Regioscan van Rabobank Apeldoorn en omgeving

Paleis 't Loo

Rabobank wil een bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Dit doen we door het economisch verdienvermogen van bedrijven te stimuleren en te ondersteunen, door klanten gedurende hun levensloop bij te staan met advies en middelen op financieel gebied en door ons in te zetten voor een aangename leefomgeving. Omdat de bestaansmogelijkheden, de omvang en de samenstelling van de bevolking en het woon- en leefklimaat van plaats tot plaats verschillen, kent ook de inzet van de Rabobank in ieder gebied zijn eigen accenten.

Nieuw: de Regioscan

Rabobank heeft onderzocht welke kennis nodig is om hier adequaat op in te kunnen spelen. Deze kennis is bijeengebracht in de Regioscan Apeldoorn en omgeving. De Regioscan is een infographic met begeleidende tekst waarin de belangrijkste kenmerken, krachten en uitdagingen van het lokale gebied zijn beschreven. Daarnaast geeft de Regioscan ook de samenhang tussen deze kenmerken weer en wordt een vergelijking gemaakt van het gebied met Nederland. Samen geven deze onderdelen een totaalbeeld van de krachten en uitdagingen.

Klik op deze link om inzage te krijgen in de Regioscan van Apeldoorn en omgeving

Vragen over de Regioscan?

Heeft u vragen of opmerkingen over de scan, neem dan contact met ons op via communicatie.apeldoorn@rabobank.nl

17-4-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn