BioVoice zoekt biobased of circulaire oplossingen voor twaalf innovatievraagstukken van grootbedrijven

De weg van een goed idee naar een concreet nieuw product of nieuwe dienst is lang. En in de biobased en circulaire sector is die weg misschien nog wel moeilijker begaanbaar dan elders. BioVoice verbindt vraag en aanbod op het gebied van biobased/circulaire innovatie en brengt hiermee vernieuwende ideeën naar de markt. BioVoice haalt de challenges uit de markt bij grote bedrijven en publiceert ze.

BioVoice zoekt talenten om een bijdrage te leveren aan innovatievraagstukken! Verdien jij een innovatiecontract?

BioVoice is hét innovatieprogramma voor mkb-bedrijven en start-ups die met een innovatief idee of product, of met specifieke kennis en een uitgebreid netwerk een oplossing kunnen aandragen voor een van de biobased/circulaire innovatievraagstukken. Het programma is bedoeld om enerzijds het bedrijfsleven te verduurzamen en anderzijds om organisaties en kennis samen te brengen en mkb-ers/start-ups zo kans te bieden een idee met deskundige hulp uit te werken.

Hoe werkt het?

Stap 1: Aanmelden voor een challenge

Stap 1: Aanmelden voor een challenge

Hieronder vind je twaalf challenges. Zit er een challenge bij waar jij enthousiast van wordt en waar jij iets mee kunt? Upload je pitch! De aanmeldperiode loopt tot 21 mei 2021 17:00u. Hierna wordt de haalbaarheid van de ingediende ideeën beoordeeld. Als BioVoice potentie ziet in jouw voorstel, word je uitgenodigd voor een kennismaking.

Stap 2: De BioVoice Challenge Weeks

Stap 2: De BioVoice Challenge Weeks

Bij voldoende aanknopingspunten wachten vervolgens de Challenge Weeks op je. Je gaat verspreid in de maanden juli, augustus, september en oktober een aantal dagen intensief aan de slag. Je ontmoet de challenger om de vraag goed in kaart te kunnen brengen en jouw idee/oplossing te bespreken. Je bezoekt daarvoor het bedrijf en leert de organisatie en de mensen kennen. En natuurlijk maak je afspraken over de samenwerking.

Daarnaast krijg je sessies op maat voor jouw situatie en behoeften, bijvoorbeeld over de technische, commerciële, economische of organisatorische haalbaarheid van jouw idee. Of hoe je je intellectueel eigendom kunt beschermen. En ontmoet je partners uit het regionale ecosysteem.

Stap 3: Verdien een innovatiecontract

Stap 3: Verdien een innovatiecontract

Via de BioVoice Challenge Weeks doe je nieuwe kennis en nieuwe inzichten op, je breidt je (biobased/circulaire) netwerk uit en je kunt een innovatiecontract verdienen! Met het innovatiecontract ben je verzekerd van financiële steun en je ontvangt coaching en begeleiding tijdens het ontwikkeltraject.

Een innovatiecontract zorgt voor:

 • Funding
 • Toegang tot (internationale) markten
 • Kennis en partners
 • Hulpbronnen en researchfaciliteiten
 • Business en schaalvergroting

En:

 • een launching customer!

Interesse?

Ben je benieuwd naar de twaalf vraagstukken of wil je meer informatie over het programma? Neem dan contact op met Bob Houpst via b.houpst@rewin.nl, je zakelijk accountmanager bij Rabobank of kijk op biovoice.nl.

BioVoice

BioVoice & Rabobank

Rabobank Zuidwest-Nederland is al enige jaren betrokken bij BioVoice. De reden dat Rabobank zich inzet voor het thema BioBased en BioVoice komt voort uit haar agrarische en coöperatieve roots. Rabobank staat voor een leefbare samenleving en een betere wereld.

De regio Zuidwest-Nederland biedt volop kansen voor innovatie en verduurzaming. De regio ligt strategisch gepositioneerd tussen de grote industriële gebieden (Rotterdam en Antwerpen). Verduurzaming is hier een belangrijke pijler voor bedrijven, om toekomstige groei en commercieel succes te kunnen realiseren.

BioVoice & Partners

BioVoice is een samenwerkingsverband van de regionale partijen:

 • REWIN West-Brabant
 • Green Chemisty Campus (Bergen op Zoom)
 • Rabobank
 • Provincie Noord-Brabant

Bij de uitvoering van het programma zijn als partner aangesloten:

 • Dockwize
 • Impuls Zeeland
 • Centre of Expertise Biobased Economy
 • Midpoint Brabant

Challenges

1. Carbogen Amcis - Energiezuiniger verwijderen van water uit biomassa

Carbogen Amcis zoeken een energiezuinige, efficiënte en duurzame methode om het watergehalte in de biomassa te verlagen tot minder dan 50 procent, zodat ze een ‘steekvaste droge koek’ overhouden. De uitdaging is om de biomassa te ontwateren zonder het te hoeven voorverwarmen. Dit om te voorkomen dat de vetachtige stoffen afbreken.

2. Carbogen Amcis - Valoriseren van natriumsulfaat

Carbogen Amcis zoeken een circulaire oplossing voor het verwerken van de natriumsulfaat (wonderzout) afvalwaterstroom. Elke aangedragen circulair oplossingsvoorstel waarvan de jaarlijkse kosten beneden EUR 50.000 blijven is interessant. De ideale oplossing zou zijn als een derde partij het afvalwater afneemt en elders verwerkt tot een nuttig product.

3. Sagro - Composiet windmolenwieken recyclen

Sagro zoekt een mogelijkheid om composiet windmolenwieken te recyclen. Kan jij van afgedankte glasvezelversterkte composietmaterialen nieuwe hoogwaardige grondstoffen maken? 

4. Efteling - Afvalnascheidingstechniek voor PET- en blikverpakkingen

De Efteling zoekt een afval-na-scheidingstechniek om PET- en blikverpakkingen schoon in te zamelen voor recycling. Het streven is om in de Efteling 100% van de plastic flesjes en blikjes schoon in te zamelen voor recycling. Zij werken in deze challenge samen met Coca-Cola European Partners (CCEP). Het gaat hier om het integreren van een afvalscheider aan de achterzijde van Holle Bolle Gijs.

5. Cargill - Biobased & biologisch afbreekbare meststofcoatings

Cargill is op zoek naar bio-based en biologisch afbreekbare coatings. De challenge bestaat uit het ontwikkelen van een functionele coating die voldoet aan belangrijke criteria zoals stofbinding, antiklontering en voldoende biologische afbreekbaarheid. Ze zijn geïnteresseerd in benaderingen waarbij gebruik wordt gemaakt van twee van Cargills belangrijkste ingrediëntgroepen, namelijk zetmeel op basis van granen en was op basis van plantaardige oliën.

6. Cargill - Efficienter demineraliseren van stropen

Cargill is op zoek naar een alternatieve technologie om glucose- en fructosestropen te demineraliseren en hierbij het water- en chemicaliënverbruik te verminderen. Een oplossing voor deze Challenge zou helpen het water- en chemicaliënverbruik te verminderen, evenals de kosten van waterzuivering, met behoud van dezelfde kwaliteit glucose en glucose-fructose.

7. Saver - Duurzaam onkruid beheersen

Hoe kunnen zij effectief en op een duurzame (niet-chemische) manier onkruid beheersen op verhardingen? De nieuwe oplossing kan een mechanische oplossing zijn, een (biologisch) additief aan het hete water, of iets anders.

8. Cosun - Hoogwaardige toepassing voor uniek digestaat

Cosun zoekt een hoogwaardigere toepassing van de restfractie digestaat. Het digestaat bestaat uit een mineraalfractie (NPK) en cellulosevezel-componenten die biologisch niet verder afgebroken kunnen worden door middel van vergisten. Het digestaat is een zeer stabiel eindproduct, composteerbaar en biodegradeerbaar. 

9. Renewi Organics - Nascheiding glas- en plasticdeeltjes uit ons voedingsafval

Renewi Organics zamelt voedselresten in van restaurants en over-de-datum voedsel uit bijvoorbeeld supermarkten. Ze halen de voedselproducten geautomatiseerd uit de verpakkingen en combineren de stromen tot hun orgamix. Tijdens het uitpakken komen er kleine stukjes plastic, glas, metaal in de mix terecht. Ze halen in het proces nagenoeg alles er uit, maar er blijven kleine stukjes in zitten. Zij willen ook het laatste restje vervuiling eruit halen. 

10. SABIC - Kalkslibafval voorkomen, reduceren of verwaarden

Het doel van deze challenge is om de hoeveelheid kalkslibafval die vrijkomt tijdens het regeneratieproces in een demi-water fabriek te voorkomen, te reduceren of te verwaarden. In de ionenwisselaars binden de ionen (mineralen) zich aan harskorreltjes. Na verloop van tijd worden de mineralen afgespoeld met een verdunde  zoutzuur- en natronloogoplossing. Na het uitspoelen vormen de mineralen een kalkslib.

11. Dow - Voorkomen morsen van plastic korrels

Dow is op zoek naar een oplossing om bulkwagens te laden zonder verlies van plastic korrels. Om te voorkomen dat deze pellets uiteindelijk in het milieu belanden, hebben de bedrijven van Industry Park, waaronder Dow, afblaasinstallaties geplaatst. Er resteert echter altijd nog wat verlies van korrels. Door een oplossing te bedenken voor deze challenge krijg je de kans om bij te dragen aan de Operation Clean Sweep-inspanningen van Industry Park Terneuzen en de gehele kunststofsector.

12. ZorgSaam - Scheiden en verwaarden van cellulose en plastics uit reststroom

ZorgSaam zoekt een oplossing voor het scheiden en verwaarden van cellulose en plastics bevattende reststroom uit een Zorgsaam-ziekenhuis. Ze zijn op zoek naar een methode om de reststromen te minimaliseren en de materialen die na behandeling in hun Pharmafilterinstallatie overblijven, zo veel en hoogwaardig mogelijk her te gebruiken. Wellicht zijn er zelfs mogelijkheden om deze stromen te gebruiken voor nieuwe producten ten behoeve van hun ziekenhuis.