Rabobank ondersteunt opleiding jeugd KZ/Thermo4U

3 februari 2021 16:00

Ondersteuning betekent voor Rabobank Zaanstreek méér dan geld geven. Het is voor de Rabobank een manier om in verbinding te zijn met de lokale samenleving.

Rabobank ondersteunt opleiding jeugd KZ/Thermo4U

Korfbalvereniging KZ/Thermo4U wil het opleiden van de jeugd een stimulans geven en start met het project ‘Train de trainer’. Donderdag 30 januari jl. tekenden Corrie Noom, voorzitter KZ/Thermo4U en Ariënne Kooter, directievoorzitter Rabobank Zaanstreek de overeenkomst voor het partnership.

Rabo Verenigingsondersteuning

KZ/Thermo4U krijgt vanuit Rabo Verenigingsondersteuning kennis en kunde aangeleverd om het opleidingstraject op te starten en in te richten. Rabobank onderkent de waarde van sportverenigingen en cultuurorganisaties en zet daarom de komende jaren in op intensieve begeleiding van deze partijen. Dat doet de Rabobank in samenwerking met de 25 sportbonden die betrokken zijn bij Team NL, NOC*NSF, Kunstbende en cultuurkoepel LKCA. Het doel is om verenigingen en stichtingen toekomstbestendig te maken én te houden.

Actieve en enthousiaste club

Door verenigingen en stichtingen nadrukkelijker en structureel te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk vlak, kan Rabobank een groot verschil maken. “Door binnen je vereniging een opleidingsprogramma te organiseren waar leden andere leden opleiden, versterk je het fundament in je vereniging”, aldus Ariënne Kooter, Directievoorzitter Rabobank Zaanstreek.

“Met de ondersteuning worden wij echt geholpen”

Ideaal voor jonge kinderen die nog geen sport hebben gekozen

“Met de ondersteuning worden wij echt geholpen”, vertelt Tim Bakker, Verenigingsmanager van KZ/Thermo4U. “Samen met een projectmanager van NOC*NSF hebben we een plan ontwikkeld en de keuze gemaakt om de jeugd op te leiden op het gebied van scheidsrechters en trainers. Met de kennis van iemand van buiten je vereniging wordt je echt geholpen om keuzes te maken. Geen activiteiten half oppakken, maar echt een duidelijke keuze maken binnen je vereniging en hier de juiste mensen aan verbinden. Het is de kunst om verder te kijken dan je huidige vrijwilligersbestand en vers bloed met hun eigen expertise in te zetten

Nieuwe, toekomstbestendige aanpak

De club is tevreden over hun onderlinge samenwerking het afgelopen jaar en kijken met vertrouwen naar de toekomst, samen met de Rabobank. “Verenigingen kampen met een teruglopend aantal vrijwilligers, minder financiële bijdrages van lokale overheden en minder leden. Maar ook met een veranderend consumptiegedrag en de wens van de samenleving voor een meer maatschappelijke rol voor de vereniging. Dit vraagt om een nieuwe toekomstbestendige aanpak en wij helpen daar als coöperatieve bank graag aan mee”, aldus Kooter.