Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat koesteren we niet alleen maar ondersteunen we ook. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Naast kapitaal stelt de bank ook kennis, netwerk en verbindingskracht ter beschikking. Benieuwd of Rabobank iets voor jouw club, vereniging of duurzame innovatie kan betekenen? Lees dan verder!

Rabo ClubSupport

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit noemen we Rabo ClubSupport.

Rabo Clubsupport: kennis & netwerk

Iedere vereniging en stichting heeft vanzelfsprekend zijn eigen unieke ambities. En binnen iedere vereniging en stichting spelen specifieke thema’s en vraagstukken een rol. Op welk gebied wil jouw club zich versterken? Door het binden van meer vrijwilligers? Door verduurzaming van de accommodatie? Een solide sponsorplan? Welke ambities jouw vereniging ook heeft, wij helpen je graag verder met het realiseren ervan. Dat doen we met 1-op-1 begeleiding, masterclasses en workshops.

Rabo ClubSupport: financiële ondersteuning

Rabobank geeft clubs ieder jaar de kans om een financiële bijdrage te ontvangen met Rabo ClubSupport. Hoeveel deze bijdrage is, hangt af van het aantal stemmen dat een club krijgt. Leden van jouw lokale bank mogen namelijk hun stem uitbrengen op hun favoriete stichting, club of vereniging. Hoe meer stemmen je werft, hoe groter de bijdrage voor jouw club.

Impactfonds

Met een maatschappelijk of innovatief initiatief een bijdrage leveren in de Bollenstreek? Rabobank denkt graag mee om te kijken hoe we samen meer impact maken. Met het Rabo Impactfonds zetten we onze kennis en verbindingskracht in en geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Zo realiseren we samen oplossingen voor de maatschappelijke thema’s Financieel Gezond leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food en initiatieven die bijdragen aan de Energietransitie.

Maatschappelijke initiatieven
Vanuit het Impactfonds ondersteunen we verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk project initiëren dat bij voorkeur aansluit bij één van de thema’s. Denk hierbij aan het verduurzamen van het clubgebouw, het vergroenen van het schoolplein of workshops over financiële zelfredzaamheid.

Innovatieve projecten
Startups & Scale-ups en innovatieve bedrijven zijn door hun innovatiekracht de vernieuwers van de economie. Innovaties komen voor het Rabo Impactfonds in aanmerking als het product, concept of dienst een noviteit biedt op maatschappelijk, economisch, technisch en/of ecologisch gebied en zich in de markt nog niet technisch en/of commercieel heeft bewezen. En het idee in grote mate toegevoegde waarde biedt aan de markt/consument en binnen een reële termijn (kostendekkend) realiseerbaar is. De bijdrage van het Rabo Impactfonds is daadwerkelijk bestemd om bij te dragen aan de realisatie van het idee. Lees het digizine voor meer informatie en inspiratie.

Energiecoöperaties
Energiecoöperaties spelen een belangrijke rol bij het versnellen van de energietransitie. Zij zetten zich in voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Vanuit het Rabo Impactfonds ondersteunen we deze coöperaties om projecten sneller van de grond te krijgen. Energiecoöperaties (welke klant zijn of worden bij Rabobank) kunnen een donatie aanvragen voor de externe kosten in de oriëntatie- en ontwikkelfase van een project. Bijvoorbeeld voor onderzoek, communicatie, bewonersbijeenkomst en kosten voor het oprichten van een coöperatie die nodig is om te starten met een project.

Wellicht komt jouw project of initiatief in aanmerking zodat we samen meer impact kunnen maken. We zien jouw aanvraag met belangstelling tegemoet.

Collectieve Woonvormen

Samen bouwen en samen leven. Dat kan veel voordelen bieden. Als groep kun je gezamenlijk bepalen hoe je wilt wonen en welke voorzieningen je wilt delen. Je creëert een omgeving waarin jullie omkijken naar elkaar. De officiële benaming voor Samen Zelfbouwen is ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ (CPO). Dit houdt in dat je met een groep mensen een woonproject realiseert, en van het begin tot het einde betrokken bent bij de ontwikkeling ervan.

CPO-projecten kunnen in de opstartfase een beroep doen op de Ontwikkelbijdrage voor Collectieve Woonvormen. De Ontwikkelbijdrage maakt onderdeel uit van het Rabo Impactfonds. Voordat CPO-plannen definitief zijn, moet er al veel tijd en vaak ook geld geïnvesteerd worden. CPO-projecten kunnen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van maximaal € 5.000 ter compensatie van de opstartkosten. Vind hier meer informatie over de CPO-desk.

Bekijk hier de animatie over het Rabo Impactfonds

Samen maken we impact in de regio

Met onze klanten, leden en partners bundelen we onze krachten om te werken aan initiatieven die onze gezamenlijke leefwereld versterken.
Samen dragen we bij aan de energie- en voedseltransitie en werken we aan een meer inclusieve samenleving.

Bekijk hoe de coöperatieve Rabobank impact maakt in jouw regio

Bekijk hier de impactfilm van kring Leiden-Haaglanden