Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Jaarlijks ondersteunen wij veel verenigingen en stichtingen in de Bommelerwaard. Naast geld, bieden we ook apparatuur en ruimtes, mankracht, kennis en/of netwerken.

Sponsoring

Rabobank Bommelerwaard sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Het is niet mogelijk om sponsoraanvragen in te dienen. Wij benaderen partijen die voor sponsoring in aanmerking komen zelf. Een groot deel van de lokale clubs kan, als ze aan de voorwaarden voldoen, een bijdrage verdienen met de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

Een bruisend verenigingsleven draagt bij aan de leefbaarheid van de Bommelerwaard. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Bommelerwaard bankieren, hebben deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Leden van onze bank hebben van 22 maart tot en met 8 april 2018 gestemd op hun favoriete clubs. Zo bepaalden zij welke deelnemende clubs een geldbedrag kregen en hoe hoog deze is.

Dit jaar stelden we € 60.000 beschikbaar.

De stemperiode van de Rabobank Clubkas Campagne is gesloten en de stemmen zijn geteld. In totaal heeft 44% van de leden van Rabobank Bommelerwaard hun stem uitgebracht.

Top 10 Rabobank Clubkas Campagne 2018:

 1. Stichting Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard – 629 stemmen - € 1.580,20
 2. Stichting Voedselbank Bommelerwaard - 557 stemmen – € 1.399,32
 3. Stichting Tafeltje Dekje – 501 stemmen - € 1.258,64 
 4. Stichting Kleindierwandelpark – 433 stemmen - € 1.087,80 
 5. Stichting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg Bommelerwaard (VPTZ) – 426 stemmen - € 1.070,22
 6. Stichting Hospice De Samaritaan – 369 stemmen - € 927,02
 7. NPV afdeling Bommelerwaard – 342 stemmen – € 859,19
 8. KBO – Maasdriel - 329 stemmen - € 826,53
 9. Voetbalvereniging D.S.C. – 297 stemmen - € 746,14 
 10. Voetbalvereniging Jan van Arckel – 295 stemmen - € 741,11 

Creativiteitsprijs

Ook de likes op Facebook zijn geteld en de winnaar van de Creativiteitsprijs is Toneelgroep "Van Alles Wa" geworden. Hun bijdrage werd als meest creatieve bestempeld en zij ontvangen dus nog € 250,- extra voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de Rabobank Clubkas Campagne. In de onderstaande documenten vindt u de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen lidmaatschap Rabobank

Veelgestelde vragen stemperiode voor onze leden

Veelgestelde vragen afronding Rabobank Clubkas Campagne

Voorwaarden

Voorwaarden

 • de vereniging of stichting heeft per 1 januari haar hoofdrekening bij Rabobank Bommelerwaard
 • de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • de vereniging of stichting is gevestigd en actief in de gemeente Kerkdriel of Zaltbommel
 • de vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel
 • de vereniging of stichting kan één keer deelnemen (geen subafdelingen of subcommissies)
 • de vereniging of stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft winst maken niet als doel
 • de vereniging of stichting maakt bij aanmelding bekend wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage
 • de vereniging of stichting heeft geen sponsorovereenkomst met Rabobank Bommelerwaard
 • Bij de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne kan het zijn dat er gefotografeerd en/of gefilmd wordt. Deze beelden kunnen worden gebruikt in (online) media zoals folders, brochures, advertenties, websites e.d. Indien u hier bezwaar tegen heeft, maak dit dan kenbaar aan Rabobank Bommelerwaard.

Bekijk de clubs die niet in aanmerking komen voor deelname

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Bommelerwaard versterkt mooie en goede maatschappelijke initiatieven in de Bommelerwaard. We geven een deel van onze winst via het Coöperatiefonds terug aan de lokale samenleving. Het fonds steunt projecten die de leefbaarheid van de Bommelerwaard stimuleren en verbeteren op het gebied van:

 • onderwijs
 • welzijn en sport
 • kunst & cultuur
 • natuur

Beoordeling en aanvragen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de commissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden, leden uit het werkgebied en medewerkers van de Rabobank. De commissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds.
Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vindt u de datum waarop uw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Vergaderdata: Inzending uiterlijk:
Dinsdag 27-03-2018 Dinsdag 13-03-2018
Dinsdag 19-06-2018 Dinsdag 05-06-2018
Dinsdag 25-09-2018 Dinsdag 11-09-2018
Dinsdag 04-12-2018 Dinsdag 20-11-2018

Voorwaarden en aanvragen

Voorwaarden:

 • De aanvrager moet aantonen dat het project bijdraagt aan de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van de regio.
 • Vanwege de vele donatieaanvragen kunnen wij helaas niet alles accepteren.
 • Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een projectplan een sluitende begroting, een recent financieel verslag en een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats binnen de gemeenten Zaltbommel of Maasdriel.
 • De organisatie is klant bij Rabobank Bommelerwaard of bereid dat te worden.
 • De organisatie draagt een substantieel deel van de kosten zelf of financiert dit vanuit andere bronnen. De andere bronnen worden met naam en specificatie van het toegezegde bedrag opgenomen in de begroting
 • Het project is nog niet gerealiseerd en moet met grote waarschijnlijkheid binnen 2 jaar afgerond zijn.
 • Het fonds keert pas uit als zeker is dat het totale project echt wordt gerealiseerd.
 • De organisatie komt maximaal één keer per twee jaar in aanmerking voor een donatie, de donatie aan een project is eenmalig.
 • Het Coöperatiefonds neemt bijdragen vanuit sponsoring en/of de Rabobank Clubkas Campagne mee in de afweging om bij te dragen aan het nieuw ingediende project.
 • Uitkering is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage. Hierna vervalt het recht op een bijdrage.
 • Aanvragers kunnen door de commissie gevraagd worden hun project schriftelijk of in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.
 • Het recht op uitkering van een eerdere toewijzing voor financiële ondersteuning wordt ingetrokken op het moment dat de vereniging/stichting veroorzaker is van dreigende reputatieschade van de Rabobank, of op enige wijze reputatieschade kan ontstaan door deze toewijzing.
 • Het recht op een bijdrage vervalt in geval van faillissement, surseance of het staken van activiteiten van de aanvrager voor zover niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Wilt u voorafgaand aan het indienen van uw aanvraag toetsen of uw project kans maakt op een bijdrage? Neem dan contact op met het directiesecretariaat op telefoonnummer (0418) 68 87 05.
Aanvragen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage:

 • Organisaties en projecten van organisaties die uitsluitend een commerciële, politieke of religieuze doelstelling hebben.
 • Projecten die een gevaar vormen voor het milieu of dit beschadigen.
 • Projecten die een gevaar vormen voor het publiek.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Een aanvraag voor vaste kosten die op de begroting staan of voor exploitatiekosten zoals bijvoorbeeld huur,-, loon of salaris-, beveiligings,-, structurele energie- en, onderhoudskosten.
 • Kosten waarvoor andere overheden of instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten voor jaarlijks terugkerende festiviteiten.
 • Projecten voor commerciële media.

Daar waar deze criteria niet voorzien in specifieke omstandigheden is de commissie bevoegd om in voorkomende gevallen naar eigen inzicht te handelen.

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, inclusief verplichte bijlages, in behandeling. Heeft u nog vragen? Bel (0418) 68 87 05. U kunt uw aanvraag via mail of post indienen.

Uw vraag mailen

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven