Sponsoring en donaties

Rabobank Alkmaar e.o. ondersteunt verschillende evenementen en projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. Dit doen wij door een deel van onze winst terug te geven aan de lokale samenleving. Met sponsoring en donaties versterken wij het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Sponsoring

Het Nederlandse verenigingsleven vormt het hart van het sponsorbeleid van de Rabobank. Rabobank ondersteunt sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Niet incidenteel, maar langdurig. Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs. Wij benaderen verenigingen proactief en daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de gemeentes Alkmaar, Bergen NH, Castricum, voormalig Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk op een duurzame manier te versterken. Dit doen wij op drie manieren.

Verenigingsondersteuning

Rabobank Alkmaar e.o. focust op het opbouwen van partnerships tussen onze bank en de plaatselijke verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Wij ondersteunen verenigingen en stichtingen met ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen en in co-creatie. Omdat zij van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Rabobank ondersteunt met kennis en mankracht om verenigingen en stichtingen echt sterker te maken aan de hand van vijf thema's: bestuur, financiën, duurzaam ondernemen, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector, NOC*NSF, Kunstbende en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voor een periode van twee jaar.

Uitgekozen clubs

Samen met NOC*NSF helpt Rabobank Alkmaar e.o. verenigingen en stichtingen om zich klaar te maken voor de toekomst. Dit doen wij door ze te ondersteunen met kennis en begeleiding. In januari 2018 hebben wij clubs uitgedaagd hun ambities op het gebied van financiën, bestuurlijk, gezondheid, duurzaamheid en/ of maatschappelijk te pitchen. Uit die presentatie moest vooral blijken dat de club de wil en energie heeft om te werken aan deze ambitie. 

Om in aanmerking te komen voor een tweejarig traject van Verenigingsondersteuning konden verenigingen en stichtingen tot uiterlijk 1 maart 2018 hun pitch insturen. Daaruit werd een selectie gemaakt. Na de intakegesprekken is eind mei bekend geworden welke verenigingen de komende twee jaar ondersteuning krijgen.

De tien clubs die meedoen aan het traject Verenigingsondersteuning zijn:

 • 8 October vereeniging Alkmaar Ontzet
 • MTB-Noordwest
 • Roeivereniging Ossa Heerhugowaard
 • Turnvereniging SiU Heerhugowaard
 • Voetbalverenigingen SVW’27, KSV en svWMC Heerhugowaard
 • Trampolinevereniging Triffis Alkmaar
 • Tennisvereniging Heerhugowaard
 • A.F. Vrij Zijn Theater Alkmaar Een nieuwe ronde Verenigingsondersteuning vindt weer plaats in 2020.
 • Tennisvereniging Heerhugowaard
 • TC Heiloo United
 • Stichting Egmond ’40-’45

Voor vragen kunt u contact opnemen via communicatie.alkmaar@rabobank.nl.

Sponsorprojecten

Rabobank Alkmaar e.o. sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen in ons werkgebied op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beiden een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een breed draagvlak. Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de Rabobank de clubs zelf benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor donaties uit ons Coöperatiefonds.

Rabo ClubSupport

Rabobank Alkmaar e.o. hecht veel waarde aan de lokale leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in haar omgeving. Dit doen wij met Rabo ClubSupport. ClubSupport is dé manier om sponsorgeld van de Rabobank te krijgen.

Rabo ClubSupport. Wat is het?

De gedachte achter Rabo ClubSupport is dat leden van de Rabobank inspraak krijgen in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Onze bank stelt hiervoor € 250.000,- beschikbaar. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Dit doen zij door stemmen uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting!

Planning Rabo ClubSupport 2020

In september worden clubs en verenigingen (die voldoen aan de voorwaarden) uitgenodigd om mee te doen. Er kan worden ingeschreven tot eind september. Vanaf 5 t/m 25 oktober kunnen leden van de bank stemmen. In november worden de resultaten bekend gemaakt.

Maak als lid het verschil

Rabobank Alkmaar e.o. stelt in 2020 voor clubs uit de regio € 250.000,- ter beschikking. Leden van de bank ontvangen een stem om het bedrag te verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Ben je klant en nog geen lid en wil je bij Rabo ClubSupport ook het verschil maken voor stichtingen en verenigingen in Alkmaar e.o.? Zorg er dan voor dat je (gratis) lid wordt van de Rabobank via onderstaande link. Stemmen mag dit jaar vanaf 12 jaar.

Word lid van de Rabobank

Donaties

Een mooi project, maar niet de middelen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatiefonds. Met donaties uit ons Coöperatiefonds dragen wij bij aan investeringen en bestedingen ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving, inclusief duurzame initiatieven. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan collectieve thema’s zoals zelfredzaamheid, duurzaamheid, voeding, ondernemerschap, innovatie en lokale leefomgeving.

Voorwaarden aanvragen Coöperatiefonds

Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. Wel is het belangrijk dat uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • De aanvrager is een bedrijf, vereniging, stichting of coöperatie en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvraag vindt plaats in de gemeente Alkmaar, Bergen NH, Castricum, voormalig Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo of Langedijk.
 • Binnen 1 jaar na toekenning moet de aanvraag gerealiseerd zijn.
 • De aanvraag is voorzien van een uittreksel Kamer van Koophandel, projectplan, begroting en dekkingsplan, recent financieel verslag en eventuele offertes.
 • Bij voorkeur bevat de aanvraag een tastbaar doel. De nadruk ligt op ontwikkeling / verandering / vernieuwing en niet alleen op groot onderhoud of vervanging.
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW.
 • De hoogte van de donatie bedraagt maximaal 33% van de totale kosten.
 • Rabobank mag melding maken van de donatie in haar communicatie (in- en extern).
 • Alleen volledige verzoeken worden behandeld. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige aanvraag is geen garantie. Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Welke aanvragen komen niet in aanmerking?

 • Indien de aanvrager de afgelopen 2 jaar al een donatie heeft ontvangen
 • Reguliere exploitatiekosten of loonkosten van derden
 • Aanvragen die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Aanvragen met een politiek of religieus doel.
 • Aanvragen met een winstoogmerk.
 • Aanvragen van individuele personen.
 • Aanvragen voor indirecte sponsoring; evenement ter inzameling van geld voor een ander project.
 • Aanvragen voor/vergoeding van kosten die al gemaakt zijn.
 • Aanvragen voor initiatieven die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie (exploitatierekening)
 • Aanvragen van commerciële organisaties die voor ondersteuning van eigen bedrijfsmatige activiteiten sponsoring vragen

Beoordeling

De commissie beoordeelt zes keer per jaar de nieuwe aanvragen volgens onderstaand schema:

 • 26 november 2019
 • 10 februari 2020
 • 11 mei 2020
 • 14 september 2020
 • 16 november 2020

De commissie neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét projectplan en begroting in behandeling.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven