Sponsoring en donaties

Rabobank Alkmaar e.o. ondersteunt verschillende evenementen en projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. Dit doen wij door een deel van onze winst terug te geven aan de lokale samenleving. Met sponsoring en donaties versterken wij het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Sponsoring

Het Nederlandse verenigingsleven vormt het hart van het sponsorbeleid van de Rabobank. Rabobank ondersteunt sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Niet incidenteel, maar langdurig. Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs. Wij benaderen verenigingen proactief en daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de gemeentes Alkmaar, Bergen NH, Castricum, voormalig Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk op een duurzame manier te versterken. Dit doen wij op drie manieren.

Verenigingsondersteuning

Rabobank Alkmaar e.o. focust op het opbouwen van partnerships tussen onze bank en de plaatselijke verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Wij ondersteunen verenigingen en stichtingen met ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen en in co-creatie. Omdat zij van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Rabobank ondersteunt met kennis en mankracht om verenigingen en stichtingen echt sterker te maken aan de hand van vijf thema's: bestuur, financiën, duurzaam ondernemen, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector, NOC*NSF, Kunstbende en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voor een periode van twee jaar.

Uitgekozen clubs

Samen met NOC*NSF helpt Rabobank Alkmaar e.o. verenigingen en stichtingen om zich klaar te maken voor de toekomst. Dit doen wij door ze te ondersteunen met kennis en begeleiding. In september 2020 hebben wij clubs uitgedaagd hun ambities op het gebied van financiën, bestuurlijk, gezondheid, duurzaamheid en/ of maatschappelijk te pitchen. Uit die presentatie moest vooral blijken dat de club de wil en energie heeft om te werken aan deze ambitie.

Om in aanmerking te komen voor een tweejarig traject van Verenigingsondersteuning konden verenigingen en stichtingen tot uiterlijk 29 oktober 2020 hun pitch insturen. Daaruit werd een selectie gemaakt.

De vier clubs die meedoen aan het traject Verenigingsondersteuning zijn:

 • Handbalvereniging Tornado Heerhugowaard
 • Stichting paardijden voor gehandicapten 't Ros Beyaert
 • Omnisport - Akersloot
 • Artiance - Alkmaar

Daarnaast zullen er in 2021 diverse workshops en masterclasses voor verenigingen en stichtingen georganiseerd worden. Voor vragen kunt u contact opnemen via communicatie.alkmaar@rabobank.nl.

Sponsorprojecten

Rabobank Alkmaar e.o. sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen in ons werkgebied op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beiden een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een breed draagvlak. Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de Rabobank de clubs zelf benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor donaties uit ons Coöperatiefonds.

Rabo ClubSupport

Rabobank Alkmaar en Omstreken hecht veel waarde aan de lokale leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in haar omgeving. Dit doen wij met Rabo ClubSupport. ClubSupport is dé manier om sponsorgeld van de Rabobank te krijgen.

Rabo ClubSupport. Wat is het?

De gedachte achter Rabo ClubSupport is dat leden van de Rabobank inspraak hebben in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Dit doen zij door stemmen uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting!

Maak als lid het verschil

Leden van de bank ontvangen een stem om het bedrag te verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Ben je klant en nog geen lid en wil je bij Rabo ClubSupport ook het verschil maken voor stichtingen en verenigingen in Alkmaar e.o.? Zorg er dan voor dat je (gratis) lid wordt van de Rabobank via onderstaande link. Stemmen mag dit jaar vanaf 12 jaar.

Word lid van de Rabobank

Donaties

Een mooi project, maar niet de middelen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatiefonds. Met donaties uit ons Coöperatiefonds dragen wij bij aan investeringen en bestedingen ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving, inclusief duurzame initiatieven. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan collectieve thema’s zoals zelfredzaamheid, duurzaamheid, voeding, ondernemerschap, innovatie en lokale leefomgeving.

Voorwaarden aanvragen Coöperatiefonds

Vanuit het coöperatief dividend kan een donatie gegeven worden aan:

 • Projecten die statutair gevestigd zijn binnen het werkgebied van Rabobank Alkmaar e.o. én in beginsel een bancaire relatie onderhouden met Rabobank Alkmaar e.o.'
 • De aanvrager is een vereniging, stichting of coöperatie en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Aanvragers die een aanvraag indienen voor een gericht project dat in het werkgebied plaatsvindt (gemeente Alkmaar, Bergen NH, Castricum, voormalig Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo of Langedijk);
 • Projecten die een maatschappelijke & duurzame bijdrage leveren die past binnen de focus van het marktteam;
 • Projecten/aanvragers die actief zijn op het gebied van de maatschappelijke thema’s versterken van lokale gemeenschappen, iedereen financieel gezonder, duurzamer groeien, duurzamer wonen en duurzamere voeding.
 • Projecten/aanvragers die geen belasting over winst zijn verschuldigd;
 • Projecten die de afgelopen 36 maanden geen donatie hebben ontvangen vanuit het Coöperatief Dividend;
 • Projecten die maximaal 1/3 van de totaal benodigde middelen aanvragen en met een collectief maatschappelijk doel met groot bereik;
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW.
 • De aanvraag is voorzien van een uittreksel Kamer van Koophandel, projectplan, begroting en dekkingsplan, recent financieel verslag en eventuele offertes.
 • Bij voorkeur bevat de aanvraag een tastbaar doel. De nadruk ligt op ontwikkeling / verandering / vernieuwing en niet alleen op groot onderhoud of vervanging.
 • Rabobank mag melding maken van de donatie in haar communicatie (in- en extern).
 • Alleen volledige verzoeken worden behandeld. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige aanvraag is geen garantie. Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Vanuit het Coöperatief Dividend wordt in principe geen financiële steun gegeven aan:

 • Verenigingen van eigenaren, woongemeenschappen en/of woongroepen, dorpshuizen tenzij deze onder de fiscale vrijstelling van schenkingsrecht vallen als niet-commercieel dorpshuis;
 • Individuen;
 • Publiekrechtelijke instellingen (overheid);
 • Aanvragen met een winstoogmerk en aanvragen van commerciële organisaties die voor ondersteuning van eigen bedrijfsmatige activiteiten sponsoring vragen;
 • Instellingen die beogen projecten van derden mede te financieren (indirecte aanvragen);
 • Beheerstichtingen;
 • Projecten die al zijn gerealiseerd;
 • Personeelskosten of kosten voor inhuur van personeel;
 • Projecten waarvan de positieve opbrengst deels of geheel ten goede komt aan projecten of participanten buiten het werkgebied van het fonds (bijvoorbeeld: Stedenbanden, internationale projecten);
 • Onderwijsinstellingen ten behoeve van het reguliere onderwijsproces (uitzondering van schoolpleinen, mits 24 uur per etmaal openbaar toegankelijk voor buurtkinderen);
 • Projecten gericht op groot onderhoud en renovatie van monumentale panden en kerken;
 • Regionale afdelingen van instellingen die statutair buiten het werkgebied van het Fonds Coöperatief Dividend zijn gevestigd;
 • Instellingen met een politiek of religieus karakter met uitzonderingen van projecten gericht op de restauratie van kerken of orgels die erkend zijn als monument;
 • Nationaal opererende instellingen (bijvoorbeeld: Reumafonds, Astmafonds, 3VO) of institutionele particuliere vermogensfondsen;
 • Projecten gericht op de bouw van onroerend goed (met uitzondering van projecten gericht op de inrichting daarvan);
 • Vastgoed in eigendom van Rabobank om niet ter beschikking stellen voor een maatschappelijk initiatief kan niet worden aangemerkt als besteding i.h.k.v. het coöperatief dividend.
 • Een lening kan niet worden aangemerkt als besteding i.h.k.v. het coöperatief dividend. Wel is het mogelijk om geld te doteren aan een fonds dat financieringen verstrekt.
 • Projecten gericht op exploitatie-, opstart- en overheadkosten;
 • Projecten die belastend zijn voor het milieu;
 • Projecten met een looptijd van meerdere jaren.

Beoordeling

De commissie beoordeelt vier keer per jaar de nieuwe aanvragen volgens onderstaand schema:

 • Maandag 29 maart 2021
 • Maandag 14 juni 2021
 • Maandag 13 september 2021
 • Maandag 29 november 2021

De commissie neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét projectplan en begroting in behandeling

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur