Taal en geld: onlosmakelijk met elkaar verbonden

3 februari 2021 16:00

Goed kunnen lezen en schrijven: het is ook voor financiële zelfredzaamheid een belangrijke basis. Stichting Lezen en Schrijven en DigiTaalhuizen helpen op de Zuid-Hollandse eilanden inwoners taalvaardiger en daarmee financieel gezonder te worden.

Taal en geld: onlosmakelijk met elkaar verbonden

Officiële brieven. Bij iedereen valt er wel eens een op de mat. Van de overheid. De bank. Of misschien zelfs een aanmaningsbrief van een woningcorporatie. Wat als je niet goed begrijpt wat er in die brieven staat? ‘Dan kun je in de financiële problemen raken’, zegt Michiel Sträter, adviseur bij Stichting Lezen en Schrijven in de regio Rijnmond. De stichting zet zich ervoor in dat iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone.

Eerste stap naar schuld

‘Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen niet goed kunnen lezen en schrijven en het hebben van schulden. Als je een betaalherinnering krijgt en je snapt niet wat er van je verwacht wordt en je betaalt daardoor niet, dan is dat al de eerste stap naar een schuld.’ Ook het niet goed kunnen lezen van contracten kan tot problemen leiden. Vaak blijven ook digitale vaardigheden achter bij mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. ‘Zeker nu betalen steeds meer online gaat, is dat een probleem’, zegt Michiel.

“Heeft iemand een lager taalniveau dan kijken we hoe diegene dat kan verbeteren”

Cursus Taal & Geld

Het goede nieuws: beter leren lezen en schrijven kan iedereen. Zo biedt DigiTaalhuis Nissewaard de cursus Taal & Geld aan. Met lesmateriaal van Stichting Lezen en Schrijven leren getrainde vrijwilligers cursisten om post of formulieren van financiële instanties beter te begrijpen. ‘Zo leren ze wat die instanties van hen verwachten, binnen welke tijd ze moeten reageren en naar wie ze moeten bellen met vragen’, vertelt coördinator Sandra Letschert. De cursus geeft ook inzicht in de waarde van geld en is geschikt voor mensen die qua lezen en schrijven op het niveau van groep 8 zitten. ‘Heeft iemand een lager taalniveau dan kijken we hoe diegene dat kan verbeteren’, legt Sandra uit. ‘Met hulp van een vrijwilliger of via taallessen door een docent.’ Om digitale vaardigheden te verbeteren, biedt DigiTaalhuis Nissewaard ook computerlessen aan. ‘Met de Klik & Tikcursus leren cursisten de basis: wat is e-mail, wat zijn sociale media. Daarna kunnen ze door met DigiSterker. Daar maken we ze wegwijs op de website van de overheid en de gemeente.’

Taalhuizen in de regio

Ben of ken jij iemand die beter wil leren lezen en schrijven? In onze regio zijn er meerdere DigiTaalhuizen. Let op: per Taalhuis kan het aanbod verschillen.


Dit artikel verscheen eerder in Rabo &Co, een magazine dat een podium biedt voor uiteenlopende sociale en maatschappelijke initiatieven waar we via onze leden, klanten en/of medewerkers actief bij betrokken zijn.