Terugblik Maatschappelijke impact Almere 2020

Deelnemers Almere & the City

We steunen het maatschappelijke programma Almere & the City. Kinderen leren over een gezonde leefstijl en kregen groente en fruit uit de regio. (Foto: Almere City)

Rabobank Almere heeft in 2020 via haar Coöperatief Dividend ruim € 195.000 geïnvesteerd in de stad. Maatschappelijke initiatieven die zijn ontstaan in coronatijd kregen steun om de lokale samenleving te versterken. Ook heeft de bank het afgelopen jaar het Almeerse verenigingsleven ondersteund vanuit Rabo ClubSupport.

2020 was een bewogen jaar. Covid-19 domineerde de samenleving, onze klanten en de bank. De coronacrisis zorgde voor een extra behoefte aan steun voor ondernemers, verenigingen en stichtingen, maar ook voor gezinnen en doelgroepen die een steuntje in de rug nodig hadden. Zo hielp Rabobank Almere bijvoorbeeld de organisatie van het coronaproof Ally Amfitheater, het maatschappelijke programma Almere & the City, Stichting Evenaar met de Multisportclub in Stedenwijk en de Flevour Box, een nieuwe maaltijdbox met regionale producten om lokale ondernemers te steunen. “Ondanks dat we het afgelopen jaar minder fysiek aanwezig waren door het niet doorgaan van evenementen en netwerkbijeenkomsten, staat onze bank nog steeds midden in de samenleving. We hebben nauwe contacten met onze partners zoals de gemeente en het verenigingsleven om te kijken wat juist wél kan in deze tijd. Dankzij het bundelen van krachten met vele partners uit de stad ontstaan er mooie initiatieven voor Almere waar we best trots op mogen zijn”, aldus Ferry Huurman, directievoorzitter Rabobank Almere.

Een club is meer dan een club

Met Rabo ClubSupport ondersteunden we ook het afgelopen jaar het Nederlandse verenigingsleven. Landelijk werd voor bijna €15 miljoen geïnvesteerd in clubs en verenigingen om ze sterker en toekomstbestendiger te maken. Juist ook in deze tijd is deze impuls gewenst. In Almere ontvingen 63 verenigingen en stichtingen een bijdrage van Rabobank Almere waarbij het Dierenasiel het hoogste bedrag heeft opgehaald dankzij de vele stemmen van Rabobank-leden.

Duurzaam ondernemen

Ondanks dat ondernemers voor enorme uitdagingen kwamen te staan, zijn er ook verschillende mooie en innovatieve initiatieven gestart. Zo werden in de Metropool Regio Amsterdam, waar Almere onderdeel van is, tijdens het programma Food Forward initiatieven gepresenteerd voor het voedselvraagstuk in de regio. Vier initiatieven die de voedselketen kunnen veranderen werden gepresenteerd zoals Coöperatie Oosterwold Stadslandbouw. Via het online webinar Duurzaam Wonen hebben we klanten en niet-klanten geïnspireerd over energiezuiniger wonen.

Almere, 16-2-2021

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn