Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

De leden van onze bank mogen elk jaar hun stem uitbrengen op de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen en zo € 100.000,- verdelen. De stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt.

Inschrijven

Medio januari 2019 kunnen clubs zich inschrijven. De stemperiode vindt jaarlijks eind maart of begin april plaats.

Voorwaarden Rabobank Clubkas Campagne

Uitslag 2018

Tussen 28 maart en 10 april 2018 stemden 6.559 leden voor de Rabobank Clubkas Campagne. Samen brachten zij 32.795 stemmen uit op de 544 verenigingen en stichtingen die deelnamen.

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2018

Ambassadeurs Rabobank bezoeken clubs

Coöperatiefonds

Met het Coöperatiefonds steunen we lokale projecten en initiatieven die een bijdrage leveren aan uw omgeving. Dit gebeurt door ondersteuning van projecten op economisch, maatschappelijk, duurzaam en cultureel gebied. We vragen daarvoor geen tegenprestatie. Uw aanvraag wordt door een commissie beoordeeld.

Lees meer over de projecten die we gesteund hebben

Voorwaarden Coöperatiefonds

Om in aanmerking te komen voor een donatie uit het Coöperatiefonds gelden de volgende uitgangspunten:

 • Het project vindt plaats in de gemeente Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Vianen of Zederik. Of in de plaats Goudriaan, Groot-Ammers, Kinderdijk, Langerak, Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort, Streefkerk, Asperen, Heukelum, Spijk, Vuren of Herwijnen (deel ten noorden van de A15).
 • Het project is vernieuwend of maatschappelijk.
 • De aanvrager is een organisatie.
 • Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij steunen geen: 

 • politieke of religieuze projecten
 • projecten die slecht zijn voor het milieu
 • projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • projecten die als doel hebben om winst te maken
 • projecten zonder maatschappelijk draagvlak
 • kosten die op de begroting thuishoren
 • goede doelen/inzamelacties
 • wensen van individuen
 • buitenlandse of landelijke projecten

Vergaderdata commissie Coöperatiefonds

Vier keer per jaar komt de commissie bij elkaar om een besluit te nemen over de aanvragen. De commissie bestaat uit een gedeelte van de ledenraad, jongerenraad en enkele personeelsleden. Zij wonen in de regio en weten wat hier speelt.

De commissie vergadert in 2019 op:

 • Maandag 4 maart (tot 18 februari kunt u uw aanvraag indienen)
 • Woensdag 29 mei (tot 15 mei kunt u uw aanvraag indienen)
 • Maandag 2 september (tot 19 augustus kunt u uw aanvraag indienen)
 • Dinsdag 26 november (tot 26 november kunt u uw aanvraag indienen)

Sponsoring

Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden sponsort enkele lokale activiteiten op het gebied van sport en cultuur. In ruil daarvoor vragen wij een tegenprestatie. Daarnaast begeleiden we in samenwerking met NOC*NSF tien verenigingen op het gebied van bestuur, financiën, gezondheid en duurzaamheid. Deze verenigingen zijn geselecteerd op hun ambities, uitdagingen en actieve rol in de samenleving.