Geldzorgen bespreekbaar maken - Moedige Dialoog Amsterdam

8 november 2022 16:57

Moedige dialoog helpt mensen om weer zelfredzaam en financieel gezonder te worden. Hun aanpak is erop gericht om het gesprek over geld tijdig te voeren en schulden te voorkomen. Moedige Dialoog verbindt maatschappelijke organisaties, gemeenten, onderwijs, bedrijven, kennispartners en vrijwilligersorganisaties en maakt initiatieven zichtbaar zodat zij elkaar kunnen vinden, inspireren en kennis kunnen delen.

praten-over-geld-challenge

Als coöperatieve Rabobank stimuleren we financieel welzijn en sociale zelfredzaamheid in onze regio. Als Rabobank Metropoolregio Amsterdam zijn we actief deelnemer aan Moedige Dialoog Amsterdam.

Werknemers met financiële stress

Ongeveer één derde van alle werkgevers krijgt te maken met werknemers met financiële stress. De impact hiervan op een bedrijf kan groot zijn. Mensen met geldzorgen wachten vaak lang met het zoeken naar hulp. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Werknemers met schulden zijn vaker ziek en werken veelal minder geconcentreerd. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Het loont daarom om werknemers met schulden te ondersteunen.

Geldzorgen de baas

Samen met Moedige Dialoog bieden we het programma Geldzorgen De Baas aan onze kanten aan. Met de aanpak Geldzorgen De Baas biedt Moedige Dialoog concrete en effectieve oplossingen die financiële problemen voor werknemers voorkomen en die kosten voor werkgevers verlagen door het vroegtijdig signaleren van werknemers met geldzorgen.
Zo dragen we bij aan het financiële welzijn van werknemers in de regio en daarmee ook aan dat van werkgevers.

Kijk voor meer informatie over Geldzorgen De Baas op www.moedigedialoog.nl/themas/werkgevers-en-werknemers

Interview met Edwin van der Meer

Edwin van der Meer, bestuurder van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam, is lid van het kernteam van de Moedige Dialoog Amsterdam. In dit interview legt hij uit hoe hij geldzorgen van medewerkers bespreekbaar maakt zonder al te veel met hun privésituatie te bemoeien.

Verder lezen over de Moedige Dialoog? www.moedigedialoog.nl