PV De Kloosterruiters blij met traject één-op-één begeleiding

11 maart 2022 14:39

Iedere vereniging heeft eigen doelen en ambities voor de toekomst. Misschien wil je meer vrijwilligers werven, inzetten op verduurzaming van de accommodatie of juist een solide sponsorplan samenstellen. In samenwerking met NOC*NSF helpen wij graag met het realiseren ervan.

Gittis mauris vehicula, at sollicitudin

Ruim twee jaar geleden startte Rabobank Groninger Land met tien verenigingen een één-op-één ondersteuningstraject Rabo ClubSupport. Vanuit het NOC*NSF was Erwin Bloeming betrokken als procesbegeleider. Eén van de deelnemende vereniging was Paardensport de Kloosterruiters en zij kijken daar heel tevreden op terug; “We zijn er nog niet, maar we hebben flinke stappen gezet”, aldus voorzitter Gonny Olthof.

“We zijn klaar voor de toekomst”

Moeizame samenwerking

Wat was het vraagstuk van PV de Kloosterruiters? Olthof vertelt: “Binnen de paardensport komt het veel voor dat er een samenwerking is tussen een vereniging en een stichting, die het vastgoed, de stallen, beheert. Die twee besturen moeten met elkaar samenwerken, en de belangen verschillen uiteraard af en toe. De moeizame manier van samenwerken stond vooral ook een gezamenlijke toekomstvisie in de weg, en dat is het onderwerp wat wij in onze – geschreven, vanwege corona – pitch aan de orde hebben gesteld. We zijn erg blij daarmee geselecteerd te zijn, want een externe begeleiding maakt zo’n traject toch eenvoudiger.”

Prikkelende stellingen

We zijn begonnen met analyses van beide besturen: hoe staat iedereen er eigenlijk in? Daarnaast hebben we in die tijd ook een enquête onder onze leden gehouden om te vragen wat zij belangrijk vinden. Vervolgens hebben we, precies op het moment dat de regels wat versoepeld werden en we weer bij elkaar mochten komen, een avond georganiseerd in de binnenbak om onze leden te vragen naar hun mening. Met behulp van prikkelende stellingen hebben we daar veel informatie kunnen ophalen!”

“Soms moet je ook stappen durven zetten”

Bewustwordingsproces

Bloeming: “Zoals je hoort, de club had van mij af en toe een uitdagende vraag nodig om iets ter discussie te stellen en dan gingen ze ermee aan de slag. Een perfect voorbeeld van hoe je als begeleider een club zelf het bewustwordingsproces en de weg naar verandering laat volgen.” Olthof beaamt dat: “We hebben heel veel geleerd door de vragen van Erwin. Prioriteiten stellen, nadenken over wat we wel of niet willen doen en bijvoorbeeld ook nadenken over de vraag: wat levert geld op? En soms moet je ook durven stappen te zetten. We hebben gezien dat je, als je iets goed kunt onderbouwen, er ook begrip voor is. Neem onze boxhuur: daarmee waren we veel te goedkoop. Er bleef niets van over. We hebben prijzen vergeleken en vervolgens de verhoging toegelicht. Uiteraard stuitte het deels wel op onbegrip en verloren we er enkele stalhuurders mee. Maar inmiddels staan er zelfs mensen op de wachtlijst.”

Ambitiedocument

De ommezwaai in het denken binnen de besturen en de frisse wind die er doorheen waait heeft inmiddels geleid tot een helder ambitiedocument. Dat wordt in de komende tijd omgezet in acties. Olthof omschrijft het heel simpel: “De kunst wordt het nu om zelf steeds minder te doen. We hebben ambities geformuleerd, doelstellingen en acties. Gelukkig kunnen we daarin aansluitend op dit ondersteuningstraject verder begeleid worden door Erwin via de procesbegeleiding vanuit het lokale sportakkoord. Zo pakken we bijvoorbeeld binnenkort het thema vrijwilligersbeleid op.”

“Eén voor één de acties in gang zetten, dan komen we er wel!”

Kracht van de combinatie

Bloeming ziet het ook als een groot voordeel dat de goede klik tussen de club en de begeleider zo voortgezet kan worden. “Je kent de club, je weet de weg. Ik kan hen waar nodig telkens even helpen. Zo hebben we ook samen een overleg met de gemeente voorbereid, dat door het bestuur heel constructief gevoerd werd. Het is de kracht van de combinatie.” Olthof sluit af: “Erwin helpt ons dingen in beweging te krijgen. Zonder zijn begeleiding verzandden we vaak in ellenlange discussies. Nu plaatst hij zo af en toe een bommetje en is dan weg. En tegelijkertijd helpt hij ons de andere valkuil te vermijden: niet alles tegelijk willen aanpakken. Eén voor één de acties in gang zetten, dan komen we er wel!”

Interesse?

Meer weten over 1- op 1- begeleiding? Stuur dan een mail naar communicatie.grd@rabobank.nl en wij nemen contact met u op.


Goed voor jouw club & goed voor jouw omgeving.