Organisatie

Organisatie

Rabobank Breda wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Wibo van Hekken is directeur coöperatieve Rabobank Breda. Wibo is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Wibo van Hekken

Wibo van Hekken

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Chris Bastiaansen Usha Doekhie Madelein van der Velden

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Breda. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit max. 30 leden. Zij praten namens de meer dan 30.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Breda.

Onze ledenraad bestaat uit

Noord

Yvonne Alewijnse Hans Dielissen Maarten van Gemert Robin Jansen Mariska Molenschot Bob Nauta Monic de Wit-Mens


Zuidoost

Tim Adriaansen Jaap Bastiaansen Pascal van Beek Arjan Blaazer Jan van Dijk Moniek Hofland Toine van Es Ron Graumans Luc Keijzers Milan Krols Gerard Oomen

West

Remco Beekers Paul van den Bogaert Léon Daniels Babs Gerholt José Scholte-Martens Sylvia Vincenten-Aarts
Lid worden van de ledenraad