Onderzoek samengaan van Rabobank Altena en Bommelerwaard

Samenvoeging

Rabobank Altena en Bommelerwaard spraken op 17 mei 2018 de intentie uit om samen te gaan. Hierover hebben zij de ledenraad van beide banken geïnformeerd. De ledenraden gaven groen licht om de samenwerking verder vorm en inhoud te gaan geven. Na de inwerkingtreding van de nieuwe governance per 1 januari 2016, kunnen er geen fusies meer plaatsvinden in juridische zin. Lokale banken en de hieraan gekoppelde ledenafdelingen worden samengevoegd.

Resultaat

De samenvoeging moet een sterke bank opleveren die ook in de nieuwe vorm een stevige binding houdt met Altena en de Bommelerwaard. Ook zal zij hiermee een aantrekkelijke werkgever blijven voor medewerkers. Tegelijkertijd is voldoende schaalgrootte een randvoorwaarde om gezonde financiële prestaties te blijven leveren. De komende maanden zullen medewerkers en ledenraadsleden intensief betrokken worden bij de voorbereidingen van de mogelijke samenvoeging. Uiteindelijk streven we er naar dat de ledenraden in oktober 2018instemmen met de daadwerkelijke samenvoeging.

Raakvlakken

De keuze voor Altena en Bommelerwaard past bij het gegeven dat de gebieden veel raakvlakken hebben. Beide directievoorzitters geven aan: “Onze banken passen goed bij elkaar: onze gebieden hebben veel overeenkomsten zoals woonkernen met een sterk sociaal karakter en een vergelijkbaar ondernemersklimaat. We kunnen dus van elkaar leren en specialismen verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van private banking of kennis van bepaalde bedrijvensectoren zoals food & agri en scheepvaart”.

Huisvesting

Per 1 januari 2019 is het huidige pand van Rabobank Altena van de gemeente Altena. Zoals al eerder aangekondigd blijft de dienstverlening van Rabobank Altena aan de Sportlaan 170 in Almkerk. De vestigingen van Rabobank Bommelerwaard blijven op de huidige locaties.

18-5-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn