VNO-NCW Brabant Zeeland en Rabobank gaan samenwerken

Tekenmoment samenwerking VNO-NCW Brabant Zeeland en Rabobank

VNO-NCW Brabant Zeeland en Rabobanken in Brabant en Zeeland gaan de komende twee jaar samenwerken. Het doel van deze samenwerking is om samen een rol te spelen binnen het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven. Daarnaast vinden beide partijen elkaar in actuele thema’s die voor ondernemers relevant zijn, zoals circulaire economie, duurzaamheid en innovatie bijvoorbeeld op het gebied van big data (via het platform Driven by Data), biobased economy en robotisering.

Academie

VNO-NCW Brabant Zeeland organiseert veel themabijeenkomsten voor haar leden die plaatsvinden binnen de Academie, het label waaronder de ondernemingsvereniging inhoudelijk sterke en boeiende (netwerk)bijeenkomsten organiseert. Rabobank zal hier als kennispartner aan bijdragen door interessante sprekers voor te dragen en onderzoeken te delen.

Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland is enthousiast over de nieuwe partner: “De expertise van Rabobank is een mooie aanvulling op de kennis en kunde van onze andere strategische partners. Met dit partnership geeft VNO-NCW Brabant Zeeland verder invulling aan de doelstelling ‘ondernemers versterken en ondernemerskracht bundelen’.” Saskia van Dun, directievoorzitter van Rabobank Amerstreek, zegt: “Met deze samenwerking kunnen we de handen ineen slaan. Actuele onderwerpen die onze MKB klanten raken en die ook voor de leden van VNO-NCW belangrijk zijn, vinden elkaar in hetzelfde werkgebied. We kunnen elkaar versterken in dit netwerk om duurzame groei en vernieuwing te realiseren”.

Over VNO-NCW

VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werken nauw samen met onze leden én andere organisaties en maken nieuwe verbindingen tussen ondernemers mogelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities.

Over Rabobank

De Rabobank is een coöperatieve bank. In Nederland zijn negentig lokale Rabobanken met een grote mate van zelfstandigheid actief om zo de klant en de lokale omgeving te kunnen bedienen. Rabobank bedient in Nederland ruim 6,7 miljoen Nederlandse particuliere en 800.000 zakelijke klanten met een compleet pakket aan financiële producten en diensten.

Oosterhout, 18-12-2019

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn