Boer en burger bij elkaar

19 december 2023 10:49

Het is een eldorado voor vogelaars en wandelaars. Ooit een loosgebied voor overtollig polderwater, is de Zouweboezem nu een indrukwekkend moerasgebied. Tussen de wilgengrienden, de lisdodden en mattenbies ontdekt de oplettende kijker de purperreiger, zwarte stern en bruine kiekendief. Grenzend aan dit prachtige poldergebied met Natura2000 beschermingsstatus, vinden we in Lexmond melkveebedrijf Van Zessen.

Tijmen van Zessen van Zouwe Zuivel bij de koeien

Meer grond per dier

Extensiveren wordt gezien als een belangrijke route voor het bevorderen van biodiversiteit in de landbouw. Boer Tijmen van Zessen en zijn jonge gezin stonden vanaf het begin open voor het overschakelen naar een duurzamere, minder intensieve manier van werken. Maar als je als boer overstapt op natuurinclusieve landbouw met minder dieren per hectare, heb je – om rendabel te werk te gaan – méér grond nodig. En de dieren moeten meer en langer buiten in de wei kunnen staan.

Een nu-of-nooit-moment

‘De een gaat voor extensivering, de ander voor innovatie. Maar allebei kan ook natuurlijk’, stelt Tijmen. ‘Precies op het juiste moment gaf een buurman aan te willen stoppen met melken. Een derde buurman deed mee, met voor ieder de kans een deel van de grond te kopen. Een nu-of-nooit-moment, zag ook mijn accountmanager bij de Rabobank.’ Tijmen laat de uitbreiding van zijn landbouwgrond hand in hand gaan met vernieuwende werkmethodes. ‘We gingen van zeventig koeien en één melkrobot naar negentig koeien en twéé robots. Dankzij die tweede melkrobot hoeven de koeien minder lang te wachten op hun melkbeurt en kunnen ze langer in de wei staan. Daarbij behalen we 22 procent ammoniakreductie door onder andere eiwitarmer te voeren, meer beweiden en het aanwenden van mest verdund met water.’ Met 840 zonnepanelen op de stallen en zijn investering als eerste Nederlandse melkveehouder in een efficiënt accupakket van 40 kWh om ook ’s nachts met minder dure stroom zijn melkrobots te laten draaien, werkt Tijmen volop aan verdere verduurzaming op zijn boerderij.

Drone spoort vogelnestjes op

De Van Zessens zijn volop bezig met agrarisch natuurbeheer. Door de slootkant niet te maaien geven ze bloemen, vogels en insecten meer ruimte. En ze lieten vogelnestjes zoeken met een drone. Daardoor spaarden ze tijdens het maaien de nestjes van kieviten, eenden en meerkoeten, en van fazant, tureluur, scholekster en de kleine plevier.

Transparant zijn en verbinding zoeken

Verbinding zoeken met de burger doen ze graag op boerderij Van Zessen. De verkoop van Zouwe Zuivel is daar het kersverse bewijs van. Je kunt er van maandag tot en met zaterdag zelf je melk tappen. En kaas, vla en boerenroomboter kopen. ‘Het is niet goed om met je rug naar de samenleving te staan’, is Tijmens leidraad. ‘Wees transparant.’