Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

Rabobank Breda doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Breda kunnen meedoen aan deze jaarlijkse campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

In totaal deden er 253 clubs uit Breda en omgeving mee en stelde de bank € 75.000 beschikbaar. In de stemweek van woensdag 4 april tot en met maandag 16 april 2018 hebben leden van Rabobank Breda hun stemmen uitgebracht. Dit jaar mochten ook jonge klanten van de bank (12 t/m 17 jaar) stemmen. De deelnemende verenigingen en stichtingen hebben enthousiast campagne gevoerd onder clubleden, vrienden, familie en kennissen. Want elke stem is geld waard!

Roadshow

De uitslag maken we bekend tijdens de Clubkas Roadshow. We stoppen op 4 locaties. Tijdens de stops, die ruim een uur duren, maken we de uitslag bekend. We verloten dan de Kasklapper ter waarde van € 250,-. Alle aanwezige vrijwilligers maken kans om dit mooie extra bedrag voor hun club te winnen. De deelnemende clubs ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor een van de roadshows. 

Niet opgehaalde cheques worden niet uitgekeerd. 

Tijden en locaties Clubkas Roadshow:

 • Woensdag 18 april 19.00 uur Bavel* 
 • Donderdag 19 april 19.00 uur Centrum* 
 • Vrijdag 20 april 19.00 uur Prinsenbeek* 
 • Zaterdag 21 april 12.00 uur Princenhage*

*tijden en locatie onder voorbehoud

Deelnemers 2018 Rabobank Clubkas Campagne

Crowdfunding via BredaBreed

Rabobank Breda is een van de partners van BredaBreed, een crowdfundingsplatform. Ziet de bank kansen dan zal zijn via matchfunding goede initiatieven een steuntje in de rug geven door te doneren via dit platform.

Breda Breed

Matchfunding

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting, een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en een recent financieel verslag.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • het project wil het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in Breda, Bavel, Galder-Strijbeek, Prinsenbeek, Princenhage en Ulvenhout versterken
 • het project valt binnen de normen en waarden van de gemeenschap
 • het project is niet in strijd met de uitgangspunten van de bank
 • het gaat om een eenmalige bijdrage
 • het is bekend wie eventuele andere financiers zijn en welk bedrag zij inleggen
 • het project heeft een doorlooptijd van maximaal twee jaar
 • het fonds keert pas uit als zeker is dat het totale project echt wordt gerealiseerd
 • eigen inbreng, in welke vorm dan ook, is uitgesloten van vergoeding
 • donatie aan een project vindt maximaal eens in de drie jaar plaats

Niet in aanmerking komen projecten die:

 • uitsluitend een commerciële, politieke of religieuze doelstelling hebben
 • het milieu onnodig belasten
 • tot de normale verantwoordelijkheid of financieringstaak van andere organen behoren, bijvoorbeeld de overheid
 • enkel een individu dienen

Sponsoring

Rabobank Breda heeft een beperkt aantal sponsorovereenkomsten met partijen en evenementen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Hockeyclub Prinsenbeek
 • Singelloop Breda
 • de carnavalsvieringen in Breda, Prinsenbeek en Princenhage

Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne. Meer informatie over de Clubkas Campagne leest u hierboven.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren


Bedrijven