Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

Rabobank Breda doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Breda kunnen meedoen aan deze jaarlijkse campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

Maar liefst 253 verenigingen en stichtingen uit  Breda en omgeving voerden in april campagne voor een bijdrage uit de Rabobank Clubkas. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne mochten alle leden en jonge klanten van Rabobank Breda hun stem uitbrengen op de verenigingen of stichtingen van hun keuze. Deze stemmen zijn geld waard. De top drie van vorig jaar is ongewijzigd. Met op de eerste plaats de BAK van Boemeldonk , gevolgd door Dierenasiel Breda op twee en atletiekvereniging Sprint op de derde plek. 

Roadshow

Eind april toerde de Rabobank Çlubkas Roadshow’ caravan langs vier lokaties  in Breda en omgeving om de uitslag bekend te maken. Tijdens de ze stops werd onder de aanwezige vrijwilligers van de clubs de Kasklapper ter waarde van € 250,- verloot. Alle deelnemende clubs en Rabobank Breda bedanken de leden van harte voor hun stem! 

Ook in 2019 zal de bank weer een Clubkas Campagne organiseren. Informatie hierover volgt eind november/begin december via deze website.

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2018

Crowdfunding via BredaBreed

Rabobank Breda is een van de partners van BredaBreed, een crowdfundingsplatform. Ziet de bank kansen dan zal zijn via matchfunding goede initiatieven een steuntje in de rug geven door te doneren via dit platform.

Breda Breed

Matchfunding

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting, een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en een recent financieel verslag.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • het project wil het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in Breda, Bavel, Galder-Strijbeek, Prinsenbeek, Princenhage en Ulvenhout versterken
 • het project valt binnen de normen en waarden van de gemeenschap
 • het project is niet in strijd met de uitgangspunten van de bank
 • het gaat om een eenmalige bijdrage
 • het is bekend wie eventuele andere financiers zijn en welk bedrag zij inleggen
 • het project heeft een doorlooptijd van maximaal twee jaar
 • het fonds keert pas uit als zeker is dat het totale project echt wordt gerealiseerd
 • eigen inbreng, in welke vorm dan ook, is uitgesloten van vergoeding
 • donatie aan een project vindt maximaal eens in de drie jaar plaats

Niet in aanmerking komen projecten die:

 • uitsluitend een commerciële, politieke of religieuze doelstelling hebben
 • het milieu onnodig belasten
 • tot de normale verantwoordelijkheid of financieringstaak van andere organen behoren, bijvoorbeeld de overheid
 • enkel een individu dienen

Sponsoring

Rabobank Breda heeft een beperkt aantal sponsorovereenkomsten met partijen en evenementen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Hockeyclub Prinsenbeek
 • Singelloop Breda
 • de carnavalsvieringen in Breda, Prinsenbeek en Princenhage

Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne. Meer informatie over de Clubkas Campagne leest u hierboven.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren


Bedrijven