Uw lidmaatschap

Als klant kunt u ook lid worden van Rabobank Amsterdam. De voordelen van het lidmaatschap: 

 • meebeslissen met uw bank
 • twee keer per jaar het magazine Amsterdam &Co
 • aantrekkelijke ledenaanbiedingen

Ledenraad

Onze ledenraad vertegenwoordigt de ruim 19.000 leden uit regio Amsterdam. Regelmatig praat de ledenraad samen met de directie over de koers van onze bank. Zo vormt de raad een belangrijke schakel tussen de klant en de bank.

Mail uw tip of idee naar onze ledenraad

Meer over onze ledenraad

(Her)benoemingen in de ledenraad

In het coöperatieve bestuursmodel van Rabobank Amsterdam zijn de leden vertegenwoordigd in de ledenraad, die een klankbord vormt voor de bank en de schakel is tussen leden en directie. Op basis van het rooster van aftreden waren afgelopen jaar meerdere ledenraadsleden aftredend. Hierdoor is sprake van vacatures. Daarnaast zijn enkele ledenraadsleden herbenoembaar.

Kandidaten voor benoeming

Voor de benoeming van nieuwe ledenraadsleden geldt een procedure op basis van een met de ledenraad gezamenlijk opgesteld profiel.

Lees hier de procedure

Lees hier het profiel

Op basis van werving in het werkgebied en een uitvoerige kennismaking, worden de volgende kandidaten aan u voorgedragen:

 • Nynke de Haan (nieuwe kandidaat)
 • Ruben Nieuwenhuis (nieuwe kandidaat)
 • James Veenhoff (nieuwe kandidaat)
 • John Oliviera (nieuwe kandidaat)
 • Enver Loke (nieuwe kandidaat)
 • Willemijn Maas (nieuwe kandidaat)

Maak hier kennis met de nieuwe ledenraadsleden

De leden die voor herbenoeming worden voorgedragen, zijn:

 • Roberto Payer (herbenoembaar voor een nieuwe periode van 4 jaar)
 • Rutger van Krimpen (herbenoembaar voor een nieuwe periode van 4 jaar)
 • Job Witteman (herbenoembaar voor een nieuwe periode van 4 jaar)

Voor deze (her)benoemingen wordt in principe niets van u als lid verwacht. Wanneer er geen aanvullende kandidaten worden voorgedragen vóór 15 april 2018, zijn de kandidaten automatisch benoemd en treden zij per die datum formeel in functie. 

Ledenraadsleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Een ledenraadslid kan vervolgens benoemd worden voor een tweede termijn van vier jaar.

De directie en ledenraad hopen met deze nieuwe samenstelling van de ledenraad duurzaam invulling te kunnen geven aan uw invloed en betrokkenheid als lid.

Ledenaanbiedingen

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren

Bedrijven