Regioscan van Rabobank Amersfoort Eemland

Rabobank wil een bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Dit doen we door het economisch verdienvermogen van bedrijven te stimuleren en te ondersteunen, door klanten gedurende hun levensloop bij te staan met advies en middelen op financieel gebied en door ons in te zetten voor een aangename leefomgeving. Omdat de bestaansmogelijkheden, de omvang en de samenstelling van de bevolking en het woon- en leefklimaat van plaats tot plaats verschillen, kent ook de inzet van de Rabobank in ieder gebied zijn eigen accenten.

Regioscan Rabobank Amersfoort Eemland

Rabobank heeft onderzocht welke kennis nodig is om hier adequaat op in te kunnen spelen. Deze kennis is bijeengebracht in de Regioscan Amersfoort Eemland. De Regioscan is een infographic met begeleidende tekst waarin de belangrijkste kenmerken, krachten en uitdagingen van het lokale gebied zijn beschreven. Daarnaast geeft de Regioscan ook de samenhang tussen deze kenmerken weer en wordt een vergelijking gemaakt van het gebied met Nederland. Samen geven deze onderdelen een totaalbeeld van de krachten en uitdagingen.

Klik op deze link om inzage te krijgen in de Regioscan van Amersfoort Eemland

Vragen over de Regioscan?

Heeft u vragen over de scan of wilt u ons een terugkoppeling geven, neem dan contact met ons op via communicatie.amersfoorteemland@rabobank.nl.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven