Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Jaarlijks ondersteunen wij veel verenigingen en stichtingen in de Bommelerwaard. Naast geld, bieden we ook apparatuur en ruimtes, mankracht, kennis en/of netwerken.

Sponsoring

Rabobank Bommelerwaard sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Het is niet mogelijk om sponsoraanvragen in te dienen. Wij benaderen partijen die voor sponsoring in aanmerking komen zelf. Een groot deel van de lokale clubs kan, als ze aan de voorwaarden voldoen, een bijdrage verdienen met de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

Een bruisend verenigingsleven draagt bij aan de leefbaarheid van de Bommelerwaard. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Bommelerwaard bankieren, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Leden van onze bank stemmen van 22 maart tot en met 8 april 2018 op hun favoriete clubs. Zo bepalen zij welke deelnemende clubs een geldbedrag krijgen en hoe hoog deze is.

Dit jaar stellen we € 60.000 beschikbaar.

Doet jouw club ook mee?

Stichtingen of verenigingen die willen meedoen met de Rabobank Clubkas Campagne kunnen zich van 5 februari t/m 16 maart 2018 inschrijven. Na 16 maart 2018 is inschrijven niet meer mogelijk. Voldoet jouw stichting/vereniging aan de voorwaarden voor deelname? Schrijf dan snel in vanaf 5 februari. Het is noodzakelijk dat jouw club bij aanmelding een specifiek bestedingsdoel aangeeft waarvoor geld in de clubkas nodig is. Dit bestedingsdoel moet logischerwijs passen bij de (kern)activiteiten van de club.

Maak kans op de Creativiteitsprijs t.w.v. € 250,-

Ook dit jaar is er weer een Creativiteitsprijs van € 250,-. De vereniging/stichting die vóór 12 maart online een filmpje, actie of beeldmateriaal deelt via Facebook en Rabobank Bommelerwaard tagt (@RaboBommel), maakt kans op deze mooie prijs. De jury beslist welke 3 filmpjes via het Facebook-kanaal van Rabobank Bommelerwaard gedeeld worden. Het filmpje, dat via het kanaal van Rabobank Bommelerwaard, de meeste likes aan het einde van de stemperiode (8 april) heeft, wint € 250,- extra voor de clubkas.

Campagne voeren

Voor verenigingen en stichtingen geldt: hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage is die aan de club wordt uitgekeerd. De verenigingen en stichtingen die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen gebruikmaken van promotiemateriaal om de campagne onder de aandacht te brengen. Hiervoor stellen wij promotiemiddelen zoals posters, flyers, bierviltjes, bekers en social media teksten beschikbaar. Kijk hieronder voor veelgestelde vragen.

Belangrijke data

 • 5 februari 2018: start inschrijving verenigingen en stichtingen deelname Rabobank Clubkas Campagne
 • 1 maart 2018: sluiting aanmelding lidmaatschap Rabobank
 • 16 maart 2018: sluiting inschrijving verenigingen en stichtingen
 • 22 maart t/m 8 april 2018: stemperiode
 • 8 april 2018: einde stemperiode
 • 9 april 2018: bekendmaking volledige stemuitslag op onze website

Voorwaarden en aanmelden

Voorwaarden

 • de vereniging of stichting heeft per 1 januari haar hoofdrekening bij Rabobank Bommelerwaard
 • de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • de vereniging of stichting is gevestigd en actief in de gemeente Kerkdriel of Zaltbommel
 • de vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel
 • de vereniging of stichting kan één keer deelnemen (geen subafdelingen of subcommissies)
 • de vereniging of stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft winst maken niet als doel
 • de vereniging of stichting maakt bij aanmelding bekend wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage
 • de vereniging of stichting heeft geen sponsorovereenkomst met Rabobank Bommelerwaard
 • Bij de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne kan het zijn dat er gefotografeerd en/of gefilmd wordt. Deze beelden kunnen worden gebruikt in (online) media zoals folders, brochures, advertenties, websites e.d. Indien u hier bezwaar tegen heeft, maak dit dan kenbaar aan Rabobank Bommelerwaard.

Bekijk de clubs die niet in aanmerking komen voor deelname

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst via het Coöperatiefonds terug aan de lokale samenleving. Het fonds steunt projecten die de leefbaarheid en duurzaamheid van de Bommelerwaard verbeteren op het gebied van:

 • economie en innovatie
 • kunst en cultuur
 • jongeren en onderwijs
 • zorg en welzijn

Voorwaarden en aanvragen

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een donatie uit het Coöperatiefonds aanvragen. Er is geen tegenprestatie nodig. Wel moet de activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De organisatie is gevestigd en het project vindt plaats in de Bommelerwaard
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie heeft een rekening bij de Rabobank of wil deze openen
 • Het project heeft een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk doel
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon
 • De gevraagde financiële bijdrage mag niet gelijk zijn aan 100% van de totale projectkosten en/of niet ten goede komen aan de normale exploitatiekosten
 • Het project is nog niet gerealiseerd en vangt binnen 2 jaar aan
 • De aanvrager brengt na afloop van het project schriftelijk verslag uit over het resultaat en zorgt voor publiciteit rondom het project en het aandeel van de bank hierin

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, inclusief verplichte bijlages, in behandeling. Heeft u nog vragen? Bel (0418) 68 87 05. U kunt uw aanvraag via mail of post indienen.

Uw vraag mailen

Beoordeling aanvragen

De Commissie Coöperatiefonds, die bestaat uit medewerkers en leden van de bank, beoordeelt uw aanvraag. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar om alle ingediende aanvragen te bespreken en te toetsen. Uiterlijk twee weken na de vergadering ontvangt u een reactie.

Aanvraag binnen vóór:
Vergader- en behandeldatum:

Dinsdag 14 maart 2017

Dinsdag 6 juni 2017 

Dinsdag 12 september 2017 

Dinsdag 14 november 2017

Dinsdag 28 maar 2017

Dinsdag 20 juni 2017

Dinsdag 19 september 2017

Dinsdag 28 november 2017

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven