Enthousiaste ondernemers gezocht voor Circular Challenge

Enthousiaste ondernemers gezocht voor Circular Challenge

De Rabobanken Rijk van Nijmegen,  Arnhem e.o. en Oost Betuwe slaan samen met KPMG en MVO Nederland de handen ineen om circulaire actieplannen in het bedrijfsleven aan te jagen. Het doel: samen met ondernemers de circulaire economie versnellen.

Circulair Economy Challenge van start

Veel ondernemers willen graag circulair ondernemen maar weten vaak niet goed hoe. De Circular Economy Challenge helpt enthousiaste ondernemers bij hun ambitie van de omschakeling van een lineair naar een circulair, toekomstbestendig bedrijfsmodel. Daarin worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Daar liggen kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, nieuwe businessmodellen, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Na deelname aan de Challenge weten ondernemers wat ze concreet kunnen doen in hun bedrijf en in hun keten.

Circulair businessplan

De CE-Challenge begint met de uitvoering van een quickscan van de regio Arnhem-Nijmegen, de regio waarin de drie deelnemende Rabobanken werken. Deze quickscan brengt de materiële grondstofstromen in beeld en laat zien in welke ketens van bedrijven circulaire mogelijkheden zijn. Een selectie van twintig bedrijven gaat de uitdaging aan om een circulair businessplan op te zetten. Een bedrijfsscan maakt inzichtelijk wat de circulaire kansen van de deelnemers zijn. De volgende stap bestaat uit workshops waarin lokale ondernemers concreet naar hun circulaire businessplan kijken: hoe kunnen zij meer circulair gaan ondernemen, wat levert dat op en waar liggen kansen.

Geen hype

De CE-Challenge is geen competitie met een winnaar, maar een project waarin ondernemers serieus worden uitgedaagd. Spreekt de CE Challenge u nu al aan? Neem dan contact op met uw accountmanager en meld u aan. Circulair denken is al lang geen hype meer, maar een vast onderdeel van succesvolle businessmodellen. Samen moeten we de circulaire economie aanzwengelen!

Klik hier voor meer informatie over de Circular Economy Challenge.

Nijmegen, 11-7-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn