Rabobank wordt lid van de Raad van Toezicht van Circular Biobased Delta

Rabobank wordt lid van de Raad van Toezicht van Circular Biobased Delta

Woensdag 24 maart is Rabobank toegetreden tot de Raad van Toezicht van de stichting Circular Biobased Delta. Rabobank wordt in persoon vertegenwoordigd door Alain Cracau, Directeur Rabobank Groen Bank & Hoofd Duurzame Transities Bedrijven bij Rabobank Groep.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht inspireert en ondersteunt het Bestuur bij beleidsvorming en toetst of zij bij de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. In het bijzonder ziet zij erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met het vastgestelde 10-jarenplan van Circular Biobased Delta. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid (de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant). en uit vertegenwoordigers van kenniscentra en bedrijfsleven: respectievelijk Wageningen Universiteit, TNO en Centre of Expertise Biobased Economy en Cargill, Sabic, RWE, Cosun en sinds heden de Rabobank.

Reacties

Voorzitter RvT Jo-Annes de Bat, gedeputeerde provincie Zeeland zegt in een reactie: “Het doet mij en de overige RvTleden deugd dat onder onze toezichthouders nu ook een vertegenwoordiger van een financiële instelling is aangesloten. Wij hebben al langere tijd een goede band met Rabobank.” Voorzitter van het Bestuur Willem Sederel: “Vanwege hun roots in de agrarische sector en als aanjager van innovaties, hebben alle Rabobanken in West-Brabant en Zeeland de ontwikkelingen binnen de Circular Biobased Delta op de voet gevolgd en ondersteund. Met toetreding tot de Raad van Toezicht is deze band nu geformaliseerd.”
Wibo van Hekken, directievoorzitter van Rabobank Breda: “Als Rabobank zijn we van mening dat je moet streven naar ‘growing a better world together’, daarin past een actieve bijdrage aan de Circular Biobased Delta. Wij zien uit naar de inzet van onze leden, klanten en medewerkers om de Circular Biobased Delta verder te brengen bij realisatie van de ambitieuze doelstellingen.”

Triple Helix organisatie

Circular Biobased Delta is een Triple Helix organisatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief samenwerken om de kansen te grijpen die de biobased economie het unieke en groeiende ecosysteem in de Delta regio biedt. Voor economische groei en reductie van CO2 in onze regio. Circular Biobased Delta wil bedrijven inspireren en ondersteunen in de transitie richting een circulaire biobased economie. Zo heeft zij recent een community ingericht waar bedrijven uit de delta regio zich kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen rond circulair biobased innovaties en via de community gemakkelijk toegang hebben tot kennis, netwerk en faciliteiten. Bedrijven in de regio die interesse hebben, zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen via circular@biobaseddelta.nl. 

Breda, 24-3-2021

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn