Coöperatiekring Amsterdam gelanceerd

Vrolijk gezin

Amsterdammers lanceren een nieuwe geefkring voor de stad: Stichting Coöperatiekring Amsterdam. Door gezamenlijk bij te dragen aan projecten die kansengelijkheid vergroten, strijdt de Coöperatiekring voor gelijke kansen voor alle Amsterdamse kinderen.

Door de coronacrisis zijn de verschillen tussen kinderen in het onderwijs nóg groter geworden. Kinderen in een achterstandsituatie zijn nog verder achterop geraakt. Een aantal Amsterdammers vindt dat het tijd wordt om hier iets aan te doen en heeft de handen ineengeslagen. Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen! Klanten en leden van Rabobank hebben daarom het initiatief genomen om een geefkring op te richten: Stichting Coöperatiekring Amsterdam. De Coöperatiekring heeft als doel om gelijke kansen te bevorderen voor alle schoolgaande kinderen in Amsterdam. Iedereen kan deelnemen aan de kring, ook betrokken Amsterdammers die geen klant van Rabobank zijn.

Deelnemen aan de Coöperatiekring Amsterdam kan met een donatie vanaf €1.000. De kring verdeelt gezamenlijk de totale financiële bijdragen over projecten die financiering nodig hebben en bewezen bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen. Denk aan huiswerkbegeleiding voor kinderen in achterstandssituaties, extra taallessen voor kinderen met een taalachterstand of laptops voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van het minimuminkomen.

Bekijk hier de video van Coöperatiekring Amsterdam

Erik Broekhuis, voorzitter Stichting Coöperatiekring Amsterdam: “Om onze impact te vergroten schenken we gezamenlijk als kring. We bundelen onze middelen en steunen concrete projecten die kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen bevorderen. We komen een paar keer per jaar samen, verdiepen ons in het thema en leren van onze ervaringen. Omdat we met elkaar een eigen project financieren, voelen we ons betrokken bij de effectieve besteding van onze bijdrage. Als lid krijg je terugkoppeling over de resultaten van het project. Zo krijgt je donatie meer betekenis. We zoeken nog nieuwe leden voor de kring.”

Aanmelden?

Wilt u zich direct aanmelden of via een persoonlijk gesprek meer informatie ontvangen over de Coöperatiekring? Dat kan via de website www.cooperatiekring.nl. Coöperatiekring Amsterdam is een onafhankelijke stichting (ANBI-status is aangevraagd), die losstaat van Rabobank. U kunt uw donatie aan de kring dus aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Direct naar de website van Coöperatiekring Amsterdam

Amsterdam, 13-10-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn