BioVoice zoekt talent

Nieuwe energiebronnen benutten en biobased materialen inzetten: verduurzamen is wereldwijd een hot topic. Zowel de overheid als de consument en het bedrijfsleven moeten de komende jaren flink aan de slag! Om organisaties daarbij te helpen, startten Green Chemistry Campus en REWIN West-Brabant het programma BioVoice. De Rabobank sloot zich gedurende het proces bij het programma aan omdat BioVoice dicht bij de kenwaarden van de bank komt. Met BioVoice zijn we op zoek naar de duurzame talenten in West-Brabant en daarbuiten! Verdien jij een innovatiecontract?

BioVoice haalt duurzaamheidvraagstukken op bij grote bedrijven en brengt deze op de markt in de vorm van een challenge. Iedereen kan meedoen: of je nu een student bent, eigenaar bent van een start-up, werkzaam bent bij een mkb-bedrijf of een andere grote organisatie met een innovatief idee. Het programma is bedoeld om enerzijds het bedrijfsleven te verduurzamen. Anderzijds om organisaties en kennis samen te brengen en hen de kans te geven hun idee met hulp uit te werken.

Hoe werkt het?

Voor de duur van een maand worden business cases online gezet. De eerste inschrijfperiode start medio maart 2019. REWIN’s projectmanager BioVoice Bob Houpst legt het uit: ‘De business cases zijn allemaal innovatievraagstukken rondom duurzaam ondernemen en komen uit alle sectoren. Denk aan de zoektocht naar een nieuwe ontwateringstechniek, het optimaal gebruiken van de stoffen in suikerbiet, het op de markt brengen van bioplastic producten en de besparing van fossiele brandstoffen. Op de website www.biovoice.nl kun je binnenkort alle bedrijfsvraagstukken bekijken en jouw idee voor de oplossing van een case indienen. Ook kun je per challenge direct vragen stellen, ideeën uitwisselen en richtingen verkennen met de innovatiemanager van de uitdager. Je ziet wat andere ondernemers – uit heel de wereld - schrijven en kunt elkaar versterken. Zodra je je voorstel hebt ingediend, gaan we je al helpen.’

Matchmaking

Het BioVoice-team bespreekt alle ingebrachte ideeën met de bedrijven waartoe het vraagstuk behoort. Bob: ‘Zien we mogelijkheden tot samenwerking? Dan gaan we met jou én het bedrijf rond de tafel. We kijken dan hoe we jouw idee op een goede en kostefficiënte manier gezamenlijk kunnen uitwerken of testen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een nieuwe ontwateringstechniek hebt bedacht of daarvoor handvatten biedt. We gaan dan onderzoeken wat nodig is om dat te realiseren. Op dit moment komt vaak ook de Rabobank als onze partner om de hoek kijken! We vatten het plan van aanpak samen in een zogenaamd innovatiecontract. In dit contract worden ook hulpmiddelen vastgelegd in de vorm van innovatievouchers. Zo kun je gebruikmaken van de faciliteiten van de Green Chemistry Campus, hulp krijgen bij het marketingplan, enzovoorts. Je krijgt zonder meer een gratis coach die het proces bewaakt. We kijken écht wat jij nodig hebt!’

Van start

Bob gaat verder. ‘Op 18 december 2018 gaven we officieel het startschot voor het programma. Een logische datum, want diezelfde dinsdag werd de nieuwe demo facility geopend van onze partner Green Chemistry Campus. De demo facility is een ruimte waarin ondernemers, onderzoekers of bedrijven duurzame innovaties kunnen opschalen. Ook kunnen ze er testen verrichten. Deze faciliteit is beschikbaar voor de challenges en dus ook voor jou. Hierdoor hoef je niet met de pilot de hort op, maar kun je het product, de techniek of het proces ter plaatse grondig testen en verder ontwikkelen.’

Blik op de toekomst

Met het programma BioVoice hopen REWIN, Green Chemistry Campus en Rabobank zeker tien innovatiecontracten per jaar af te sluiten en daarmee duurzame producten op de markt te krijgen. Bob: ‘Nieuwe bedrijvigheid en de bestaande zaken verduurzamen, dáár gaan we voor. Het is mooi dat onze partners hun rol in deze transitie pakken. Onder andere de Rabobank laat hiermee zien dat ze meer is dan een bank en nadenkt over de toekomst. We hopen dat jij ook met ons meedoet en je idee inschrijft!’

Interesse

Benieuwd naar de vraagstukken of wil je meer informatie over het programma? Neem dan contact op met Bob Houpst via b.houpst@rewin.nl, je zakelijk accountmanager bij Rabobank of kijk op Biovoice.nl.

Biovoice.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven