Gelijke kansen voor jeugdigen

20 april 2022 13:55

Gelijke kansen voor álle jeugdigen in onze regio. Daar zet Stichting Coöperatiekring Groot-Rijnmond zich voor in. Deze bijzondere geefkring gaat dit jaar van start. Doe je mee?

Verzend het artikel per e-mail

Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen. Toch is dat helaas vaak wel zo. Geld speelt daarin een grote rol. Ongeveer 1 op de 12 jeugdigen leeft in armoede. Voor hen is er minder of zelfs helemaal geen geld voor bijvoorbeeld bijles, internet of zelfs hun lunch. Maar er zijn ook andere factoren die zorgen voor verschillen in de kansen voor jeugdigen. Tijd om daar wat aan te doen. Precies daarom start Stichting Coöperatiekring Groot-Rijnmond. Deze geefkring wil gelijke kansen bevorderen voor alle schoolgaande jeugdigen in onze regio. Vind je dat een mooi doel? Doe dan mee!

Samen meer impact maken

De Coöperatiekring is een geefkring; een relatief nieuwe vorm van filantropie. Directeur Private Banking Ilse Overwater legt uit: ‘Met een geefkring probeer je met anderen de wereld om je heen een beetje beter te maken. Bij de Coöperatiekring leggen alle leden minimaal €1.000 in. Het bestuur selecteert geschikte projecten en initiatieven, waarna leden via een stemproces samen een keuze maken. Een aantal keer per jaar komen de leden bijeen en krijgen dan van de gekozen projecten een terugkoppeling over de voortgang. Zo ben je meer betrokken en krijgt je donatie echt betekenis. En juist doordat je het samendoet, kun je veel meer impact maken dan alleen. Dus toen ik hoorde over de Coöperatiekring wist ik gelijk dat het iets voor onze regio is. Het past bij de mensen om met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor anderen. Het past ook naadloos bij de missie van Rabobank: ‘Growing a better world together’. Elk kind dat een eerlijke kans krijgt op het leggen van een goede basis, heeft meer kans op een financieel gezonde toekomst.’

Geen hulp of bijles

Het creëren van kansengelijkheid is ook binnen onze regio hard nodig, weten projectleiders Lianne Verploegh en Claudia van Daalen. ‘Als ouders wil je het beste voor je kind. Maar als je geen geld hebt, kun je geen bijles betalen. Of sportkleren kopen, iedere dag een ontbijt, internet of uitstapjes. Ook het vieren van een verjaardag of mee met een schooltripje is niet vanzelfsprekend. Daardoor is het risico op sociale uitsluiting voor deze kinderen groter. En zijn hun kansen voor de toekomst kleiner’, zegt Lianne. Claudia: ‘Naast armoede zijn er nog meer factoren waarom jeugdigen geen gelijke kansen hebben. Een vluchteling of een ernstig zieke ouder heeft bijvoorbeeld vaak niet de mentale ruimte om jeugdigen goed te begeleiden. En als je ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen, kunnen ze je ook niet helpen met huiswerk.’

Dichtbij huis iets betekenen

Lianne en Claudia zijn dan ook blij dat ze vanuit Rabobank het vuurtje van deze Coöperatiekring helpen aansteken. Claudia: ‘De Coöperatiekring is een onafhankelijke stichting die eigen keuzes maakt. Vanuit de bank delen we onze kennis bij de oprichting van de stichting, geven we bekendheid aan de Coöperatiekring en enthousiasmeren we onze klanten.’ Lianne: ‘Samen met een bevlogen bestuur en met onze klanten gaan we ervoor zorgen dat alle jeugdigen uit onze regio gelijke kansen krijgen.’ De eerste reacties van klanten zijn erg positief. Claudia: ‘Veel van onze klanten schenken regelmatig, maar zien daar behalve de terugkerende acceptgiro weinig van terug. We gunnen het hun om dichtbij huis iets te kunnen betekenen.’ Lianne: ‘We hopen natuurlijk op veel deelnemers, want hoe groter het gezamenlijke bedrag hoe meer impact we kunnen creëren. Ieder lid van de Coöperatiekring dat minimaal € 1.000 per jaar inlegt, krijgt één stem.’

Mooie voorbeelden

De Coöperatiekring kan echt een verschil maken, daar zijn Lianne en Claudia van overtuigd. Lianne: ‘Er zijn veel initiatieven in de stad die kansengelijkheid willen creëren. Maar regelmatig komen ze niet van de grond door geldgebrek. Daardoor kunnen ze geen resultaten laten zien en krijgen ze ook geen subsidie. De Coöperatiekring kan dat soort projecten laten opstarten, zodat ze hun waarde kunnen bewijzen. Zo financierde de Coöperatiekring Amsterdam een stichting die huiswerkbegeleiding geeft aan kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. Het niveau én het zelfvertrouwen van de jeugdigen ging aantoonbaar in een stijgende lijn omhoog. Dat is enorm belangrijk voor hun ontwikkeling en daar profiteert de hele samenleving van.’ Claudia: ‘Een ander mooi voorbeeld is een organisatie die jeugdigen in contact brengt met verschillende beroepen om zo talentontwikkeling te stimuleren. Er zijn zoveel mooie projecten in de regio om te steunen en daar mogen de leden van de Coöperatiekring over beslissen. Daar heeft Rabobank geen rol in.’

Doe mee!

De werving voor deelnemers van de Coöperatiekring gaat binnenkort van start. Wil je meedoen? Of wil je meer informatie? Kijk dan op de website. Coöperatiekring Groot-Rijnmond is een onafhankelijke stichting, die losstaat van Rabobank. Je kunt je donatie aan de kring dus aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting.