Energieonderzoek met advies

Zonnepanelen huis

De gemeenten in het land van Heusden en Altena vinden het verduurzamen van bestaande woningen belangrijk. Ze stimuleren dit met een speciaal aanbod voor mensen die overwegen een woning te kopen. Rabobank Altena steunt dit initiatief.

Duurzaam

Het kopen van een huis is een natuurlijk moment waarop aanpassingen en verbeteringen aan woningen plaatsvinden. Om die reden stimuleren de gemeenten burgers na te denken over investeringen in energiebesparing van hun mogelijk nieuwe woning. Veel van deze maatregelen kennen een korte terugverdientijd. Ook kan de investering een lagere maandlast tot gevolg hebben. Door vroeg in het koopproces na te denken over duurzaamheid kan een eventuele investering mogelijk meegenomen worden in de financiering.

Lees meer over de mogelijkheden die de Rabobank biedt voor duurzaam verbouwen

Energieonderzoek- en advies

Om een investering voor energiebesparende maatregelen te stimuleren, stellen de gemeenten gratis energieonderzoeken beschikbaar. Dit onderzoek bestaat uit een rapport waarin de mogelijkheden worden weergegeven, de kosten en het rendement van de investering. Tijdens een keukentafelgesprek wordt het advies toegelicht en verduidelijkt. Woningen die in aanmerking komen, liggen in één van de drie gemeenten en hebben een maximale verkoopwaarde van €500.000.

De makelaars

Voor dit project werken de gemeenten samen met makelaars in de regio. De makelaars stellen de energieonderzoeken beschikbaar. Bijvoorbeeld op het moment dat er sprake is van serieuze belangstelling voor een woning of wanneer de verkoop juist heeft plaats gevonden.

Samenwerken

Duurzame Energie coöperatief Altena Biesbosch (DEcAB) voert de energieonderzoeken uit. Rabobank Altena vindt, net als de gemeenten, het verduurzamen van wonen belangrijk. We stimuleren het initiatief door partijen bij elkaar te brengen, kennis te delen en bij te dragen in de kosten. Belangstelling? Neem contact op met uw makelaar.

Almkerk, 8-6-2016

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn