Verenigingsondersteuning

Rabo ClubSupport

Rabobank Altena-Bommelerwaard is al jarenlang trouwe supporter van sport en cultuur. Graag willen wij de lokaal maatschappelijke rol van clubs, verenigingen en stichtingen helpen versterken met een nieuw initiatief, namelijk Rabobank Verenigingsondersteuning. Alle verenigingen in de regio waar dagelijks duizenden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder de vereniging nooit zo ver zouden komen.

Ambities ondersteunen

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA, en Kunstbende gaan wij de verenigingen en stichtingen ondersteunen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding.

Clubavond Verenigingsondersteuning

Om te laten zien wat dit mooie programma jouw vereniging te bieden heeft, organiseren we in het derde kwartaal een Clubavond Verenigingsondersteuning.

Naast een toelichting op het nieuwe sponsorbeleid en Rabo Clubsupport laten we je met behulp van inspiratiesessies graag kennismaken met diverse onderdelen van Verenigingsondersteuning zoals de 1- op -1 begeleiding en de drie masterclasses: Presteren met communiceren, Ledenbinding en Vrijwilligersmanagement.

Zodra de datum van de Clubavond Verenigingsondersteuning bekend is ontvangen clubs hiervoor een uitnodiging.

Altena-Bommelerwaard, 5-4-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn