Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Bollenstreek doneert vanuit het Coöperatiefonds, het Duurzaamheidsfonds en de Rabo ClubSupport. Een tegenprestatie is niet nodig. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Als coöperatieve bank geven wij een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dat doen we onder andere via het Coöperatiefonds. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die het sociaal-maatschappelijk leven in onze regio versterken.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De organisatie is lid of klant van Rabobank Bollenstreek.De organisatie is gevestigd in Bennebroek, Hillegom, Lisse, Lisserbroek, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, Warmond of de Zilk.De organisatie is professioneel en betrouwbaar.Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.Dient een maatschappelijk doel te dienen.De organisatie heeft in de afgelopen drie jaar niet eerder een donatie ontvangen.

Zeker niet in aanmerking komen:

Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.Activiteiten met een politiek of religieus doel.Personen.Activiteiten met als doel winst maken.Studiedagen, congressen, seminars en feesten.Vaste kosten die op de begroting staan.Activiteiten die al zijn uitgevoerd.Landelijke of buitenlandse activiteiten.Reguliere sponsorverzoeken
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Aanvragen worden voorgelegd aan de ledenraad. Samen met onze medewerkers beoordeelt zij vier keer per jaar de binnengekomen aanvragen.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
8 februari 2021 15 februari 2021
10 mei 2021 17 mei 2021
6 september 2021 13 september 2021
29 november 2021 6 december 2021
Aanvraag indienen

Rabobank Duurzaamheidsfonds

Vanuit het Rabobank Bollenstreek Duurzaamheidsfonds steunen wij sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio.

Het fonds richt zich op:

Zelfredzaamheid

Zelfredzame Generaties

Lokale leefomgeving

Samen de Bollenstreek laten bloeien

Vitale en duurzame bollenteelt

Voorop lopen op gebied van duurzaamheid en techniek in de bollensector
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

De organisatie is lid of klant van Rabobank Bollenstreek.Het project richt zich op vernieuwing en duurzaamheid.Opgedane kennis en resultaten van het project worden gedeeld met het vakgebied waar het project in valt.De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.Het project maakt kans op een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds als minimaal 75% van het benodigde geld al beschikbaar is.Bij de aanvraag is een businessplan en een financiële onderbouwing gevoegd.Het project moet bijdragen aan de economische ontwikkeling van de Bollenstreek en passen bij een of meer van de volgende pijlers: Zelfredzaamheid, Lokale leefomgeving en Vitale en duurzame bollenteelt.
Aanvraag indienen