Bijeenkomst samenvoeging 3 oktober 2019

Handen schudden Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden

In april hebben wij de intentie uitgesproken om tot een mogelijke samenvoeging te komen tussen Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Rabobank Merwestroom. Beide banken hebben diverse raakvlakken en er is potentieel om met elkaar te groeien. Juist door krachten te bundelen blijven we een sterke bank en maken we ons klaar voor de toekomst. U bent lid van één van beide banken en daarom nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan over de nieuwe bank.

Uw mening telt

De ledenraadsleden, die u vertegenwoordigen in de ledenraad, zijn nauw betrokken bij het voorstel tot de samenvoeging. Samen met hen, de Raad van Commissarissen en medewerkers van beide banken is de afgelopen maanden nagedacht over hoe de nieuwe bank vorm zou kunnen krijgen. We zijn hierbij benieuwd naar uw mening. Wij nodigen u daarom uit om met ons in gesprek te gaan over de nieuwe bank op donderdag 3 oktober. Uw reactie wordt meegenomen in het uiteindelijke besluit tot samenvoeging, dat de ledenraad op 31 oktober 2019 neemt.

Locatie: Maria Johanna Hoeve
Adres: Nieuwendijk 20, Noordeloos
Inloop: 19.00 uur
Start: 19.30 uur
Einde: 21.30 uur

U kunt zich aanmelden door een mail te versturen naar communicatie.av@rabobank.nl.

Gorinchem, 18-9-2019

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn