Vacature Raad van Commissarissen Rabobank Almere

Vacature Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen (RvC) zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden. De Rabobank is een coöperatieve bank die vanuit het belang van de klant handelt. Klanten kunnen lid worden van de bank en vanuit die rol invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van de bank. Ondernemerschap en marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen voor een belangrijk deel het functioneren van de lokale bank in de eigen omgeving. Voor Rabobank Almere is dat de stad Almere. Rabobank Almere vervult die rol sinds 2016 verenigingsrechtelijk als verbonden onderdeel van de Rabobank, met een grote mate van zelfstandigheid richting klant en markt.

Uw rol als commissaris

Als lid van de Raad van Commissarissen ziet u er op toe dat Rabobank Almere vanuit klantbelang handelt en dat belangen van betrokken partijen (leden en klanten, lokale gemeenschap en medewerkers) evenwichtig in acht worden genomen. Dat doet u door toezicht te houden op de wijze waarop de directievoorzitter haar rol vervult, door beleidsbeslissingen goed te keuren en door erop toe te zien dat de ledenraad, als vertegenwoordiging van de leden, wordt betrokken bij belangrijke voornemens. Daarnaast treedt u op als sparringpartner en klankbord.

Profiel

De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden.

Voor de openstaande posities zoeken wij een commissaris met een ondernemersprofiel en een commissaris met een bestuurdersprofiel.

Voor deze vacatures gelden de algemene eisen voor RvC leden. Daarnaast gelden een aantal specifieke profieleisen:

 • betrokkenheid met onze missie en onze coöperatieve wortels
 • lid (of bereid lid te worden) van Rabobank
 • in staat om onafhankelijk op te treden en om een evenwichtige belangenafweging te maken
 • kennis en/of ervaring op het gebied van coöperatieve governance
 • een visie op en ervaring/affiniteit met de regionale markt, de coöperatie en hoe Rabobank daarin een rol van betekenis kan spelen
 • een teamplayer, sociaal vaardig, verbindend en met een goede ‘politieke’ antenne
 • communicatief to-the-point is, met een goede spreekvaardigheid, zakelijk van toon
 • bereidheid om te investeren in de eigen professionalisering
 • betrouwbaar en integer, voorkomt iedere schijn van belangenverstrengeling
 • functioneren op bestuurlijk niveau in een klantgerichte onderneming of instelling is een pre
 • bekend met de financiële en beheersmatige zijde van ondernemingen of instellingen
 • vertrouwd met hoe digitale ontwikkelingen klant- en koopgedrag veranderen
 • bij voorkeur woonachtig in Almere

Actief diversiteitsbeleid

De Rabobank wil aansluiten bij de lokale maatschappij en voert daarom een actief diversiteitsbeleid, waarin onder meer een goede afspiegeling van het klantenbestand en van de bank wordt nagestreefd. Bij de uiteindelijke keuze zal uiteraard ook meespelen dat de kandidaat qua persoonlijkheid en stijl goed in het team past en bovendien tijd en energie beschikbaar heeft om de taak met plezier en naar behoren te vervullen. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie en profielschets

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Raad van Commissarissen van Rabobank Almere, mevrouw Marion Hoogendijk-Koppelaar via Rabobank, telefoonnummer (036) 548 36 60. Lees ook het uitgebreide profielschets.

U kunt tot 1 maart 2018 uw motivatie en curriculum vitae insturen per e-mail ter attentie van de voorzitter Raad van Commissarissen naar directie.almere@rabobank.nl

Profielschets (PDF)

Almere, 6-2-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn