Rabo ClubSupport 2020

RaboSupport 2020

Veel clubs en verenigingen hebben het door corona moeilijk. Doordat leden niet of beperkt bijeen mogen komen staat hun toekomstbestendigheid veelal onder druk. Het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport is gestart. Clubs en verenigingen worden opgeroepen om campagne te voeren om stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club, de buurt én dus Almere sterker en beter maken. Rabobank Almere stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te verwezenlijken. Met de huidige crisis is deze steun belangrijker dan ooit.

Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren met haar kennis, netwerk en financiële middelen in het club- en verenigingsleven van Nederland. Via de Rabo Bankieren app beslissen Rabobank-leden mee over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven de steun van de bank verdienen. Almeerse clubs en verenigingen die deelnemen voeren campagne voor een eigen bestedingsdoel en roepen Rabobank-leden op om via de app op hun initiatief te stemmen. Denk aan het opzetten van activititeiten voor gehandicapten of senioren, verduurzaming van de accommodatie, gezond voedsel in de kantine, het aanbieden van cursussen of workshops over ledenwerving en digitalisering. Zo zetten we het netwerk van de bank in om clubs van elkaar te laten leren. Hiermee wil de Rabobank iedereen een stem geven in het mooier en beter maken van zijn of haar club en de buurt.

Steun club- en verenigingsleven

Clubs en verenigingen hebben het de afgelopen maanden te verduren gehad door de crisis. Leden konden maandenlang niet samenkomen om te sporten, zingen, dansen, hobby’s te beoefenen of om zich met elkaar in te zetten voor hun vereniging. “Nederland is kampioen verenigen. En was tijdens de coronacrisis in sommige gevallen weinig of niets mogelijk,’ vertelt Ferry Huurman, directievoorzitter Rabobank Almere. “Door de maandenlange stop hebben clubs niet alleen financiële zorgen, we horen ook geluiden over de sociaal-maatschappelijke gevolgen. De kantine of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek waar leden samenkomen, waar talenten worden ontplooid en waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee is tijdens de afgelopen maanden de belangrijke sociale functie die clubs hebben weggevallen. Op alle fronten kunnen clubs en verenigingen dus een steuntje in de rug gebruiken. Meedoen aan Rabo ClubSupport is dus goed voor jouw club én geweldig voor de buurt.”

Inschrijving

Rabobank Almere roept ook dit jaar lokale clubs en verenigingen op om hun maatschappelijke initiatieven in te schrijven. Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2020. Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 30 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 5 oktober en eind oktober worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van Rabobank Almere.

Almere, 2-6-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn