijn voor iets anders. Denk bijvoorbeeld aan bladeren en andere vezels die gebruikt worden voor papier. Voordat biomassastromen worden vergist, is het belangrijk om te kijken hoe reststromen op een andere manier gebruikt kunnen worden. Het is daarbij belangrijk dat bedrijven samenwerken met partijen buiten hun eigen keten.

We zien in de maatschappij dat circulaire economie steeds belangrijker wordt. Zo worden bedrijven steeds vaker aangesproken door ngo’s en de overheid (bij aanbestedingen) als ze geen duurzame keuzes maken. Ook consumenten laten steeds vaker duurzaamheid meewegen in hun koopgedrag.

Meerdere factoren bepalen succes van biogasbranche

Naast de grondstofkosten en de SDE-subsidie, zijn er nog meer factoren die het succes bepalen voor de ontwikkeling van de biogasbranche. Zo is operationeel management heel belangrijk, maar ook de locatie voor het aan- en afvoeren van producten, vergunningsvoorschriften en opslagcapaciteiten bepalen uiteindelijk het succes. Bedrijven die aantonen flexibel te kunnen zijn in de veranderende wereld van reststromen en de steeds wisselende wetten en regels, hebben een voorsprong op de concurrenten.

Ook vormt innovatie in de biogasbranche een belangrijke pijler voor succes. Veel innovaties in deze sector hebben te maken met het verlagen van grondstofkosten. Zo wordt er steeds vaker gekeken naar biomassa’s die lastig te vergisten zijn: door stikstof te strippen en enzymen toe te voegen, wordt de vergisting verbeterd. We zien dat steeds vaker innovaties en verwerkingstechnieken vanuit de mest- en waterzuivering worden gebruikt om zo de afzetkosten te verlagen.

De Rabobank is actief betrokken bij onderzoeken en discussies in de branche. Zo is er regelmatig overleg met de overheid, de biogasbranche en biogasorganisaties om bijvoorbeeld de gewenste aanpassingen van de SDE, knelpunten en potentie in de markt te bespreken. Eens vrijblijvend sparren? Neem gerust contact op.