Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen, talenten benutten, een sociaal netwerk opbouwen, elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Prijs je Wijk

Rabobank is een coöperatieve bank en keert een deel van haar winst uit aan de samenleving. Speciaal voor maatschappelijke initiatieven in onze regio heeft Rabobank Breda het initiatief Prijs je Wijk opgericht, de opvolger van het voormalige Coöperatiefonds. Heeft jouw vereniging of stichting een goed, duurzaam idee voor je wijk, dorp of buurt? En ben je op zoek naar financiële middelen om je idee te realiseren? Dan kun je een beroep doen op het Prijs je Wijk fonds. De marktteamcoördinator beoordeelt, eventueel samen met andere marktteamleden, je aanvraag. Mogelijk neemt hij/zij nog contact met je op voor aanvullende informatie.

Voorwaarden

Heb jij een goed idee voor jouw buurt, dorp of wijk? En voldoet jouw idee aan de spelregels & voorwaarden? Dien hieronder dan jouw aanvraag in! De marktteamcoördinator beoordeelt je aanvraag, eventueel samen met andere marktteamleden. Mogelijk neemt hij/zij nog contact met je op voor aanvullende informatie.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvrager is een organisatie, bijvoorbeeld een stichting of vereniging;De aanvragende organisatie moet op het moment van aanvragen tenminste één jaar klant zijn van Rabobank Breda;Het project moet ten goede komen aan een brede doelgroep binnen de regio Breda;Donatie aan een project vindt maximaal eens in de twee jaar plaats;Het project mag geen (hoge) personeelskosten hebben;De aanvraag mag niet worden gebruikt voor het aanvullen van exploitatietekorten;

Niet in aanmerking komen:

Projecten die het belang of het imago van de Rabobank kunnen schaden;Projecten met uitsluitend een commerciële, politieke of religieuze doelstelling;Projecten die het milieu onnodig belasten;Projecten die tot de normale verantwoordelijkheid c.q. financieringstaak van andere organen behoren, zoals de overheid;Ondernemers en particulieren; Prijs je Wijk is uitsluitend bedoeld voor verenigingen en stichtingen;Feesten, dorpsfeesten, jubileumfeesten en reünies.
Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Aanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

De Rabobank is verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op kennisoverdracht aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen. Om de onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Wil je graag meer weten over wat Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je jouw club aanmelden?

Ambitie voor je club? Meld je dan aan