Sponsoring en donaties

Sponsoring

Rabobank Altena-Bommelerwaard sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Het is niet mogelijk om sponsoraanvragen in te dienen en nemen geen aanvragen in behandeling. Wij hebben een beperkt aantal sponsorships met lokale partijen. Het initiatief ligt daarbij bij de bank. Een groot deel van de lokale clubs kan, als ze aan de voorwaarden voldoen, een bijdrage verdienen met de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

Een bruisend verenigingsleven draagt bij aan de leefbaarheid van de lokale leefomgeving. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Altena-Bommelerwaard bankieren en voldoen aan de voorwaarden, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

In 2018 stelden Rabobank Altena en Rabobank Bommelerwaard samen € 120.000,- beschikbaar. Wilt u in 2019 meedoen? Verenigingen en stichtingen die in aanmerking komen ontvangen voor de zomer een uitnodiging. De uitslag en uitreiking vinden plaats in het najaar tijdens de Week van de Coöperatie.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de Rabobank Clubkas Campagne. In de onderstaande documenten vindt u de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen lidmaatschap Rabobank

Veelgestelde vragen stemperiode voor onze leden

Veelgestelde vragen afronding Rabobank Clubkas Campagne

Voorwaarden

 • de vereniging of stichting heeft per 1 januari haar hoofdrekening bij Rabobank Altena-Bommelerwaard
 • de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • de vereniging of stichting is gevestigd en actief in de gemeente Altena, Kerkdriel of Zaltbommel
 • de vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel
 • de vereniging of stichting kan één keer deelnemen (geen subafdelingen of subcommissies)
 • de vereniging of stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft winst maken niet als doel
 • de vereniging of stichting maakt bij aanmelding bekend wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage
 • de vereniging of stichting heeft geen sponsorovereenkomst met Rabobank Altena-Bommelerwaard
 • bij de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne kan het zijn dat er gefotografeerd en/of gefilmd wordt. Deze beelden kunnen worden gebruikt in (online) media zoals folders, brochures, advertenties, websites e.d. Indien u hier bezwaar tegen heeft, maak dit dan kenbaar aan Rabobank Altena-Bommelerwaard.

Bekijk de clubs die niet in aanmerking komen voor een bijdrage

Coöperatiefonds

Een mooi project of goed initiatief maar niet de middelen? Het Coöperatiefonds van Rabobank Altena-Bommelerwaard doneert aan mooie en bijzondere maatschappelijke initiatieven die de lokale gemeenschap in de gemeenten Altena, Maasdriel en Zaltbommel versterken. We geven een deel van onze winst via het Coöperatiefonds terug aan de lokale samenleving. We vinden het belangrijk dat een project een positieve bijdrage levert aan de maatschappelijke, duurzame, economische of culturele ontwikkeling in de regio op het gebied van onderwijs, welzijn, sport, kunst & cultuur, natuur of innovatie

Beoordeling en vergaderdata

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vindt u de datum waarop uw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Datum vergadering:
Donderdag 28 maart 2019
Woensdag 26 juni 2019
Dinsdag 17 september 2019
Woensdag 18 december 2019
Datum aanleveren aanvraag:
Woensdag 13 maart 2019
Woensdag 12 juni 2019
Woensdag 4 september 2019
Woensdag 4 december 2019

Voorwaarden + bijdrage aanvragen

Ieder jaar ontvangen wij vele donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. We hanteren de volgende uitgangspunten voor een donatie uit het Coöperatiefonds:

 • Er wordt aangetoond dat het project het maatschappelijke-, culturele-, economische- of duurzame leven in de gemeenten Altena, Maasdriel en/of Zaltbommel versterkt.
 • Het project is altijd onderdeel van een bestaande of op te richten organisatie;
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon of persoonlijke doelen;
 • Het project vindt plaats binnen de gemeenten Altena, Maasdriel of Zaltbommel
 • De organisatie is klant bij Rabobank of bereid dat te worden;
 • De organisatie draagt minimaal 50% van de kosten zelf of financiert dit vanuit andere bronnen. De andere bronnen worden met naam en specificatie van het toegezegde bedrag opgenomen in de begroting;
 • Het project is nog niet gerealiseerd en moet met grote waarschijnlijkheid binnen 2 jaar afgerond zijn;
 • De organisatie komt maximaal één keer per drie jaar in aanmerking voor een donatie, de donatie aan een project is eenmalig;
 • Het fonds keert pas uit als zeker is dat het totale project wordt gerealiseerd;
 • Het recht op uitkering van een eerdere toewijzing voor financiële ondersteuning wordt ingetrokken op het moment dat de organisatie veroorzaker is van dreigende reputatieschade van de Rabobank, of op enige wijze reputatieschade kan ontstaan door deze toewijzing;
 • Het recht op een bijdrage vervalt in geval van faillissement, surseance of het staken van activiteiten van de aanvrager voor zover niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan;
 • Uitkering van een bijdrage is mogelijk tot twee jaar na toezegging, hierna vervalt het recht op een bijdrage.

Wilt u voorafgaand aan het indienen van uw aanvraag toetsen of uw project kans maakt op een bijdrage? Neem dan contact op met de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie via telefoonnummer (088) 726 74 92 of communicatie.bommelerwaard@rabobank.nl.

Aanvragen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage:

 • Organisaties en projecten van organisaties die uitsluitend een commerciële, politieke of religieuze doelstelling hebben.
 • Projecten die een gevaar vormen voor het milieu of dit beschadigen.
 • Projecten die een gevaar vormen voor het publiek.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Een aanvraag voor vaste kosten die op de begroting staan of voor exploitatiekosten zoals bijvoorbeeld huur-, loon- of salaris-, beveiligings-, structurele energie- en onderhoudskosten.
 • Kosten waarvoor andere overheden of instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten voor jaarlijks terugkerende festiviteiten.
 • Projecten voor commerciële media.
 • Projecten voor jubilea, feesten en jaarlijks terugkerende festiviteiten en uitjes.

Daar waar deze criteria niet voorzien in specifieke omstandigheden, is de commissie bevoegd om in voorkomende gevallen naar eigen inzicht te handelen.

Contact

Ma-vr: 8.30-17.00 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven