Verenigingsondersteuning en bijdrage maatschappelijk initiatieven

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken zo de regio. Het ondersteunen van lokale projecten is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij de regio te tonen. Dit doen wij onder andere via de Rabo ClubSupport, de maatschappelijke bijdragen en door middel van partnerships.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Als coöperatieve bank doen we daarom graag iets terug. We stellen een deel van onze winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Tijdens de Rabobank ClubSupport kunnen leden van Rabobank Amsterdam hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. In 2019 stelde Rabobank Amsterdam €100.000,- beschikbaar uit de coöperatieve winst. Nieuwsgierig hoe we jouw vereniging of stichting financieel kunnen helpen?

Maatschappelijk initiatief

Met een maatschappelijk initiatief een bijdrage leveren aan Amsterdam en omgeving? Dan denken we graag mee om te kijken hoe we samen sterker staan. Ons partnerschap gaat om meer dan een financiële bijdrage; we zetten graag ons netwerk, menskracht en verbindingskracht in om samen het verschil te maken. Alleen initiatieven die aansluiten bij onderstaande maatschappelijke agenda komen in aanmerking voor een maatschappelijke bijdrage.

De maatschappelijke agenda van Rabobank Amsterdam kent vier speerpunten:

1. Duurzaam wonen: Rabobank wil helpen om woningeigenaren hun duurzame woonwens te laten realiseren door met een verbeterde hypotheekpropositie te komen.
2. Innovatief en circulair verdienvermogen van bedrijven bevorderen.
3. Kortere voedselketens: onder de verbindende kracht van voedsel – eten doen we allemaal! – geven we met dit project ook de energietransitie, de mobiliteitsagenda en het circulaire verdienvermogen in onze regio een zet in de goede richting. Dat doen we door de distributieketens van lokaal geproduceerd voedsel te verkorten. Maar ook door te kijken hoe we partijen die zelf onderdeel zijn van de energietransitie maar alleen niet verder komen, kunnen koppelen aan een andere partij waardoor ze samen wel een stap kunnen zetten.
4. Het verbeteren van de kansengelijkheid via onderwijs (van kleuterschool tot en met onderwijs aan werkenden) om daarmee de voorwaarden te scheppen voor een kansrijke stad.

Aanvragen die niet in aanmerking komen:

 • Aanvragen voor financiering van publicaties zoals boeken, proefschriften, films enz.
 • Aanvragen voor uitsluitend dekking van exploitatiekosten
 • Particuliere feesten, bingo's, fancy fairs, fundraising en dergelijke.

Voorwaarden voor maatschappelijke bijdrage

Jaarlijks ontvangen wij veel sponsoringverzoeken. Helaas kunnen wij niet alle verzoeken accepteren. We hanteren de volgende voorwaarden:

 • Sluit naadloos aan bij de thema’s in de maatschappelijke agenda;
 • Vergroot de zichtbaarheid van Rabobank op dit thema;
 • Vergroot de betrokkenheid van medewerkers van de bank;
 • Raakt het verdienvermogen van Rabobank;
 • Het project vindt plaats binnen het werkgebied van Rabobank Amsterdam (de gemeenten Diemen, Zwanenburg, Halfweg, Landsmeer, Amsterdam of Badhoevedorp) en/of de kring Metropoolregio Amsterdam;
 • Een project mag niet uitsluitend afhangen van de bijdrage van Rabobank: de bijdrage vanuit het Rabo Amsterdam Fonds mag niet meer dan 50% van de totale begroting dekken;
 • De aanvraag is voorzien van een reële begroting;  
 • Zodra een project is afgerond dient de aanvrager een evaluatie naar Rabobank Amsterdam te sturen;
 • De organisatie bankiert bij Rabobank Amsterdam of wil dit gaan doen;
 • Het project heeft geen politiek, religieus of commercieel doel;
 • Het project beschadigt het milieu niet.

Niet in aanmerking komen:

 • Aanvragen voor financiering van publicaties zoals boeken, proefschriften, films enz.
 • Aanvragen voor uitsluitend dekking van exploitatiekosten;
 • Particuliere feesten, bingo's, fancy fairs, fundraising en dergelijke.

Partnerships

TechConnect

Rabobank Amsterdam is dit jaar partner geworden van het actieprogramma TechConnect.

TechConnect richt zich op diversiteit en kansengelijkheid door iedereen toegang te bieden tot tech-educatie en vervolgens tech-banen. Naast de mensen die tech toch wel vinden, richt TechConnect zich erop om ook vrouwen, jongeren uit sociaal zwakkere wijken, mensen met een migratie achtergrond, MKB'ers en grote groepen 40-plussers te her-, bij- en omscholen.

Internationaal Theater Amsterdam

Als founding partner investeert Rabobank Amsterdam sinds januari 2008 in Internationaal Theater Amsterdam. In het theater zijn voorstellingen van theatermakers uit binnen- en buitenland te zien. In 2009 opende de Rabozaal.

Bekijk het aanbod op https://ita.nl/nl

Stedelijk Museum

Rabobank Amsterdam zet zich in voor innovatie en vernieuwing. Moderne kunst en cultuur zijn daarvan een belangrijke uiting. Het Stedelijk Museum maakt deze kunst breed toegankelijk. Daarom zijn wij trotse sponsor van het Stedelijk Museum.

Lees meer over het museum op Stedelijk.nl

Lees meer over het museum op Stedelijk.nl

Nog vragen? Neem contact op met:

communicatie.amsterdam@rabobank.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven