Regiodialoog Groningen-Drenthe 11 februari 2021. Laat je stem horen!

Coöperatief Convenant voor Nederland

Rabobank gelooft in de kracht van het collectief. Samen doen we steeds wat goed is voor jou & voor onze leefomgeving. Als coöperatieve bank geloven wij dat we als land sterker uit deze crisis komen zolang saamhorigheid en solidariteit de boventoon blijven voeren.

Coöperatief Convenant

Daarom doen we iets bijzonders. Samen met honderden leden, klanten en beleidsbepalers uit onze regio werken we aan een coöperatief convenant, een toekomstplan voor Nederland.

Regiodialoog Groningen-Drenthe 11 februari 2021

Dat doen we door te luisteren, juist nu! We nodigen je daarom uit om op 11 februari van 16.00-18.00 uur online met ons in gesprek te gaan over de maatschappelijke en economische uitdagingen in onze regio.

En verder?

Dit gesprek voeren we de komende periode in 14 regio's. De uitkomsten daarvan vormen enerzijds het coöperatief convenant voor Nederland dat we dit jaar aan het nieuwe kabinet aanbieden. Anderzijds gebruiken we de informatie om onze eigen regio én klantbediening te verbeteren.

Jij doet toch ook mee?

Schrijf je dan hier in!

Groningen-Drenthe, 8-2-2021

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn