Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die Amerstreek blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema's te vallen:

 1. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De vereniging/stichting is klant bij Rabobank Amerstreek. De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging/stichting ontvangt géén andere coöperatieve bijdrage van Rabobank Amerstreek of andere Rabobank-entiteit (bv. Rabo Foundation) in het betreffende jaar. De vereniging/stichting is integer en betrouwbaar. Het project dient tot nut te zijn van groepen mensen in het werkgebied waarin Rabobank Amerstreek actief is en bevordert bij voorkeur samenwerking en binding binnen de lokale gemeenschap. De aanvraag draagt bij aan een van de maatschappelijke thema’s: financieel gezond leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen, banking4food (duurzame voeding) of de energietransitie en draagt daarnaast te allen tijde bij aan het versterken van lokale gemeenschappen. Het project is een vernieuwend initiatief en er moet sprake zijn van een bijzondere uitgave. Projecten die thuishoren bij de reguliere voorzienbare activiteiten of investeringen komen niet in aanmerking, bijv. onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en geen winstoogmerk verbonden zijn. Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project kan dus nooit een maatstaf zijn voor een andere aanvraag. De vereniging/stichting kan maximaal één keer per drie jaar in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds. De gevraagde financiële bijdrage is geen aanvulling op een financieringstekort. Aan het project is geen religieus doel gekoppeld. Het project is niet belastend voor het milieu. Het project is niet schadelijk voor het imago van Rabobank. Het project mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen. Het project dient levensvatbaar te zijn. De aanvraag dient voorzien te zijn van een offerte en een gedegen financiële onderbouwing. Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor projecten die al zijn gerealiseerd. Tussen het moment van toewijzing en aanvang project mag niet langer dan 1 jaar zitten. Het Coöperatiefonds honoreert geen aanvragen die een blijvende (financiële) input vergen. Het Coöperatiefonds verstrekt geen bijdragen van 100%. Projecten die onder de verantwoordelijkheid c.q. financieringstaak vallen van andere organen, zoals o.a. de overheid komen niet in aanmerking.
Aanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

De Rabobank is verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op kennisoverdracht aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen. Om de onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Wil je graag meer weten over wat Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je jouw club aanmelden?

Ambitie voor je club? Meld je dan aan