Samenwerken aan een sterke stad

Over Amsterdam &Co

Amsterdam &Co is een initiatief van Rabobank Amsterdam. Het is een actief netwerk van betrokken Amsterdammers: mensen die het verschil maken in de stad en bijdragen aan een leefbaar, duurzaam en inspirerend Amsterdam. Samen zetten zij zich in voor een nieuwsgierige, sociale en gezonde stad. Zij inspireren en ontmoeten elkaar onder andere via Facebook, bijeenkomsten, de website en het magazine van Amsterdam &Co.

Doe mee met Amsterdam &Co op Facebook

Community, coöperatie & co-creatie

Amsterdam &Co is bedoeld om samenwerken te stimuleren en waarde te creëren voor elkaar en de stad. Wanneer we samen zorgen voor een levendige stad, is dat goed voor de inwoners van de stad en voor het financiële klimaat. Het gaat om samen waarde creëren door kennis uit te wisselen en netwerken te verbinden.

Ontmoet de levendige stad

Amsterdam &Co belicht de getalenteerde stad, de gezonde stad, de leefbare stad en de internationale stad. We stimuleren en inspireren Amsterdammers om zelf in actie te komen voor een sterke stad en elkaar daarbij te verstevigen.

amsterdamenco.nl

Op het online platform amsterdamenco.nl verbinden we mensen met elkaar, zodat ze een lopend project of initiatief kunnen versterken, opschalen of beter maken. Hier vind je interviews met betrokken Amsterdammers. Bekijk wie actief is op gebieden als welzijn, voeding, cultuur, ondernemerschap en duurzaamheid. Ontmoet hun netwerk en kom met ze in contact.

Lees meer op amsterdamenco.nl

Nieuw! leden.amsterdamenco.nl

De Rabobank is een spil in vele Amsterdamse zaken. Wij geloven in het delen van ervaringen en netwerken als een krachtig middel om te verbeteren en te veranderen. Hierbij presenteren we leden.amsterdamenco.nl als een online ontmoetingsplek met verhalen over daadkrachtige ondernemers in Amsterdam en inspirerende initiatieven in de stad. We hopen dat alle betrokken Amsterdammers elkaar hier online ontmoeten om elkaar vervolgens offline te vinden en te versterken. Daarnaast geniet u als lid van Amsterdam &Co van exclusieve tips, aanbiedingen en evenementen.

Word lid van Amsterdam &Co op leden.amsterdamenco.nl

Magazine & bijeenkomsten

Twee keer per jaar verschijnt het Amsterdam &Co magazine, met elke keer een ander thema dat relevant is voor de stad. We presenteren mensen met inspirerende ondernemingen en initiatieven in de stad.

Winst voor de samenleving

Rabobank Amsterdam wil haar leden helpen bij het maken van een leefbaar Amsterdam. Dit bevordert de sociaal-economische groei van de stad. In het kader van Amsterdam &Co wordt een deel van het dividend van ons Coöperatiefonds toegekend aan kleine wijk- en buurtinitiatieven. Iedereen kan aanspraak doen op het fonds. Leden, andere betrokken Amsterdammers en medewerkers van de bank die binding hebben met de buurt bepalen welke projecten gefinancierd worden. Rabobank Amsterdam wil niet alleen financieel participeren, maar ook met menskracht. Daarom bekijken we hoe we samen met ledenraadsleden, leden en andere actieve buurtbewoners een lopend project kunnen versterken, opschalen, of beter kunnen maken.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven