Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met donaties uit het Stimuleringsfonds en Rabo ClubSupport en met sponsoring versterkt Rabobank Almere de lokale samenleving.

Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds steunt de Rabobank projecten die gericht zijn op het versterken van de sociale, culturele, duurzaam-economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Almere. De maximale bijdrage is €5.000 per project.

Uitgangspunten project

Projecten moeten voldoen aan een een aantal kenmerken en voorwaarden.

 • Het project is binnen twee jaar te realiseren.
 • Het project heeft geen politiek, religieus of milieubelastend doel.
 • Het project is van betekenis voor inwoners van Almere.

Voorwaarden Stimuleringsfonds Rabobank Almere

Een aanvraag voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Almere wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden en een aantal bijlagen. Verplichte bijlagen zijn een duidelijke projectomschrijving (inclusief doel en doelgroep), een begroting en financieringsopzet van het project waar een bijdrage voor wordt gevraagd. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. 

We hanteren de volgende uitgangspunten voor aanvragen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds.

 • Het project is gericht op versterking van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in Almere en is relevant en nuttig voor inwoners van Almere en onze bank.
 • De organisatie moet professioneel en betrouwbaar zijn en in geschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • De activiteit is vrij toegankelijk en heeft betrekking op Almere.
 • Het project is in principe binnen twee jaar uitvoerbaar. Verzoeken in de ideeënfase komen niet in aanmerking.
 • De aanvraag is een bijzondere en eenmalige investering.
 • De donatie wordt overgemaakt naar de zakelijke Rabo-rekening van de organisatie (aanvrager)
 • De donatie wordt achteraf op basis van facturen overgemaakt.
 • In bijzondere situaties kan de bank afwijken van deze uitgangspunten.
 • Organisaties kunnen eenmaal per drie jaar een aanvraag indienen voor het Stimuleringsfonds.
 • De organisatie (aanvrager) heeft haar primaire bankrelatie bij Rabobank Almere

De volgende projecten komen niet in aanmerking voor het Stimuleringsfonds.

 • Projecten die buiten Almere plaatsvinden.
 • Projecten met een politiek, religieus of milieubelastend doel.
 • Projecten die niet binnen de normen en waarden van de gemeenschap vallen.
 • Projecten die in strijd zijn met de uitgangspunten van de bank.
 • Aanvragen voor de dekking van vaste kosten (exploitatiekosten) die thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie
 • Projecten die door de overheid voor een groot deel worden gesubsidieerd voor het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.
 • Feesten, festivals en evenementen.
 • Jubileumactiviteiten en reünies.
 • Afgeronde projecten.
 • Commerciële projecten.
 • Projecten van individuen.
 • Projecten van besloten clubs en serviceclubs.
 • Aanvragen voor de aanschaf van Automatische Externe Defibrillators, oftewel AED's.

Stimuleringsfondscommissie

De stimuleringsfondscommissie beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen. De commissie bestaat uit drie ledenraadsleden, een commissaris, de directievoorzitter en een of twee medewerkers van Rabobank Almere. De vergaderingen staan gepland in april, juli, oktober en december.

Aanvragen

Stuur uw aanvraag voor het einde van het kalenderkwartaal in.

Aanvraag stimuleringsfonds

Rabo ClubSupport

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo ClubSupport. De campagne wordt in het najaar van 2020 georganiseerd.

Word nu lid!

Ben je nog geen lid van Rabobank Almere en wil je graag meebeslissen?

Vraag het lidmaatschap aan

Coöperatief Dividend

Als enige bank in Nederland is de Rabobank een bank zonder aandeelhouders. In plaats van een deel van de winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uit te keren, wordt het besteed aan maatschappelijke initiatieven. Dit noemen wij het coöperatief dividend. Rabo ClubSupport is iets waar je als lid echt een stem in hebt. Met jouw stem bepaal jij namelijk mede waar het geld van je bank aan besteed wordt. Zo oefen je direct invloed uit op je eigen leefomgeving.

De Rabobank brengt verenigingen, stichtingen, klanten en andere partijen bij elkaar. Wij willen onze omgeving sterker maken, door zelf actief deel te nemen aan initiatieven.

Sponsoring

Rabobank sponsort een beperkt aantal lokale activiteiten op gebied van sport, cultuur en onderwijs. In ruil daarvoor worden tegenprestaties overeengekomen.

Contact

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de afdeling Communicatie van Rabobank Almere via (036) 548 88 88

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur