De Gezonde Basisschool van de Toekomst

18 juni 2021 15:16

Limburg is een prachtige provincie om in te wonen en te werken. Maar ten opzichte van de rest van Nederland kennen we in Limburg, met name Zuid-Limburg, een hardnekkige gezondheidsachterstand. Andrew Simons en Marc Hendriks, kwartiermakers Provincie Limburg, willen hier iets aan doen. Tijd voor een gezonde generatie!

Verzend het artikel per e-mail
De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Gezonde leefstijl op jonge leeftijd

"Het begon met een bezorgd telefoontje in 2014 vanuit onderwijsstichting Movare", kijkt Andrew terug. "Landelijk gezien is er een forse toename van chronische ziekten als obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten. In Zuid-Limburg, en met name Parkstad, liggen die cijfers nog hoger en is de gezondheidsachterstand nog groter. Nog zorgwekkender is het feit dat die achterstand op steeds jongere leeftijd begint. Zit je niet goed in je vel, dan leidt dat tot kansenongelijkheid op lange termijn. Als we nu eens aan de basis beginnen, op school de kinderen wegwijs maken in een andere leefstijl, dan voorkomen we daarmee grote problemen in hun latere leven. Dat was het idee.’"

“Landelijk gezien is er een forse toename van chronische ziekten als obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten”

Aan de basis van een nieuwe generatie

Alphons Kurstjens, directeur Coöperatieve Rabobank: "Onze regio staat voor een aantal uitdagingen. Wij geloven in de integrale aanpak van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. De combinatie van de gezonde lunch, bewegen, het vergroten van kennis en bewustzijn over onder andere voeding, beweging en cultuur zorgt voor mooie resultaten. Op deze manier verbeteren we niet alleen nu de gezondheid van de kinderen, maar leggen we de basis voor een nieuwe, gezonde generatie in Limburg. Daar dragen wij graag aan bij met kennis, ons netwerk en financiën."

De Gezonde Basisschool van de Toekomst