Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Jaarlijks ondersteunen wij veel verenigingen en stichtingen in de Bommelerwaard. Naast geld, bieden we ook apparatuur en ruimtes, mankracht, kennis en/of netwerken.

Sponsoring

Rabobank Bommelerwaard sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Het is niet mogelijk om sponsoraanvragen in te dienen. Wij benaderen partijen die voor sponsoring in aanmerking komen zelf. Een groot deel van de lokale clubs kan, als ze aan de voorwaarden voldoen, een bijdrage verdienen met de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

Een bruisend verenigingsleven draagt bij aan de leefbaarheid van de Bommelerwaard. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Bommelerwaard bankieren, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Leden van onze bank stemmen van 22 maart tot en met 8 april 2018 op hun favoriete clubs. Zo bepalen zij welke deelnemende clubs een geldbedrag krijgen en hoe hoog deze is.

Dit jaar stellen we € 60.000 beschikbaar.

Doet jouw club ook mee?

Stichtingen of verenigingen die willen meedoen met de Rabobank Clubkas Campagne kunnen zich van 5 februari t/m 16 maart 2018 inschrijven. Na 16 maart 2018 is inschrijven niet meer mogelijk. Voldoet jouw stichting/vereniging aan de voorwaarden voor deelname? Schrijf dan snel in vanaf 5 februari. Het is noodzakelijk dat jouw club bij aanmelding een specifiek bestedingsdoel aangeeft waarvoor geld in de clubkas nodig is. Dit bestedingsdoel moet logischerwijs passen bij de (kern)activiteiten van de club.

Maak kans op de Creativiteitsprijs t.w.v. € 250,-

Ook dit jaar is er weer een Creativiteitsprijs van € 250,-. De vereniging/stichting die vóór 16 maart online een filmpje, actie of beeldmateriaal deelt via Facebook en Rabobank Bommelerwaard tagt (@RaboBommel), maakt kans op deze mooie prijs. De jury beslist welke 3 filmpjes via het Facebook-kanaal van Rabobank Bommelerwaard gedeeld worden. Het filmpje, dat via het kanaal van Rabobank Bommelerwaard, de meeste likes aan het einde van de stemperiode (8 april) heeft, wint € 250,- extra voor de clubkas.

Campagne voeren

Voor verenigingen en stichtingen geldt: hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage is die aan de club wordt uitgekeerd. De verenigingen en stichtingen die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen gebruikmaken van promotiemateriaal om de campagne onder de aandacht te brengen. Hiervoor stellen wij promotiemiddelen zoals posters, flyers, bierviltjes, bekers en social media teksten beschikbaar. In de inschrijfmodule vindt u veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via (0418) 68 80 00.

Belangrijke data

 • 5 februari 2018: start inschrijving verenigingen en stichtingen deelname Rabobank Clubkas Campagne
 • 1 maart 2018: sluiting aanmelding lidmaatschap Rabobank
 • 16 maart 2018: sluiting inschrijving verenigingen en stichtingen
 • 22 maart t/m 8 april 2018: stemperiode
 • 8 april 2018: einde stemperiode
 • 9 april 2018: bekendmaking volledige stemuitslag op onze website

Promotiemateriaal

Posters ophangen in uw wijk of dorp, huis-aan-huis flyers verspreiden of een speciale Facebook-pagina oprichten. De promotieacties van deelnemende clubs waren vaak gelijk zichtbaar in de stemresultaten. De bank stelt daarom aan alle deelnemende clubs gratis promotiemateriaal beschikbaar (denk aan flyers, posters, pennen, bierviltjes, teksten en beeld voor social media) om zoveel mogelijk stemmen voor zich te winnen. Wilt u promotiemateriaal ontvangen?
Stuur dan een mail naar communicatie.bommelerwaard@rabobank.nl

Wij sturen u het materiaal binnen maximaal 2 werkdagen toe.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de Rabobank Clubkas Campagne. In de onderstaande documenten vindt u de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen lidmaatschap Rabobank

Veelgestelde vragen stemperiode voor onze leden

Veelgestelde vragen afronding Rabobank Clubkas Campagne

Voorwaarden

Voorwaarden

 • de vereniging of stichting heeft per 1 januari haar hoofdrekening bij Rabobank Bommelerwaard
 • de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • de vereniging of stichting is gevestigd en actief in de gemeente Kerkdriel of Zaltbommel
 • de vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel
 • de vereniging of stichting kan één keer deelnemen (geen subafdelingen of subcommissies)
 • de vereniging of stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft winst maken niet als doel
 • de vereniging of stichting maakt bij aanmelding bekend wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage
 • de vereniging of stichting heeft geen sponsorovereenkomst met Rabobank Bommelerwaard
 • Bij de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne kan het zijn dat er gefotografeerd en/of gefilmd wordt. Deze beelden kunnen worden gebruikt in (online) media zoals folders, brochures, advertenties, websites e.d. Indien u hier bezwaar tegen heeft, maak dit dan kenbaar aan Rabobank Bommelerwaard.

Bekijk de clubs die niet in aanmerking komen voor deelname

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Bommelerwaard versterkt mooie en goede maatschappelijke initiatieven in de Bommelerwaard. We geven een deel van onze winst via het Coöperatiefonds terug aan de lokale samenleving. Het fonds steunt projecten die de leefbaarheid van de Bommelerwaard stimuleren en verbeteren op het gebied van:

 • onderwijs
 • welzijn en sport
 • kunst & cultuur
 • natuur

Beoordeling en aanvragen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de commissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden, leden uit het werkgebied en medewerkers van de Rabobank. De commissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds.
Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vindt u de datum waarop uw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Vergaderdata: Inzending uiterlijk:
Dinsdag 27-03-2018 Dinsdag 13-03-2018
Dinsdag 19-06-2018 Dinsdag 05-06-2018
Dinsdag 25-09-2018 Dinsdag 11-09-2018
Dinsdag 04-12-2018 Dinsdag 20-11-2018

Voorwaarden en aanvragen

Voorwaarden:

 • De aanvrager moet aantonen dat het project bijdraagt aan de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van de regio.
 • Vanwege de vele donatieaanvragen kunnen wij helaas niet alles accepteren.
 • Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een projectplan een sluitende begroting, een recent financieel verslag en een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats binnen de gemeenten Zaltbommel of Maasdriel.
 • De organisatie is klant bij Rabobank Bommelerwaard of bereid dat te worden.
 • De organisatie draagt een substantieel deel van de kosten zelf of financiert dit vanuit andere bronnen. De andere bronnen worden met naam en specificatie van het toegezegde bedrag opgenomen in de begroting
 • Het project is nog niet gerealiseerd en moet met grote waarschijnlijkheid binnen 2 jaar afgerond zijn.
 • Het fonds keert pas uit als zeker is dat het totale project echt wordt gerealiseerd.
 • De organisatie komt maximaal één keer per twee jaar in aanmerking voor een donatie, de donatie aan een project is eenmalig.
 • Het Coöperatiefonds neemt bijdragen vanuit sponsoring en/of de Rabobank Clubkas Campagne mee in de afweging om bij te dragen aan het nieuw ingediende project.
 • Uitkering is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage. Hierna vervalt het recht op een bijdrage.
 • Aanvragers kunnen door de commissie gevraagd worden hun project schriftelijk of in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.
 • Het recht op uitkering van een eerdere toewijzing voor financiële ondersteuning wordt ingetrokken op het moment dat de vereniging/stichting veroorzaker is van dreigende reputatieschade van de Rabobank, of op enige wijze reputatieschade kan ontstaan door deze toewijzing.
 • Het recht op een bijdrage vervalt in geval van faillissement, surseance of het staken van activiteiten van de aanvrager voor zover niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Wilt u voorafgaand aan het indienen van uw aanvraag toetsen of uw project kans maakt op een bijdrage? Neem dan contact op met het directiesecretariaat op telefoonnummer (0418) 68 87 05.
Aanvragen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage:

 • Organisaties en projecten van organisaties die uitsluitend een commerciële, politieke of religieuze doelstelling hebben.
 • Projecten die een gevaar vormen voor het milieu of dit beschadigen.
 • Projecten die een gevaar vormen voor het publiek.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Een aanvraag voor vaste kosten die op de begroting staan of voor exploitatiekosten zoals bijvoorbeeld huur,-, loon of salaris-, beveiligings,-, structurele energie- en, onderhoudskosten.
 • Kosten waarvoor andere overheden of instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten voor jaarlijks terugkerende festiviteiten.
 • Projecten voor commerciële media.

Daar waar deze criteria niet voorzien in specifieke omstandigheden is de commissie bevoegd om in voorkomende gevallen naar eigen inzicht te handelen.

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, inclusief verplichte bijlages, in behandeling. Heeft u nog vragen? Bel (0418) 68 87 05. U kunt uw aanvraag via mail of post indienen.

Uw vraag mailen

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven