Project Rabo Food Forward

3 februari 2021 12:57

In 2050 zijn er 10 miljard (10.000.000.000!) bewoners op onze aarde die allemaal élke dag gezond moeten kunnen eten. Het project ‘Rabo Food Forward’ doet onderzoek in en mét de hele voedselketen – van producent tot consument – naar de oplossingen voor morgen.

Ex placerat pulvinar vitae non nunc

De Rabobank rolt landelijk het project Food Forward uit. Met als doel om duurzame en vernieuwende oplossingen te vinden. Vanzelfsprekend doet de bank dit samen met allerlei lokale partijen uit haar netwerk die op een of andere manier met ‘voedsel’ te maken hebben: en dat zijn er veel. In maart 2021 begon de regio Groningen-Drenthe met Food Forward in diverse – digitale – bijeenkomsten. Van alle 96 deelnemers bleven er uiteindelijk twee teams over die hun plannen gedurende het hele traject verder uitwerkten. ‘Expeditie voedselverwondering’ en ‘Food of the Future’ presenteerden op 15 september hun project voor een vakjury.

Twee winnaars

Beide projecten werden positief kritisch bekeken en kregen een startkapitaal van € 1000,-, alsmede de toezegging van een nog op maat te organiseren extra coaching. Food of the Future kreeg als extra de publieksprijs, nogmaals € 1.000,-.‘Wat mij betreft zijn er twee winnaars’, gaf directeur Banking4Food Martin Eising aan. ‘Als Rabobank kunnen wij als verbinder onze kennis, netwerken en financiering inzetten. Ik ben blij verrast met deze uitkomsten.’Emiel Meijer, accountmanager, was vanuit de Rabobank een van de begeleiders van de teams. ‘Met dit programma helpen partijen in de voedselsector elkaar verder, door het delen van kennis, ervaring, creatieve ideeën en oplossingen. We hebben elkaar fantastisch kunnen inspireren. Het is echt een ‘zaadje planten’ en dan zien dat het groeit. Mooi om als bank de aanzet te geven en ook daadwerkelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen.’

Expeditie voedselverwondering

Dit project richt zich vooral op de jeugd van de basisschoolleeftijd: en niet te vergeten hun ouders. Kinderen hebben vaak géén idee waar hun voedsel vandaan komt, wat er allemaal mee gebeurd én wat dat met hen doet’, zo licht teamlid Ada Kruiter toe. Daarmee verwijst ze ook naar het groeiende aantal kinderen dat zorgelijk overgewicht heeft. Die kennisachterstand gaat het team met een concrete ‘expeditie’ aantrekkelijk, aanschouwelijk en inspirerend oplossen. ‘We gaan kinderen in de vorm van een ontdekkingstocht laten zien hoe voedsel groeit in een voedselbos, in samenwerking met onze partner het Land van Weldadigheid in Veenhuizen. We gaan hen verwonderen, samen met hen oogsten, koken en eten: zo ervaren zij dat puur en onbewerkt voedsel heel lekker en gezond is.’ ‘Van grond tot mond, van mond tot kont’ is de prikkelende slogan waarmee ze kinderen gaan verleiden zich meer te verdiepen in wat ze allemaal in hun mond stoppen en de gevolgen daarvan. Zo ontwikkelen deze kinderen zich tot meer bewuste en kritische consumenten. Kinderen uit de regio kunnen naar Veenhuizen komen om in groepsverband de expeditie mee te maken. Het idee bestond al maar is dankzij Food Forward aangescherpt en concreter gemaakt.

“Nú beginnen met de voedseloplossingen voor morgen ”

Food of the future

Dit team heeft zich gericht op het probleem van voedselverspilling. Met als inzet een gezonder voedingssysteem willen zij van bestaande reststromen en tijdelijke overschotten bij lokale ondernemers nieuwe en bij voorkeur houdbare producten maken.‘Dit heeft drie voordelen’, meldt Elise Brugman. ‘Voedsel behoudt zijn waarde, er is minder afval en de producent vergroot zijn afzetmogelijkheden.’Het team heeft al ervaring met de Zwampasta: gemaakt van oesterzwammen die gekweekt zijn op koffiedik. Het resultaat is een smakelijk, voedzaam en houdbaar product. ‘Maar dit product is nog maar het begin! Op dit moment gaat één vierde van het voedsel verloren: er is hier veel winst te behalen.’Daarom wil Food of the Future in contact komen met lokale ondernemers die een tijdelijk overschot hebben. ‘Ondernemers willen er wel wat mee maar weten niet hoe of wat. Dáár komen wij om de hoek, om op een creatieve manier te kijken naar wat er meer mogelijk is.’ Mede dankzij het Food Forward traject is hun eigen netwerk al enorm uitgebreid met voedselproducenten, -verwerkers en verkopers: en daar kunnen altijd nog meer bij! ‘Zo raak je uit je eigen bubbel, zie je het vanuit een ander perspectief en doemen er hele nieuwe vraagstukken op.