Uw lidmaatschap

Als klant kunt u ook lid worden van Rabobank Amsterdam. De voordelen van het lidmaatschap: 

  • meebeslissen met uw bank
  • twee keer per jaar het magazine Amsterdam &Co
  • aantrekkelijke ledenaanbiedingen

Ledenraad

Onze ledenraad vertegenwoordigt de ruim 19.000 leden uit regio Amsterdam. Regelmatig praat de ledenraad samen met de directie over de koers van onze bank. Zo vormt de raad een belangrijke schakel tussen de klant en de bank.

Mail uw tip of idee naar onze ledenraad

Meer over onze ledenraad

Kandidaten voor de ledenraad

In het coöperatieve bestuursmodel van Rabobank Amsterdam zijn de leden vertegenwoordigd in de ledenraad, die een klankbord vormt voor de bank en de schakel is tussen leden en directie. Op basis van het rooster van aftreden waren afgelopen jaar meerdere ledenraadsleden aftredend. Hierdoor is sprake van vacatures. Daarnaast zijn enkele ledenraadsleden herbenoembaar.

Kandidaten voor benoeming

Voor de benoeming van nieuwe ledenraadsleden geldt een procedure op basis van een met de ledenraad gezamenlijk opgesteld profiel.

Procedure benoeming ledenraadsleden (PDF)

Profiel ledenraad Rabobank Amsterdam (PDF)

Op basis van werving in het werkgebied en een uitvoerige kennismaking, worden de volgende nieuwe kandidaten aan u voorgedragen:

Jeroen Ligterink

Jeroen Ligterink is universitair hoofddocent financiering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. In 2001 promoveerde hij op het onderwerp Corporate Financial Risk Management, over het financiële risicomanagementbeleid binnen ondernemingen. Tot zijn onderzoeksinteresse behoren onderwerpen op het vakgebied van ondernemingsfinanciering met name: risicomanagement van ondernemingen, internationale fusies en overnames, kapitaalkosten, regelgeving rondom faillissementen, aandeelhoudersleningen en private equity. In de periode 2004-2008 was Jeroen Ligterink directeur van de Master in International Finance. Sinds 2011 is hij hoofd van de sectie financiering. Jeroen Ligterink heeft deelgenomen aan verschillende toegepaste beleid-onderzoeksprojecten; onder meer over de efficiëntie van de faillissementswetgeving in Nederland, de rol van overheidsinterventies bij insolventie van algemene ziekenhuizen, de prijsregulering bij Schiphol en zeer recent over de rol en toegevoegde waarde van en mogelijke excessen bij private equity financiering.

Als docent is Jeroen veel betrokken bij Executive Education, zowel in verschillende master programma’s als in tailor made programma’s voor ondernemingen. Binnen Amsterdam heeft hij op deze wijze onderwijsprogramma’s opgezet voor onder meer de Rabobank, Deloitte, Accenture, Loyens & Loeff en Avenade. Met Rabobank Amsterdam werken we de afgelopen jaren samen aan initiatieven om kennis over financieringsonderwerpen verder te verspreiden via een lezingencyclus (voor mederwerkers van de Rabobank) en vanaf komend jaar via een serie lezingen voor klanten van Rabobank Amsterdam.

Jeroen Ligterink

Susanne de Roy van Zuidewijn

Susanne de Roy van Zuidewijn-Rive studeerde rechten en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Groningen. Zij startte haar werkzame leven als advocaat in Den Haag. Inmiddels woont en werkt zij met haar man en 5 kinderen al ruim 15 jaar in Amsterdam.

In Amsterdam heeft Susanne zich ingezet voor diverse culturele en maatschappelijke organisaties. Zo was zij fondsenwerver bij het Concertgebouw en als bestuurslid betrokken bij – onder andere – het Amsterdams Stadsarchief ‘De Bazel’. Daar vertelt zij over: “Een interessante periode, waarbij het Stadsarchief van een naar binnen gekeerde organisatie steeds meer een instelling werd met een gezicht naar buiten toe”. Als directeur van Stichting Matthäus Amsterdam heeft Susanne een korte Matthäus uitvoering geïntroduceerd. Een succes. Al vele Amsterdamse kinderen van de lagere en middelbare scholen hebben de kindermatthäus bezocht. Ook is daar steeds een grote groep ‘oude van dagen’ en mensen met beginnende dementie bij aanwezig, die op deze bijzondere middag uit hun sociale isolement worden gehaald. Rabobank Amsterdam is bij dit project steeds een trouwe partner.

Susanne is actief in de lokale politiek in Amsterdam Zuid, bestuurslid bij het Scheepvaartmuseum (Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum), commissaris bij een klein familiebedrijf, voorzitter van een klachtencommissie en lid van een tuchtcommissie. Zij heeft een organisatie adviesburo van waaruit zij maatschappelijke en culturele instellingen advies geef over het opzetten van strategieën voor marketing, communicatie en business development. Susanne ziet ernaar uit om zich als lid van de ledenraad in te zetten voor Rabobank Amsterdam!

Suzanne de Roy van Zuidewijn

Raksha Hoost

Raksha Hoost werkt sinds 2013 als projectleider bij projectorganisatie De Gezonde Stad aan de vergroening van Amsterdam. Ze initieert projecten met ecologische, sociale en economische waarde waar bewoners, bedrijven en overheid een rol in spelen.

Ze werkte mee aan het project Rooftop Revolution dat bewoners faciliteert om samen met de buurt een groen dak te realiseren. In 2015 startte ze het project Park om de Hoek, waarin versteende plekken in buurten worden getransformeerd tot groene ontmoetingsplekken. Een project dat bijdraagt aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken, zoals hittestress, waterberging, maar ook vereenzaming. Park om de Hoek betekent bovendien een verandering in de 'gebruikelijke' werkwijze: de eigenaarschap van de openbare ruimte, die altijd bij de lokale overheid lag, wordt in Park om de Hoek gedeeld met bewoners en bedrijven. Maar vooral initieert en versterkt het sociale verbindingen in de buurt omdat bewoners de hoofdrol spelen.

Raksha is ervan overtuigd dat de kracht om de stad gezonder te maken bij de bewoners ligt. Om die kracht te faciliteren, organiseert ze het terugkerende pitch evenement Het Ideeënlab in samenwerking met Amsterdam &Co. Tijdens elke editie van Het Ideeënlab kan elke Amsterdammer bijdragen aan de stad door een vernieuwend initiatief te pitchen of juist kennis, expertise en financiering te bieden om het initiatief verder te helpen. Op deze manier is iedereen stadmaker.

Elke uitdaging om van Amsterdam een gezondere en leefbaardere stad te maken, pak ik aan. Het liefst samen met met anderen die hun creativiteit ook niet kunnen bedwingen. Daarom sluit ik me graag aan bij de ledenraad van Rabobank Amsterdam.

Sarriel Taus

Sarriel Taus is een (sociaal) gedreven ondernemer. Hij studeerde bedrijfseconomie in Groningen. Zijn ondernemende DNA dankt hij naar eigen zeggen aan zijn voorouders die huis en haard verlieten om aan de andere kant van de wereld een beter leven op te bouwen. Zijn kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, hoop en moed. Sarriels bekendste startup is de opleiding voor werkloze jongeren, restaurant Fifteen Amsterdam die hij in 2004 met de bekende televisiechef Jamie Oliver startte. Hij blijft voortdurend opzoek naar nieuwe organisatievormen om de sociale uitdagingen in onze samenleving aan te gaan. Met mede-buurtbewoners zette hij de zuiderMRKT op. De eerste door bewoners geleide coöperatieve voedselmarkt van Nederland.

Social Impact Real Estate, vastgoed- en gebiedsontwikkeling met een missie, is zijn nieuwste onderneming. Gebouwen in kanswijken worden getransformeerd naar epicentra van (startend) ondernemerschap, inspiratie en verbinding tussen oude en nieuwe bewoners. De World of Food in Amsterdam is daar en voorbeeld van. In Den Haag wordt een oude leegstaande hal in het Laak-kwartier een skateboard-faciliteit op Olympisch niveau. Zo draagt Social Impact Real Estate bij aan steden waar iedere wijk een gezellige ‘go zone’ is waar men graag wil wonen en werken. Steden waar iedereen meetelt en waar men naar elkaar omkijkt. Vanuit deze missie hoopt Sarriel ook bij te dragen aan een Amsterdam-voor-iedereen via de ledenraad van Rabobank Amsterdam.

Hendrik Jan Biemond

Hendrik Jan Biemond is advocaat. Hij adviseert over interne maatregelen ter verbetering van de compliance en ter voorkoming van fraude en (internationale) corruptie.

Tot april 2007 was hij officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Hendrik Jan heeft veel ervaring met het leiden van (interne) fraude onderzoeken.

Hij heeft een grote betrokkenheid bij de stad. Hij zet zich op diverse manieren in voor de sociale cohesie in Amsterdam vanuit zijn overtuiging dat steden in toenemende mate eigen netwerken vormen van cultuur en handel.

Herbenoemingen

Onderstaande kandidaten zijn inmiddels vier jaar lid van de ledenraad en dragen wij graag voor, voor herbenoeming:

  • Daan Braspenning
  • Daniël Roos

Voor deze (her)benoemingen wordt in principe niets van u als lid verwacht. Wanneer er geen aanvullende kandidaten worden voorgedragen vóór 6 juni 2017, zijn de kandidaten automatisch benoemd en treden zij per die datum formeel in functie.

Ledenraadsleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Een ledenraadslid kan vervolgens benoemd worden voor een tweede termijn van vier jaar.

De directie en ledenraad hopen met deze nieuwe samenstelling van de ledenraad duurzaam invulling te kunnen geven aan uw invloed en betrokkenheid als lid.

Ledenaanbiedingen

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven