Geldzorgen helpen aanpakken? We kunnen dit alleen met elkaar

7 december 2023 13:57

Een pleidooi voor een prachtig initiatief. Het klinkt vanuit een groep binnen de ledenraad die zich inzet om de zin en effectiviteit van schuldhulpverlening onder de aandacht te brengen.

geld nodig

“Een uitweg zoeken waar geen uitweg lijkt te zijn”

De groep heeft de verbinding gemaakt met SchuldHulpMaatje. Er zijn veel verhalen bekend van mensen die door de geboden hulp weer hoop en perspectief in hun leven kregen. Directeur Caspert van der Wel en ledenraadsleden Wim Onderdelinden en Ray Eerland vertellen waaróm ze zo warmlopen voor dit initiatief.

De schrijnende uitkomst van een onderzoek: 3 op de 10 Nederlanders hebben geldzorgen. Maar over geldzorgen praat je niet, toch? Het is een lastig thema. Een taboe zelfs. Hoe voorkom je dat kleine geldzorgen uitmonden in grote problemen? En wat als er al problematische schulden zijn? Het vroegtijdig vragen om hulp kan veel stress en isolatie voorkomen, maar brengt je wel bij de volgende vraag: bij wie klop je aan? Te veel vraagtekens, terwijl hulp mogelijk is. De verbinding met SchuldHulpMaatje zorgt voor antwoorden.

Maatschappelijke betrokkenheid is keihard nodig

‘Een prachtige stap’, zegt Caspert van der Wel, directeur coöperatieve Rabobank, verantwoordelijk voor het thema Financieel Gezond Leven. ‘Sowieso is onze ledenraad buitengewoon betrokken. Onze leden zijn geworteld in ons leefgebied en helpen onze centrale thema’s inclusieve samenleving, energietransitie en voedseltransitie toegankelijk te maken. Iets wat keihard nodig is in onze samenleving. Daar willen we met elkaar een positieve bijdrage aan leveren.’

Voorkomen dat de problemen je boven het hoofd groeien

‘We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat mensen hun geldzorgen voor zich houden. De kans dat de problemen zich opstapelen is te groot. Daarom willen we vanuit ons thema Financieel Gezond Leven mensen aanmoedigen de eerste stap te zetten door met anderen over geld te praten’, legt Caspert uit. ‘Voorkomen dat de problemen je boven het hoofd groeien, is het belangrijkste wat er is. Openheid over financiële zaken kan mensen bereid maken actief aan de slag te gaan met hun financiële gezondheid. SchuldHulpMaatje is een van de mooie initiatieven die aandacht verdienen binnen het thema. Vanuit onze ledenraad trekken Wim en Ray hierin de kar’, introduceert Caspert de twee aanjagers van de aangegane verbintenis.

Groot netwerk

‘Koren op mijn molen’, lacht Wim Onderdelinden. Hij ontving onlangs de jaarlijkse Rabobank Coöperatieve Award voor zijn positieve inzet voor de medemens en is secretaris bij SchuldHulpMaatje. ‘Ik sprak daar kennelijk vol vuur over, want in no time stonden alle neuzen één kant op: dit initiatief gaan wij steunen.’ Naast zijn werk als directeur van een stichting was Wim 24 jaar raadslid in Ridderkerk. ‘Doordat ik lang in de politiek heb gezeten, heb ik een groot netwerk. Dat komt me vaak van pas in mijn vrijwilligerswerk. In de ledenraad kiest elk lid een maatschappelijk thema, waar Rabobank zich sterk voor maakt. Onze FGL-groep houdt van aanpakken. We stelden ons de vraag: wat kunnen we dóén om van betekenis te zijn in ons leefgebied?’

De wereld van incasso

‘Ja, we zouden iedereen tekort doen, als we niet ons hele team benoemen, zo enthousiast is deze groep’, valt Ray Eerland hem bij. Als operationeel supervisor in de wereld van incasso, waar hij teams aanstuurt, ziet Ray de nodige financiële zorgen van dichtbij. ‘Het is goed om je af te vragen:: wat speelt er achter die voordeur? Aandacht maakt het verschil, dat is mijn stellige overtuiging. Een beetje tijd en oprechte belangstelling, daar bereik je zo ontzettend veel mee. Je moet niet boven de mensen staan, nee, je moet náást ze staan. Ik zeg weleens gekscherend: alles wat je aandacht geeft, groeit. Als je het dan over schulden hebt, lijkt het dubbelzinnig, maar je snapt, ik bedoel de mate van betrokkenheid. Want die groeit, reken maar!’

“Aandacht maakt het verschil, dat is mjin stellige overtuiging”

Zelfrespect en grip

‘Het duurt vijf tot zeven jaar eer mensen zich melden met schuldproblemen. Ze schamen zich en denken, tegen beter weten in: het lost zich wel op. De onbekendheid van schuldhulptrajecten doet er ook geen goed aan. Ik zie met eigen ogen hoe mensen dankzij de steun van een SchuldHulpMaatje weer zelfrespect en grip krijgen’, zegt Wim gloedvol. ‘Een maatje dat met je meedenkt, je kan ondersteunen en begeleiden is zo waardevol! De problematiek sluipt binnen en je moet een uitweg zoeken waar geen uitweg lijkt te zijn. Dus zoekt een maatje contact met de belastingdienst, HR-afdelingen, banken, woningstichtingen, noem maar op. Alles om mensen weer op de rails te krijgen. Het gaat zoals Ray zegt: er gaat echt iemand náást je staan.’

Vrijwilligers, kom op, meld je aan!

Ray, vader van zoontje Lucas, met nog een kleintje op komst, benadrukt de urgentie van de aanpak. ‘Ik zou het liefst willen dat morgen vandaag is. Buiten het oplossen van de problemen is preventie misschien nog wel van groter belang. Daarom zijn we als werkgroep ook bezig met een lesprogramma voor scholen. Je kunt veel ellende voorkomen door goede voorlichting voor jongeren.’ De werkgroepleden zitten niet stil. De SchuldHulpMaatjes ook niet. Wim doet een oproep: ‘Met zes vestigingen in ons leefgebied zijn er altijd vrijwilligers nodig, niet alleen om hulp te verlenen, maar ook in de organisatie rondom. Je kunt zoveel betekenen voor de ander. Dus mensen, kom op! Meld je aan.’

Meer informatie? Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl