Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Almere sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Aanvragen

Stuur uw aanvraag op tijd naar ons toe. Bij het verzoek voor hoofdsponsorschap vragen wij u uw aanvraag ten minste vier maanden voor de startdatum van uw activiteit in te leveren. Andere verzoeken kunt u tot twee maanden voor de startdatum inleveren.

Voorwaarden

Jaarlijks krijgen we veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen voor sponsoring moeten aan de onderstaande voorwaarden voldoen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Voeg een begroting toe als bijlage.

 • Het project heeft een lokale uitstraling en vindt plaats in Almere.
 • De organisatie wordt niet gesponsord door een andere bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker.
 • De organisatie is professioneel, betrouwbaar en staat positief bekend in Almere.
 • De organisatie is klant van Rabobank Almere of wil dat worden.
 • De organisatie biedt een aantrekkelijke, originele en creatieve tegenprestatie.
 • Het project loopt bij voorkeur meerdere jaren.
 • De aanvraag heeft een concreet bestedingsdoel.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu, zoals motorsport.
 • Individuen.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Besloten feesten, bingo’s en braderieën.

Let op: het voldoen aan de voorwaarden verzekert uw organisatie niet van een sponsorbijdrage.

Jeugdsportfonds Almere

In Almere groeien 7.500 kinderen op in armoede. Als partner van Jeugdsportfonds Almere geeft Rabobank Almere deze kinderen de kans om te sporten. Zo betalen wij voor 500 kinderen de contributie voor hun sportvereniging. Zij kunnen zich dankzij Jeugdsportfonds Almere ontwikkelen op sportief en sociaal gebied.

Meer over Almere.jeugdsportfonds.nl

Playing for Success

Met Playing For Success bestrijdt Rabobank Almere maatschappelijke problemen zoals schooluitval en laaggeletterdheid. Dit is een naschools programma voor leerlingen die moeite hebben op school. Deze kinderen komen zo op inspirerende plekken buiten school, van het stadion van Almere City tot de Stadsschouwburg.

Lees meer op Playingforsuccess .nl

Rabobank Almere Haven Festival

Wij willen cultuur toegankelijk maken voor iedereen in Almere. Daarom steunen wij het Rabobank Almere Haven Festival. Het festival weet een steeds groter publiek te boeien met onder meer klassieke concerten, straattheater, een antiekmarkt en een proeverij.

Leden genieten van klassieke muziek tijdens het Havenfestival

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Almere doneert vanuit de Rabo Clubkas Campagne en het Stimuleringsfonds. Daarnaast kunnen verenigingen en stichtingen die klanten zijn bij onze bank gratis een Rabobank-springkussen huren.

Rabo Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Almere kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal keren we € 50.000 uit. De leden van onze bank bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is.

Procedure

Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot 17 september 2017 aanmelden voor de Rabo Clubkas Campagne 2017.

Lees de voorwaarden, de veelgestelde vragen en hoe u mee kunt doen aan de Clubkas Campagne via onderstaande link.

Meer informatie

Voorwaarden

Om mee te doen aan de Rabobank Clubkas Campagne moet uw vereniging of stichting voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Mensen kunnen lid zijn of worden van de vereniging.
 • De vereniging of stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging of stichting is gevestigd in Almere.
 • De vereniging of stichting heeft een actieve betaalrekening bij Rabobank Almere.
 • De vereniging geeft voor de stemperiode bij ons aan waar ze het geld van de Rabobank Clubkas Campagne aan willen besteden.

De volgende verenigingen of stichtingen komen niet in aanmerking:

 • Politieke partijen.
 • Religieuze instellingen.
 • Organisaties met een commercieel karakter.
 • Subafdelingen en subcommissies van een vereniging of stichting.
 • Vrijwilligerscentrales
 • Organisaties met een sponsorcontract met de Rabobank van € 1.000 of meer.
 • Clubs van honderd en vriendenclubs.
 • Actiecomités en bonden.
 • Overkoepelende organen.
 • Wijk- en buurtverenigingen.
 • Carnavalsverenigingen.
 • Bibliotheken.
 • Supportersverenigingen.
 • Gevaarlijke sporten, zoals vechtsporten.
 • Activiteiten die het milieu onnodig belasten, zoals motorsporten.
 • Fondsen en spaar- en beleggingclubs.
 • Serviceclubs (Rotary, Kiwanie, Lions, etc.) en sociëteiten.
 • Personeels- of bedrijfsverenigingen.
 • Exploitatieclubs.
 • Landelijke projecten, tenzij ze een lokaal karakter hebben.
 • Adviesorganen.
 • Huurdersverenigingen en verenigingen van (huis)eigenaren
 • Ondernemersverenigingen.
 • Beheerstichtingen en stichting derdengelden.

Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds steunt onze bank projecten die de ontwikkeling van Almere verder helpen. De maximale bijdrage is € 5.000 per project. 

Uitgangspunten project

Projecten moeten voldoen aan de kenmerken:

 • het project is gericht op sociaal, cultureel of duurzaam-economisch terrein
 • het project is binnen één jaar te realiseren in Almere
 • het project heeft geen politiek of religieus doel

Stimuleringsfondscommissie

De stimuleringsfondscommissie beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen tijdens de vergadering. De commissie bestaat uit drie ledenraadsleden, een commissaris en twee medewerkers van Rabobank Almere. De vergaderingen van de commissie zijn in april, juli, oktober en december. 

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een begroting, een duidelijke projectomschrijving en een financieringsopzet. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties.

 • Het project is relevant en nuttig voor inwoners van Almere en onze bank.
 • De activiteit is vrij toegankelijk.
 • De aanvraag is nieuw, eenmalig en concreet.
 • Het project is in principe binnen een jaar uitvoerbaar.
 • De aanvraag is een bijzondere en eenmalige investering.
 • De donatie wordt overgemaakt naar een Rabo-rekening.
 • De donatie wordt achteraf op basis van facturen overgemaakt.
 • Budget dat niet wordt uitgekeerd wordt volgend jaar gebruikt voor de Rabo Clubkas Campagne.
 • In bijzondere situaties kan de bank afwijken van deze uitgangspunten.

De volgende projecten komen niet in aanmerking voor het Stimuleringsfonds.

 • Projecten die buiten Almere plaatsvinden.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten die niet binnen de normen en waarden van de gemeenschap vallen.
 • Projecten die in strijd zijn met de uitgangspunten van de bank.
 • Aanvragen voor de dekking van vaste kosten die thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie
 • Projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Feesten, festivals en evenementen.
 • Jubileumactiviteiten en reünies.
 • Afgeronde projecten.
 • Commerciële projecten.
 • Projecten van individuen.
 • Projecten van besloten clubs en serviceclubs.
 • Aanvragen voor de aanschaf van Automatische Externe Defibrillators, oftewel AED's.

Aanvragen

Stuur uw aanvraag voor het einde van het kalenderkwartaal in.

Donatie aanvragen op Mijnrabobanksteunt.nl

Contact

Als u vragen heeft, contact opnemen via telefoonnummer (036) 548 36 63 of per e-mail.

Stuur een e-mail

Springkussen

Rabobank Almere heeft een springkussen dat verenigingen en stichtingen gratis kunnen gebruiken wanneer zij klant zijn bij onze bank. Ideaal voor een open dag, evenement of andere activiteit. Stuur ons bij interesse een e-mail waarin u aangeeft wanneer u het springkussen zou willen huren.

Voorwaarden

Door de huur van het springkussen aan te vragen, accepteert u de onderstaande voorwaarden.

 • De vereniging of stichting is klant van Rabobank Almere.
 • Het springkussen kan alleen uitgeleend worden als het beschikbaar is.
 • De vereniging of stichting is zelf verantwoordelijk voor het ophalen en terugbrengen van het springkussen naar de standplaats: Landdrostdreef 100 in Almere Stad.
 • De vereniging of stichting is aansprakelijk voor eventuele ontstane schade aan het springkussen tijdens het gebruik en vervoer.
 • De vereniging of stichting dient de voorschriften omtrent de veiligheidseisen van het springkussen in acht te nemen. Deze staan vermeld in de meegeleverde handleiding.
 • De Rabobank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele letselschade, veroorzaakt door gebruik van het springkussen. Gebruikers maken op eigen risico gebruik van het springkussen.

Aanvullende informatie

Wij adviseren u het springkussen met twee personen te vervoeren in een aanhangwagen of bestelbus. In opgeblazen staat heeft het springkussen de volgende afmetingen:

 • Lengte: 500cm
 • Breedte: 585cm
 • Hoogte: 502cm

U kunt springkussen vervoeren met behulp van de bijbehorende bolderkar. De afmetingen van de bolderkar inclusief het springkussen en bijbehorende accessoires zijn ongeveer:

 • Lengte: 160cm
 • Breedte: 100cm
 • Hoogte: 100cm
 • Gewicht: 95 kg

U dient zelf voor een verlengsnoer te zorgen. De volgende hulpstukken worden wel meegeleverd:

 • blower
 • grondzeil
 • vier grondpennen
 • vier zandzakken van 25kg per stuk

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven