Betrokken commissaris gezocht v/m

Vacature RvC

Als coöperatieve bank zoekt Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden samen met klanten en de samenleving voortdurend naar kansen om de economie en maatschappij te versterken en nieuwe verbindingen te maken. Met de actieve inbreng van gedegen expertise en een wijd netwerk neemt de lokale raad van commissarissen hierbij een belangrijke positie in.

De lokale raad van commissarissen heeft een sterk coöperatief hart en daagt de bank uit in excellente klantbediening. De raad houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directievoorzitter, keurt beleidsbeslissingen goed en ziet erop toe dat bij belangrijke beleidsvoornemens de leden worden geconsulteerd en hun adviezen adequaat worden meegewogen. Als klankbord voor de directie geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. In het kader van het rooster van aftreden ontstaat er binnenkort een vacature. We zoeken een sterk betrokken commissaris die de coöperatieve gedachte onderschrijft en begrijpt wat dat betekent voor de profilering in het werkgebied van de bank. Na invulling bestaat de raad van commissarissen uit vijf leden.

Profiel

Vanuit de samenstelling van de huidige RvC bezien. Zij/hij:

  • heeft een ondernemende instelling;
  • heeft kennis van en affiniteit met de zakelijke markt;
  • woont en/of werkt binnen het werkgebied van de bank;
  • heeft een uitgebreid (maatschappelijk) lokaal netwerk;
  • heeft visie op nieuwe en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen;
  • is gericht op verbinding;
  • functioneert op strategisch niveau als inspirerende gesprekspartner van de directie.

De Rabobank staat midden in de (lokale) maatschappij en hanteert een actief diversiteitsbeleid, waarbij ook voor jonge mensen plaats is binnen de RvC.

Informatie

Screening, integriteitsonderzoek en het afleggen van een moreel-ethische verklaring zijn vaste onderdelen van de procedure. Je kunt je CV met motivatie uiterlijk 30 september 2017 mailen naar de bank: directie.av@rabobank.nl. Een uitgebreid profiel kun je via e-mail directie.av@rabobank.nl

of per telefoon 0183-832400 bij de bank opvragen. Voor meer informatie over de vacature kun je via het secretariaat van de bank, contact opnemen met Cees Vis (commissaris/lid selectiecommissie).

Data selectiegesprekken:

  • eerste gespreksronde: week 41 2017
  • tweede gespreksronde: week 42 2017

Gorinchem, 7-9-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn