Kansrijk project - Oosterwold

Beeld: Maarten Feenstra

Wie Oosterwold zegt, zegt stadslandbouw. De bewoners van dit groene, agrarische gebied tussen Almere en Zeewolde dienen minstens de helft van hun kavel te reserveren voor de productie van voedsel.

En als je het goed wilt doen, is dat best veel werk, heeft Jan-Albert Blaauw ervaren. Drieënhalf jaar geleden betrok hij zijn nieuwbouwwoning in Oosterwold. Inmiddels groeien in zijn tuin diverse kersen-, noten- en appelbomen. Ook heeft hij een groentetuin waar onder meer pompoenen, courgettes en aardappelen prima gedijen. En een kas vol geurige kruiden, citroenplanten en tomaatjes. ‘Onze productie is in eerste instantie voor onszelf bedoeld,’ vertelt hij, ‘maar er zijn ook bewoners die graag op grotere schaal aan stadslandbouw willen doen. Zij hebben dus behoefte aan een plek waar de producten verhandeld of geruild kunnen worden. Daarnaast vinden veel bewoners het fijn om ondersteuning te krijgen bij de teelt van hun producten.’

Bewoners betrekken

Het is de ambitie van de gemeenten Almere en Zeewolde dat Oosterwold uiteindelijk tien procent van het voedselmandje van Almere gaat voortbrengen. Jan-Albert: ‘Dat kan alleen door de regie op een gestructureerde en gecoördineerde manier uit handen te geven. Oosterwold is een uitgestrekt gebied; het gaat in totaal om 4.300 hectare. Uiteindelijk wonen er hier straks 15.000 gezinnen die aan stadslandbouw doen. Als je daadwerkelijk iets wilt realiseren dat kan bijdragen aan een kortere voedselketen, moet je bewoners betrekken en samenwerken, wellicht ook met geïnteresseerde boeren in Flevoland. Gezamenlijkheid is het sleutelwoord.’ 

Gelijkgestemde bewoners

Zo groeide het idee voor een coöperatie. Jan-Albert verzamelde enkele gelijkgestemde bewoners om zich heen en samen zetten zij nu de eerste stappen in de realisatie van Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold. ‘Er ligt inmiddels een plan van aanpak, we zijn bezig met een communicatieplan en er komt een website om meer bewoners te betrekken. Studenten van Wageningen Universiteit gaan ons helpen met het opzetten van een app met alle ins en outs omtrent het kweken van groenten en fruit. Een soort handboek voor advies op maat en om met elkaar in contact te komen.’

Praktische kant vormgeven

Als initiatiefnemer van de coöperatie neemt Jan-Albert ook deel aan de Rabobank Food Forward-track. Daarbij komen mensen uit de hele voedselketen bij elkaar om na te denken over concrete oplossingen voor regionale voedseluitdagingen. ‘Zo kwam ik in contact met Martin Bongers, specialist korte ketens in de foodsector. Samen zijn we nu bezig om de praktische kant van de coöperatie vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan een teeltplanner, zodat bewoners onderling kunnen afstemmen wie wat gaat telen. Daarnaast hopen we de app, waarmee de studenten van Wageningen Universiteit aan de slag gaan, in de toekomst verder uit te rollen. Want we denken we dit ook voor andere stadslandbouwprojecten een waardevolle tool is.’

Almere, 1-10-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn