Rabobank Amsterdam versterkt lokale samenleving

Rabo ClubSupport

Amsterdam - Rabobank Amsterdam heeft in 2020 via haar Coöperatief Dividend € 1,2 miljoen geïnvesteerd in de regio Amsterdam. Maatschappelijke initiatieven die zijn ontstaan in coronatijd kregen een mooi bedrag om de lokale samenleving te versterken. Ook heeft de bank het afgelopen jaar het Nederlandse verenigingsleven ondersteund met een investering van €15 miljoen vanuit Rabo ClubSupport.

“Ondanks dat we het afgelopen jaar door de lockdown minder in de stad aanwezig konden zijn en dat evenementen en netwerkbijeenkomsten niet door konden gaan, staat onze bank juist ook in coronatijd midden in de samenleving. We hebben nauwe contacten met onze partners om te kijken wat wél kan en welke specifieke noden in deze tijd ontstaan. Dankzij het bundelen van krachten met vele partners uit de stad zijn er mooie initiatieven voor Amsterdam ontstaan waar we trots op zijn en die ook na de coronacrisis blijven bestaan. Laat ik de sociale onderneming Boeren voor Buren noemen, de korte voedselketen die we samen met anderen zijn gestart”, aldus Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam.

Een club is meer dan een club

Maar er was meer in 2020: met Rabo ClubSupport ondersteunden we ook het afgelopen jaar het Nederlandse verenigingsleven. Er werd voor bijna €15 miljoen geïnvesteerd in clubs en verenigingen om ze sterker en toekomstbestendiger te maken. Juist ook in deze tijd is deze impuls gewenst. In Amsterdam ontvingen bijna 100 verenigingen en stichtingen een bijdrage van Rabobank Amsterdam waarbij Stichting Paradiso het hoogste bedrag heeft opgehaald dankzij de vele stemmen van Rabobank-leden.

Duurzaam ondernemen

Ondanks dat ondernemers voor enorme uitdagingen kwamen te staan, zijn er ook verschillende mooie en innovatieve initiatieven gestart. Zo werden in de Metropoolregio Amsterdam, tijdens het programma Food Forward initiatieven gepresenteerd voor het voedselvraagstuk in de regio. Vier initiatieven die de voedselketen kunnen veranderen werden gepresenteerd. Via het webinar Duurzaam Wonen hebben we klanten en niet-klanten geïnspireerd over energiezuiniger wonen.

Coöperatief Convenant voor Nederland

Dit jaar slaat Rabobank de handen ineen met haar leden, klanten, medewerkers en verschillende stakeholders voor een duurzamer Nederland. Dit doet de bank met het Coöperatief Convenant voor Nederland . Met dit convenant werkt de bank aan een toekomstplan voor het land en het versterken van de verschillende regio’s, zeker in en na de tijd van de coronacrisis. Het Coöperatief Convenant voor Nederland is een programma van de lokale banken van Rabobank. De dialoogsessie voor Amsterdam en de regio vindt plaats op woensdag 17 februari 2021 om 19:00 uur. De bank presenteert het convenant in de lente van dit jaar aan het nieuwe kabinet.

Amsterdam, 13-10-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn