Voordracht 3 nieuwe ledenraadsleden

Ledenraad Rabobank Almere

In de ledenraad van Rabobank Almere zijn 3 vacatures ontstaan. De volgende kandidaten dragen wij aan u voor:

  • De heer Paul van Leeuwen
  • De heer Frank Eggermont
  • De heer Pank Heemskerk

Met genoemde kandidaten die voldoen aan de profieleisen heeft de directie gesprekken gevoerd om de geschiktheid te toetsen. Bent u het eens met de voorgedragen kandidaten dan hoeft u niets te doen. Wilt u zelf kandidaten voor de ledenraadsvergadering aandragen? Lees hieronder verder hoe u dat kunt doen.

Kandidaten voordragen voor 6 juni

Overeenkomstig met de statuten kunt u als lid van Rabobank Almere zelf ook kandidaten voordragen. Een voordracht moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend worden door 10 of meer leden voor 6 juni 2017. Voor meer informatie kunt u mailen naar: directie.almere@rabobank.nl.

Lees ook de profielschets voor de ledenraad. (PDF)

Vaststelling kandidaten

Indien na 6 juni 2017 de directie vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de 3 voorgedragen kandidaten, die hierboven genoemd zijn, automatisch verkozen tot lid van de ledenraad in Almere. Zij treden vervolgens in functie tijdens de ledenraadsvergadering op 13 juni. Als de directie vaststelt dat er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan vindt er een verkiezing plaats.

Ledenraad Rabobank Almere

De Rabobank is een coöperatie, wij hebben geen aandeelhouders maar leden. We zetten ons in om de ambities van onze klanten te realiseren. Daarvoor is het belangrijk dat we een deskundig klankbord hebben in de vorm van een ledenraad. De ledenraad van Rabobank Almere bestaat uit 30 personen en komt uit alle delen van de Almeerse samenleving. Zij vertegenwoordigt de meer dan 14.500 leden van onze bank. De ledenraad is een belangrijke gesprekspartner van onze directie. Zo denkt u als lid van de bank via de ledenraad met ons mee en hebben we een aandeel in elkaar.

Bekijk het filmpje 'Meer voor Almere; de rol van de ledenraad' op YouTube

Almere, 10-5-2017

Deel via TwitterDeel op FacebookDeel op Google+Deel op LinkedInDoorsturen via GmailDoorsturen via HotmailDoorsturen via e-mail